Aktualizacja strony została wstrzymana

Korupcja i kult zbrodniarzy z UPA

Trzy korespondencje z Kijowa.

Cała „szara” Ukraina

Szara strefa na Ukrainie w warunkach ostrego kryzysu finansowo-gospodarczego przekroczyła barierę 60% PKB – stwierdzają ukraińscy ekonomiści. Szara strefa na takim poziomie już zagraża bezpieczeństwu państwowemu – zaznaczają prowadzący ekonomiści Akademii Nauk Ukrainy w referacie „Socjalno-ekonomiczny stan Ukrainy: skutki dla narodu i państwa”, opublikowanym w ukraińskim tygodniku „Dzerkało Tyżnia”. „Można stwierdzić faktyczne zakończenie procesu restrukturyzacji szarej strefy gospodarki w zasięgu całego państwa” – zaznaczają naukowcy. Ich zdaniem obecnie szara strefa jest nierozerwalną częścią gospodarki ukraińskiej. Potężna szara strefa w kraju obsługuje dziś interesy polityczne i gospodarcze decydentów ukraińskich. Kryminalne klany zajmują wszystkie kluczowe pozycje na Ukrainie. Zdaniem ekspertów 25-50% obrotów finansowych wszystkich firm komercyjnych nie notuje się w dokumentach oficjalnej księgowości. Wysokość niepłacenia podatków zależy od wysokości „patronatu” urzędnika państwowego. W niektórych firmach szara strefa osiąga 80-90% wszystkich zysków. W handlu szara strefa, wg ekspertów Akademii Nauk, sięga 80%, budownictwie – 66%, handlu nieruchomościami – 60%, biznes hazardowy – 53%, środki przekazu masowego – 53%, transport i przewozy – 46%.

Czy można kraj, gdzie szara strefa przekracza 60% PKB, a totalna korupcja weszła we wszystkie sfery życia, a prawo jest tylko deklarowane – nazywać krajem demokratycznym? – pytają szeregowi obywatele Ukrainy, którzy kryminalizację kraju odczuwają na własnej stopie życiowej – najniższej w Europie. Ukraina teraz to kraj kontrastów, gdzie rządzi kryminał. Sądy komercyjne są na usługach klanów, a zwykły obywatel się nie liczy z wyjątkiem wyborów, które są falsyfikowane pod oklaski polityczno poprawnych decydentów w Brukseli i Warszawie.

Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów


Zamiast kolęd śpiewy banderowskie

W okresie katolickiego Bożego Narodzenia we Lwowie powszechnie reprezentowano wideo nagrania zachodnioukraińskiej grupy rockowej „Maszyngwery”. Piosenki tej grupy neobanderowskiej poświęcone „bohaterskiej” walce UPA przeciwko Sowietom. Autorem i wykonawcą piosenek OUN-UPA we współczesnej wersji   jest Andrij Mencak, który uważa, iż tylko wrogowie Ukrainy mogą nie uznawać UPA. Większość młodzieży ukraińskiej w zachodnich regionach kraju uważa, tak samo jak i ich prezydent Wiktor Juszczenko, że ludobójstwo OUN-UPA, dokonane na narodzie polskim, było tylko maleńkim epizodem wojny ukraińsko-polskiej. Źadnych wyrzutów sumienia i skruchy z powodu tych banderowskich mordów masowych w społeczeństwie ukraińskim nie ma. Zespoły młodzieżowe dla swoich nagrań dosyć często wykorzystują ruiny kościołów rzymskokatolickich, gdzie żywcem UPA paliła Polaków w 1942-1944 roku. Te piosenki banderowskie, śpiewano wesoło i zuchwale w miejscach polskiej martyrologii. Manipulacje świadomością młodych Ukraińców doprowadziły do tego, iż znaczna część młodzieży za najwybitniejszego Ukraińca wszech czasów uważa atamana OUN Stepana Banderę, ręce którego są po łokcie w polskiej krwi. Takie wychowanie w duchu neonazizmu ukraińskiego doprowadziło do tego, że młodzieży lwowskiej bardziej do ucha wpadają piosenki zbrodniarzy OUN-UPA niż kolędy. Faszyzacja społeczeństwa ukraińskiego już zaniepokoiła społeczność światowa – czego wyrazem było grudniowe forum antybanderowskie w Berlinie.

Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów


Nawet karty z twarzami OUN-UPA

We Lwowie zostały wydane tzw. bojowe karty UPA. Upozorowano, iż te karty zostały jakby wydrukowane w podziemiu banderowskim. Asami są karty z wizerunkami atamanów OUN-UPA: Stepana Bandery, Andrija Melnyka, Jewhena Konowalcia i Semen Petlury (ukraiński sojusznik Józefa Piłsudskiego z 1919-1920 roku). Królami banderowskimi są: Roman Szuchewycz, Taras Bulba-Boroweć, Wasyl Kuk i Kyryło Ośmak. Szóstkami tych kart wydrukowano generała NKWD Pawła Sudopłatowa (inspiratora zabójstwa Jewhena Konowalcia i Stepana Bandery), agenta sowieckiej Czeki Samuiła Szwarbandta – Żyda, który zabił w Paryżu Semena Petlurę i jeszcze kilku agentów MGB. Niewiadomo dlaczego wśród szóstek brakuje agenta MGB Bohdana Staszynśkoho, który zabił w 1959 roku w Monachium Stepana Banderę.

Bojowe karty UPA mają służyć nacjonalistycznemu wychowaniu młodzieży ukraińskiej. Taki sobie środek europeizacji Ukraińców wg. modelu prezydenta Wiktora Juszczenki.

Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego | http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=2526

Skip to content