Dalsza deprawacja najzdolniejszych studentów amerykańskich

Prestiżowy uniwersytet Yale zorganizował po raz kolejny „Tydzień Seksu” (Sex Week). Tegoroczna impreza, trwająca od 13-18 lutego obfitowała w liczne programy deprawujące młodzież, jak: specjalne lekcje „terapii seksu”, dyskusje o homoseksualiźmie z udziałem byłego księdza katolickiego, wywiady z porno-gwiazdami, pokazy i lekcje stripteasu w wykonaniu modelek pisma Playboy, przegląd „mody bielizny”, prezentacja i sprzedaż tzw. Sex Toy i wiele innych.

Impreza ta cieszy się wielką popularnością u zdeprawowanej już młodzieży, ale jak widać kładzie się szczególny nacisk na dalsze deprawowanie właśnie tych najbardziej zdolnych młodych ludzi. I właśnie studenci tak prestiżowych uniwersytetów, odpowiednio ukszatłtowani przez liberalną i trockistowską propagandę, a także zdeprawowani podobnymi imprezami, kończąc uczelnie zasilają kluczową kadrę kierowniczą kraju.

Jak stwierdzają na stronie internetowej organizatorzy imprezy, idea zapoczątkowana została w 2002 roku jako żydowskie święto i nosiła nazwę „Koszerny Tydzień Seksu” – Kosher Sex Week, „celem włączenie żydowskich studentów w żydowską społeczność studencką”. Później imprezę rozszerzono na całą społeczność studencką.

Organizatorzy, jak widać nie kryją swych źródeł inspiracji, a impreza ta jest kolejnym przykładem znanej i dobrze udokomentowanej działalności kół żydowskich deprawujących młodzież na świecie, czy to poprzez rozpowszechnianie narkotyków (niemal 100% światowych zapasów niezwykle groźnego i popularnego narkotyku Ecstasy jest kontrolowanych przez mafijną sieć żydowskich dealerów! – zob: Światowy handel silnych narkotyków zdominowany przez… kogo?), czy przez rozpowszechnianie pornografii.

STOP PORNOGRAFII, STOP DEPARACJI, STOP tym wszystkim szatańskim siłom stojącym za tymi zjawiskami!





Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content