Aktualizacja strony została wstrzymana

 

O nas

 

„BIBUŁA-pismo niezależne” (dawniej: „Dwutygodnik BIBUŁA”) jest pismem niezależnym wydawanym w Stanach Zjednoczonych (Baltimore, MD – Washington, DC).

W chwili obecnej ukazuje się w nieregularnych odstępach czasu.

ISSN 1542-7986

„BIBUŁA-pismo niezależne” oraz „Serwis Informacyjny BIBUŁY” dostępne są w formie elektronicznej pod adresem: https://www.bibula.com/

Prenumeraty nie prowadzimy.

Pismo w wersji elektronicznej i wersji drukowanej rozprowadzane jest za darmo przez ludzi dobrej woli.

Listy i uwagi prosimy kierować do Redakcji – wypełnij formalarz (tutaj)

Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Copyright (C) 2002-2023

 


 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:

Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. „bibula.com” lub „Serwis Informacyjny BIBUŁA”), i/lub pełnego adresu internetowego: https://www.bibula.com/?p=10684 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.

Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.

Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.

 


 

HISTORIA PISMA w skrócie:

Zobacz: Historia „BIBUŁY” w Encyklopedii Solidarności

 • Marzec 1982 – ukazał się pierwszy numer podziemnego pisma „dwutygodnik BIBUŁA”, wydawany przez studentów Politechniki Poznańskiej.

 • Sierpień 1982 – działalność wydawnicza pisma „dwutygodnik BIBUŁA”, wydawnictwa podziemnego i grupy konspiracyjnej przerwana w wyniku serii aresztowań współzałożycieli (zob. m.in. na stronie SOLIDARNOŚĆ w Encyklopedii Solidarności, pod datą 30 sierpnia).

 • Kwiecień-Maj 1983 – rozprawa sądowa grupy działaczy podziemnej Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Sąd Wojskowy w Poznaniu wymierzył działaczom wyroki do 2 lat więzienia bez zawieszenia. („Był to największy od czasów Procesów Poznańskich 1956 r. proces polityczny w Poznaniu„)
  Studentów relegowano z uczelni (zob. m.in. na stronie SOLIDARNOŚĆ, pod datą 9 maja).
  [UZUPEŁNIENIE: Z nieznanych nam powodów Encyklopedia Solidarności na nowej „lepszej” stronie, sponsorowanej teraz przez Instytut Pamięci Narodowej, pominęła poprzednie swoje hasła i wpisy, do których odnosimy się powyżej. Zabrakło w niej osobnego hasła o poznańskiej BIBULE, sprowadzając całość do jednego hasła: Akademicki Ruch Oporu (Poznań)

 • Grudzień 2002 – wznowienie pisma pod nazwą „BIBUŁA – pismo niezależne”.
 • 15 stycznia 2006 – uruchomienie codziennego Serwisu Informacyjnego BIBUŁY
 • 23 stycznia 2013 – zawieszenie regularnej, codziennej działalności Serwisu Informacyjnego BIBUŁY (strona internetowa pisma jest kontynuowana)
 • 21 kwietnia 2021 – nowa szata graficzna (wyjaśnienie – tutaj)
 • 30 maja 2023 – wstrzymanie działalności internetowej BIBUŁY; strona internetowa pisma jest cały czas dostępna online (wyjaśnienie – tutaj)

 

 


 

UMIESZCZENIE BANNERA (logo) na swojej stronie www

Poniżej udostępniamy Banner BIBUŁY, które można przekopiować i wkleić w wybrane miejsce własnej strony www. Aby Banner wyświetlił się należy skopiować poniższy kod:

https://www.bibula.com/images/Bibula_logo_283x100.jpg

i umieścić go na swojej stronie www.

Można również pobrać Banner (prawy przycisk myszki, zapisz obraz jako… i wskazujemy miejsce na dysku), następnie poprzez protokół ftp przesłać go na serwer mieszczący swoją stronę www i umieścić w wybranym miejscu swojej strony www link do bannera


 


 

Lista Darczyńców