Wprowadzona i popierana przez lobby żydowskie poprawka ustaw „o wolności religii” – w Kongresie

Amerykańscy kongresmeni obu partii złożyli do Kongresu poprawkę do dotychczas obowiązujących przepisów w ramach tzw. Fair Housing Act, będących stricte politycznymi przepisami powstałymi na bazie ruchu „sprawiedliwości spolecznej” lat 1960-tych, z tzw. ustawami antydyskryminacyjnymi na czele.

Poprawka numer HR 6932 o nazwie „Wolność do wyrażania religii” (The Freedom of Religious Expression in the Home Act of 2008), zaproponowana została 17 września br. przez kongresmenów: Jerrold Nadler (D-N.Y.), Robert Wexler (D-Fla.), Trent Franks (R-Ariz.) i Lamar Smith (R-Texas.). Zmienia ona brzmienie dotychczasowej ustawy przez wprowadzenie dodatkowego zdania w Sekcji 804 (42 USC 3604), które ustanawia przepisy umożliwiające właścicielowi mieszkania, posesji czy budynku „wywieszanie symboli religijnych i znaków na drzwiach, oddrzwiach i wejściu […] chyba, że przepis zabraniający byłby rozsądny i wymagany do zapobieżenia mogącej zaistnieć szkody budynku, fizycznej szkody mogącej być wyrządzonej innej osobie, publicznej niedogodności czy podobnej niepotrzebnej trudności.”

Przygotowanie i wprowadzenie poprawki było inicjatywą przede wszystkim lobby żydowskiego – głównie organizacji nadzorującej wydawanie certyfikatów koszerności, Ortodox Union – którego wielka radość ukazywana jest w reakcjach zamieszczonych w żydowskich (amerykańskich i izraelskich) serwisach informacyjnych, z wielką nadzieją witających przepisy gwarantujące „mieszkańcom apartamentów w spółdzielniach mieszkaniowych (co-ops) prawa do wystawiania religijnych symboli po zewnętrznej stronie drzwi, takich jak mezuzy instalowane przez religijnych Żydów na oddrzwiach swoich posesji.”

Niedawno, w czerwcu br. sąd federalny w Chicago, a wcześniej na Florydzie wypowiedział się przeciwko przymocowywaniu mezuz do zewnętrznych stron drzwi budynków spółdzielczych. W odpowiedzi, żydowskie lobby natychmiast wprowadziło odpowiednią poprawkę pod obrady Kongresu. Warto zwrócić uwagę na zamieszczone w poprawce wielce enigmatyczne zastrzeżenia mogące w niektórych przypadkach uniemożliwić wystawianie symboli religijnych – być może gdy zajdzie taka potrzeba, odpowiedni sąd zinterpretuje je na niekorzyść wystawiania np. symboli chrześcijańskich.


ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

oraz

oraz

oraz

oraz


Skip to content