Aktualizacja strony została wstrzymana

Kard. O’Malley: „Holokaust największą zbrodnią w historii ludzkości”. Przed arcybiskupstem wybuduję „wielką menorę”

Kardynał Sean O’Malley na spotkaniu z grupą przedstawicieli żydowskich stwierdził, że Holokaust był „największą zbrodnią w historii ludzkości” oraz przyrzekł wybudowanie przed nową siedzibą Archidiecezji Boston, „wielkiej menory” mającej być „Pomnikiem Holokaustu”.

Kard. O’Malley wraz ze swoimi „doradcami do spraw stosunków międzyreligijnych”, spotkał się 23 lutego br. w siedzibie żydowskich organizacji z 20 przywódcami żydowskimi. Podczas 75-minutowego spotkania dyskutowano na temat niedawnej decyzji papieża Benedykta XVI o cofnięciu zaciągniętej przez biskupów Bractwa św. Piusa X ekskomuniki oraz o wypowiedzi biskupa Richarda Williamsona. Przedstawiciele żydowscy powiedzieli, że „są szczególnie uczuleni dzisiaj na przejawy antysemityzmu, ponieważ dostrzegają wzrost tego zjawiska w skali globalnej” – pisze dziennik The Boston Globe.

Po spotkaniu, w wywiadzie telefonicznym kard. O’Malley „w ostrych słowach potępił nie tylko negowanie Holokaustu, ale również przywództwo Bractwa św. Piusa X”.

„Szczerze wierzę, że wielu katolików przyciągniętych zostało do tego ruchu poprzez nostalgię i chęć uczestnictwa w starej Mszy, ale widać że część przywództwa Bractwa ma w tym wszystkim jakiś szerszy cel, i jest on bardzo trujący” – wyznał kard. O’Malley.

Na spotkaniu kardynał O’Malley przyrzekł „przeniesienie do nowej siedziby arcybiskupstwa w Braintree dużej menory („large outdoor menorah”) celem uczczenia  Holokaustu. Zasugerował on także zorganizowanie uroczystości ku czci Holokaustu, związanej z przeniesiem menory. Żydowska społeczność wyraziła zgodę na uczestnictwo w ceremonii.”

Kardynał powiedział również, że uda się w tym tygodniu do Waszyngtonu na uroczystości pogrzebowe rabina Leona Klenickiego, długoletniego dyrektora działu międzyreligijnego Ligii Przeciwko Zniesławieniu oraz „przyjaciela kardynała przez okres kilku dekad”.


Mianowany w 2006 roku przez papieża Benedykta XVI na biskupa diecezji Boston, kardynał Sean P. O’Malley dał się poznać z filosemickich kazań i oświadczeń, w wielu przypadkach nielicujących z godnością pasterza katolickiego i w niektórych całkowicie zaprzeczających nauce Kościoła,.

Wzywamy wszystkich katolików aby głębiej zrozumieli żydowskie korzenie naszej religii” – wołał w maju 2006 roku kardynał O’Malley, przemawiając do około 400 osób – żydowskich działaczy, rabinów, księży i katolików – zgromadzonych w żydowskim centrum kulturalnym Leventhal-Sidman Jewish Community Center w Newton. Kardynał O’Malley obarczył również katolików pewną odpowiedzialnością za „holokaust”, mówiąc, że w czasie „nazistowskiego holokaustu […] zbyt wielu chrześcijan nie miało odwagi […] i zbyt wielu zostało uwiedzonych przez rasizm i nacjonalizm”. „Wiele jest różnic pomiędzy chrześcijaństwem i judaizmem” – wołał kard. O’Malley – „ale mamy wiele wspólnego i będziemy sądzeni przez tego samego Boga. Pracujmy razem nad budową lepszej cywilizacji i świata. Nasz Bóg będzie z tego zadowolony.”

Obrzydliwe i sprzeczne z faktami historycznymi oskarżanie katolików o bierność, a w konsekwencji o „holokaust”, jest wynikiem przyjęcia żydowskiej terminologii i punktu widzenia. Należy podkreślić, że sprawcami tragedii wojennej nie byli katolicy – nawet ci „bierni” – lecz ateiści, humaniści, apostaci, antykatolicy, gnostycy i zwykli sataniści, a możliwe to było przy hojnym wsparciu światowej żydowskiej elity finansowej, pragnącej dokonać zasadniczych przemian w strukturach państw narodowych i systemie finansowym. Należy również przypomnieć, że w latach przedwojennych oraz w pierwszym okresie wojny, tak III Rzesza jak i syjonistyczni przywódzcy prowadzili zbieżną politykę, gdyż zarówno i jedna i druga strona dążyła do tego samego, czyli do emigracji Żydów poza teren Rzeszy, a w praktyce do Palestyny.

W udzielonym dla szwedzkiej telewizji wywiadzie, bp Richard Williamson zaprzeczył ludobójczemu wykorzystaniu komór gazowych i określił rzeczywistą liczbę ofiar żydowskich na 200-300 tysięcy zamiast 6 milionów. Wywiad ten, zupełnie nieznany przez ponad 2 miesiące, został rozpowszechniony przez media na dwa dni po ukazaniu się pogłosek o możliwości zniesienia tzw. ekskomuniki zaciągniętej przez czterech biskupów Bractwa, w tym bp. Williamsona, a środowiska żydowskie, nieprzychylne odwróceniu zgubnego dla Kościoła posoborowego trendu „dialogowania”, szczególnie z odwiecznymi wrogami Kościoła, w ewidentny sposób wykorzystały opinię biskupa Williamsona do wściekłego ataku na Ojca Świętego, Bractwo i samego biskupa Williamsona.

Dyskusja nad podjętymi przez bp. Williamsona aspektami wydarzeń II Wojny Światowej, jest w krajach tzw. demokracji zachodnich zakazana i obciążona wysokimi karami więzienia. Sytuacja ta przypomina totalitarne reżimy, w których zakazuje się poruszania niewygodnych politycznie tematów. Chociaż nie wolno kwestionować kabalistycznej liczby „6 milionów”, to jednocześnie najbardziej ortodoksyjni historycy dokonali już poprawek w liczbie ofiar obozu KL Auschwitz, z funkcjonujących przez 50 lat „4 milionów” do dzisiejszej 700 tysięcy (Jean-Claude Pressac).

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) na podstawie The Boston Globe


ZOB. RÓWNIEŻ:


.