USA: Kolejny etap judaizacji społeczeństw – budujmy osiedla z synagogą jako „centrum duchowe”

W procesie judaizacji chrześcijańskich społeczeństw, nadeszła pora na kolejny etap inżynierii społecznej wykorzystującej nie tylko obszary przekazów medialnych czy wprowadzanego prawa opierającego się na talmudycznych relacjach. Oto władze miejscowości Ashland w stanie Oregon poszły dalej i  zaaprobowały budowę nowego kompleksu mieszkalnego, zaprojektowanego do początku do końca wokół nowego „centrum” duchowego i kulturalnego, czyli wokół synagogi.

Nowy projekt architektoniczny, będący jak się twierdzi pierwszym tego typu w Stanach Zjednoczonych, składać się będzie na razie z ośmiu domów jednorodzinnych i sześciu budynków tzw. wspólnoty mieszkaniowej (Condominium) i ma otaczać synagogę Havurah Shir Hadash. Przedstawiciele wspólnot żydowskich upatrują jednak w tym projekcie duże możliwości. Prezydent synagogi, Alan Rosenberg wyraża nadzieję, że projekt polepszy zwykłe kontakty międzyludzkie. „Są ludzie, którzy pragną żyć w prawdziwie żydowskiej lokalnej społeczności.” – mówi Rosenberg, a mówi to przedstawiciel niemalże nieistniejącej w stanie Oregon społeczności żydowskiej. Można powiedzieć, że chciałby on w ten sposób przemawiać w imieniu bezimiennej rzeszy ateistów i agnostyków, wytworzonych przez lata antychrześcijańskiej edukacji. Jak twierdzi mieszkanka Oregon, Fran Orrok „Ludzie często pytają się czy w Oregon mieszkają Żydzi?”  Pani Orrok, najwyraźniej zachwycona nowym pomysłem architektonicznym odpowiada z radością: „Przy odpowiedniej kombinacji kultury i sztuki, można będzie przyciągnąć tutaj żydowskie społeczności.” Powodzenie tego projektu może zaowocować budową kolejnych typu osiedli.

Zapotrzebowanie na solidne społeczności lokalne, znane niegdyś w miastach amerykańskich jako społeczności parafialne, jest bardzo duże. Ludzie pragną powrotu do normalnych kontaktów międzyludzkich zbudowanych na sąsiedzkich relacjach i fakt ten próbują wykorzystać inżynierowie społeczni, czyli ci sami, którzy w latach 1950-70 potrafili przeobrazić tętniące życiem amerykańskie miasta, w obszary kryminogenne i w pustynie życia społecznego. Korzystając z precyzyjnych programów rządowych wspierających napływ kolorowej ludności do miast, wyzwolono exodus białych mieszkańców na przedmieścia, co pociągnęło za sobą destrukcję coraz większych obszarów miejskich, likwidacje kolejnych parafii i zanik życia lokalnego. Nieprzypadkowo wiele pierwszych autostrad i szybkich dróg przeprowadzono przez środek dzielnic katolickich – polskich, irlandzkich czy włoskich – tym samym rozbijając architektoniczną optyczną strukturę tworzenia się osiedli wokół lokalnego kościoła jako duchowego centrum.

Ashland znane jest z kosmopolitańskiego stylu życia swoich mieszkańców, często pracowników naukowych uniwerstytetu Southern Oregon University. Do nich to właśnie adresowana jest nowa koncepcja architektoniczna, zapożyczona wprost z urbanistycznych stylów europejskich, w których dominowały solidne społeczności lokalne spajane tętniącym życiem parafialnych kościołów. Dzisiaj, po latach eliminacji chrześcijańskiego sposobu życia, również życia w znaczeniu czysto praktycznej lokalnej społeczności rodzin chrześcijańskich, próbuje się przy pomocy państwa tworzyć parodie architektoniczne tamtego stylu życia. Tym razem jednak państwo, które oficjalnie deklaruje się jako stojące na straży tzw. rozdzielenia od Kościoła, świadomie przyczynia się do budowy społeczeństwa opartego na wartościach niechrześcijańskich, a mówiąc wprost – antychrześciajańskich ideologii.

Pani Orrok, która jako jedna z pierwszych zgłosiła chęć zamieszkania w nowym centrum, ma nadzieję, że „będą mieszkali wokół mnie ludzie uznający te same wartości, niekoniecznie wartości żydowskie, po prostu ludzkie wartości dbałości o siebie i samopomocy.” Pan Rosenberg widzi jednak szerzej i wyraża nadzieję, że prowadzony w jego synagodze „dialog międzyreligijny będzie kontynuowany w projekcie Aleph Springs„. Wiele wskazuje na to, że budowa osiedli z synagogą jako centrum będzie urzeczywistnieniem tego typu „dialogu międzyreligijnego”.


ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: JTA | http://jta.org/news/article/2009/06/14/1005878/building-around-a-synagogue-development-aims-to-build-a-community

Skip to content