Historia “BIBUŁY” w Encyklopedii Solidarności

Aktualizacja: 2010-03-11 10:22 am

„Bibuła”. Dwutygodnik. 6 IV 1982 – 24 VIII 1982 ukazało się 11 numerów. Pismo drukowano na „ramce”, obj. 3-6 s., format A4. Od nr 4 sygnowane było nazwą drukarni: Tajna Drukarnia KOS „40 i 4”. Redakcję stanowili studenci Politechniki Poznańskiej: Mikołaj Kotlarek, Lech Maziakowski i Lech [Leszek – sprostowanie Red.] Mikołajczyk. Drukowaniem pisma zajmowali się m. in.: Roman Trawiński, Tomasz Cieślik, Mariusz Bekker i Ireneusz Gryning. Miejscem zebrań redakcyjnych i druku większości numerów biuletynu był pokój 166 w Domu Studenckim (DS) nr 1 na tzw. Poligrodzie. Pismo kolportowano przede wszystkim wśród studentów PP, oraz przekazywano innym strukturom podziemnym (m. in. NSZZ „Solidarność”, NZS) i pozostawiano w miejscach publicznych. Grupa wydająca „Bibułę” utrzymywała bliski kontakt i współpracowała z kierownictwem Akademickiego Ruchu Oporu (ARO) oraz innymi podziemnymi grupami na PP.

„Bibuła” była pismem o charakterze informacyjnym, redagowanym głównie na podstawie periodyków podziemnych z Poznania i innych regionów, audycji RWE i Głosu Ameryki. Ponadto zamieszczano informacje własne (uzyskane przez redaktorów) oraz publikowano oświadczenia struktur podziemnych i relacje o wydarzeniach rozgrywających się w kraju – przeważnie różnych formach oporu i działalności opozycji (np. demonstracjach, audycjach Radia „Solidarność”). Zamieszczano także własne komentarze odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej.

Grupa związana z tym periodykiem wydawała i kolportowała także ulotki (w tym sygnowane przez „KOS 40 i 4”), wykonywała akcje malowania napisów, zorganizowała bibliotekę wydawnictw niezależnych i przygotowywała do wydania Pamiętniki Piotra Kropotkina. 30 VIII 1982 nastąpiła „wpadka” osób związanych z „Bibułą”. SB przeprowadziła rewizję w pok. 312 i 331 DS nr 2, gdzie znajdowały się materiały poligraficzne i zbiory wydawnictw niezależnych. Rozpoczęte tego dnia zatrzymania, aresztowania i przesłuchania doprowadziły w ciągu kilku miesięcy do rozbicia Akademickiego Ruchu Oporu oraz innych grup podziemnych na PP, a w konsekwencji do największego procesu politycznego w Poznaniu, nazywanego Procesem Politechniki. Grupę wydającą „Bibułę” – podobnie jak ARO – rozpracowywano w ramach SOR krypt. ORDA.

Przemysław Zwiernik

 

Należałoby jedynie dopowiedzieć i sprostować, że pierwszy numer powstał w marcu 1982 roku, że wydrukowano 14 numerów, choć ostatnie nie zostały rozprowadzone. Członków grupy wydającej Bibułę aresztowano w sierpniu-wrześniu 1982 roku, po czym Sąd Wojsk Lotnicznych w Poznaniu w dniu 9 maja 1983 roku wydał wyroki, w tym wyroki pozbawienia wolności do lat dwóch bez zawieszenia wykonania kary. Wielu studentów relegowano z uczelni.

Po latach, w grudniu 2002 roku wydawanie pisma zostało wznowione w Stanach Zjednoczonych,  pod tytułem “Bibuła – pismo niezależne”. Obok działąjącej od 2002 roku strony internetowej, w styczniu 2006 roku powstał Serwis Informacyjny Bibuły.

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=19246 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]