Aktualizacja strony została wstrzymana

STOP niehumanitarnej praktyce obrzezania forsowanej na niemowlętach w USA

Organizacja NoCIRC.com (National Organization of Circumcision Information Resource Centers) wzywa światowe organizacje pozarządowe do uczciwości i jasnego przedstawiania prawdy o zabiegach obrzezania.

Obrzezanie dokonywane rutynowo w USA, często bez wiedzy i zgody rodziców, jest zabiegiem wyraźnie nierekomendowanym przez świat lekarski. „Ani jedno międzynarodowe stowarzyszenie lekarskie nie rekomenduje obrzezania” – stwierdza Organizacja NoCIRC. Mimo tego, międzynarodowe organizacje pozarządowe, w tym agencje ONZ, choć często są przeciwne podobnemu okaleczaniu dziewczynek, nie sprzeciwiają się obrzezaniu chłopców, a po cichu wręcz promują tego rodzaju zabiegi.

Skip to content