Aktualizacja strony została wstrzymana

Rycerze Kolumba: jedna trzecia internetu to pornografia

35 proc. zasobów internetowych to pornografia – przestrzegają Rycerze Kolumba. Na zakończenie swej dorocznej konwencji największa na świecie organizacja katolików świeckich wydała szereg rezolucji dotyczących m.in. obrony życia i rodziny, Roku Kapłaństwa, a także walki z pornografią. Uczestnicy zakończonych 6 sierpnia w Phoenix w USA obrad wyrazili ubolewanie z powodu dominacji, zwłaszcza w internecie, nachalnego i nacechowanego przemocą seksu. W związku z tym wezwali oni rodziców, aby rozmawiali ze swymi dziećmi o tym problemie i starali się kształtować w swych rodzinach zdrową atmosferę. Od państwa natomiast Rycerze Kolumba domagają się walki z przestępczością seksualną, a w szczególności z dziecięcą pornografią.

Odnosząc się do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta organizacja liczy niemal 1,3 mln członków, Rycerze Kolumba wyrazili obawy, że pod pretekstem reformy służby zdrowia Barack Obama rozszerzy aborcyjne prawodawstwo, umożliwiając m.in. finansowanie przerywania ciąży z kieszeni podatników. Uczestnicy konwencji sprzeciwili się również działaniom organizacji publicznych i pozarządowych, które domagają się wprowadzenia aborcji na życzenie w krajach takich jak Polska, Meksyk czy Filipiny, gdzie jest ona ograniczona.

kb, rv


ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

oraz

oraz

oraz

oraz

Za: Radio Watykańskie | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/Articolo.asp?c=308345