judaising

Powstrzymać judaizację Jerozolimy

Wspólnota międzynarodowa powinna doprowadzić do zaniechania przez władze izraelskie agresywnej judaizacji Jerozolimy i popierać wysiłki na rzecz zachowania charakteru Miasta Świętego chrześcijan, muzułmanów i żydów

Apel do biskupów w/s obchodzenia „Dni Judaizmu”

Otrzymaliśmy wzór Apelu do Biskupów, który polecamy do dalszego rozpowszechnienia. – Red. J.E. abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Religijne korzenie liberalizmu – Israel Shamir

Referat na konferencji „Religia we współczesnym systemie stosunków międzynarodowych: liberalizm i światopogląd tradycyjny”, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Petersburski, 24 listopada 2006r. Powszechnie uważa się, że

Rekonstrukcja Świątyni Salomona – w Brazylii

Brazylijska sekta zbuduje kopię świątyni jerozolimskiej z czasów króla Salomona. Olbrzymi gmach powstanie w São Paulo w ciągu czterech lat. Pomysłodawcą rekonstrukcji jest założyciel Powszechnego

Katolewica – „zatroskani” dywersanci – Dariusz Ratajczak

Współczesny Kościół rzymsko-katolicki musi zmagać się nie tylko z jawną antykościelną propagandą właściwą środowiskom lewicowym,laickim, pozostającym w orbicie wpływów socliberalnego śmietnika ideologicznego, granice którego wyznacza

ADL – O co walczy naprawdę?

Krytycy utrzymują, że „program moralny” ADL jest niczym innym jak fasadą ideologiczną, metodą promocji interesów żydowsko – syjonistycznych pod płaszczykiem moralności…. ADL ( Anti-Defamation League

Ojciec katolik walczy o dziecko z matką żydówką

35-letni Amerykanin złamał sądowy zakaz „wystawiania córki na oddziaływanie jakiejkolwiek innej religii poza żydowską”. Wyrok ten zapadł po tym, jak ochrzcił dziecko w Kościele katolickim.

Dzień Judaizmu, czyli… znajdź Arcybiskupa

Dziś Kościół katolicki obchodzi Dzień Judaizmu Rabinicznego. Trwają uroczystości, podczas których hierarchia i wierni świętują z naszymi – jak to powiedział Jan Paweł II –

Dzień fałszu

Uznany polski uczony o. Mieczysław Krąpiec OP w obrazowy sposób zadrwił sobie pewnego razu z Kartezjusza, obłąkanego filozofa francuskiego, który jako jeden z pierwszych ośmielił
Skip to content