Apel do biskupów w/s obchodzenia “Dni Judaizmu”

Aktualizacja: 2010-12-30 11:44 am

Otrzymaliśmy wzór Apelu do Biskupów, który polecamy do dalszego rozpowszechnienia. – Red.

J.E. abp Józef Michalik

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ekscelencjo!

W dniach 15-17 stycznia 2011 roku hierarchowie Kościoła katolickiego w Polsce będą obchodzić już po raz  14. Dzień Judaizmu, zmuszając również do tego podwładnych księży i zachęcając wiernych. W związku z tym chciałbym zadać kilka pytań:

1. Dlaczego polscy biskupi głoszą herezje twierdząc, że katolicy i współcześni żydzi czczą tego samego Boga, skoro katolickim Bogiem jest Trójca Przenajświętsza, którą większość żydów świadomie odrzuca?

2. Dlaczego nie reagują na szerzenie przez watykańskich hierarchów, z kard. Walterem Kasperem na czele, fałszywego poglądu, według którego żydzi mogą się zbawić odrzucając Jezusa Chrystusa?

3. Dlaczego udają, że wszystko jest w porządku, podczas gdy wielu żydów potępia się na wieki nie uznając jedynego prawdziwego Mesjasza?

4. Dlaczego ustanowili święto religii, według której Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, lecz Jego uczniowie ukradli ciało, gdy strażnicy spali?

5. Czy zdają sobie sprawę, jakie bluźnierstwa pod adresem Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny szerzy Judaizm poprzez Talmud i przekazywaną z pokolenia na pokolenie opowieść Toledot Jeszu? Jeśli nie, oto co na ten temat mówi prof. Peter Schäfer, jeden z najważniejszych autorytetów w dziedzinie teologii hebrajskiej, w swojej książce „Jesus in the Talmud” (strony: 10-13):

● „Jezus nie narodził się z dziewicy, jak twierdzili jego zwolennicy, ale był dzieckiem nieślubnym, synem dziwki i jej kochanka. Dlatego nie mógł być Mesjaszem z domu dawidowego czy też wręcz synem Boga”.

● „Występki seksualne mają miejsce, bowiem kult chrześcijański wciągał swoich członków w tajne praktyki wyuzdania i orgii”.

● A oto „związane z halachą szczegóły dotyczące procesu i egzekucji Jezusa: Jezusa nie ukrzyżowano, a raczej – według prawa żydowskiego – ukamienowano, a następnie powieszono na drzewie, wymierzając ostateczną pośmiertną karę zarezerwowaną dla najgorszych zbrodniarzy… Powodem tej egzekucji było to, że skazano go za uprawianie czarnej magii (sorcery) oraz przekonywanie ludu Izraela do czczenia złotych cielców (idolatry)”.

● „Najdziwaczniejsza ze wszystkich historyjek o Chrystusie jest opowieść o tym, jak Jezus siedzi w piekle wraz z Tytusem i Balaamem, notorycznymi arcywrogami ludu żydowskiego… Los Jezusa jest taki, że siedzi do końca świata w gotujących się ekskrementach… Historyjka ma ironiczny przekaz: Chrystus nie tylko nie zmartwychwstał, ale cierpi wieczną karę w piekle. W związku z tym jego wyznawcy to banda głupców oszukanych przez cwanego kłamcę”.

Na zakończenie chciałbym zaapelować o nieuleganie szantażom i wycofanie się w imię Trójcy Przenajświętszej z tego haniebnego pomysłu, jakim jest obchodzenie Dnia Judaizmu.

Nawet gdyby wrogie media prawdziwie albo fałszywie oskarżyły połowę biskupów i księży w Polsce o molestowanie chłopców czy współpracę z SB, przyniesie to mniej szkody Kościołowi niż tchórzowskie uleganie naciskom żydowskiego lobby. Pamiętajmy, że cel nigdy nie uświęca środków i że żadne bramy piekielne nie przemogą Mistycznego Ciała Chrystusa.

Oddany w Prawdzie Chrystusowej

…………………………


Przemyśl: XIV Ogólnopolski Dzień Judaizmu

Wspólne modlitwy chrześcijan i żydów, wystawy, dyskusje i koncerty odbędą się w ramach Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, który będzie mieć miejsce w dniach 15/16 stycznia 2011 roku w Przemyślu, a jego gospodarzem będzie arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W zaproszeniu metropolita przemyski wyraża ufność, że „ten dzień, który wypełni zgodna i jednogłośna modlitwa, pogłębiona duchowa refleksja nad Bożym słowem, zaduma nad historyczną przeszłością, a przede wszystkim szczery i braterski dialog współczesnych Żydów i chrześcijan, stanie się kolejną okazją do lepszego poznania się oraz odkrywania wspólnych tradycji i wspólnej drogi, którą jest codzienne życie wiarą w jednego Boga”.

Mottem przyszłorocznego Dnia Judaizmu są słowa skierowane przez Boga do Abrahama: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jak ci wskażę” (Rdz 22,2).

Przemyskie obchody Dnia Judaizmu rozpoczną się w sobotę 15 stycznia. W Auli Wyższego Seminarium Duchownego wyświetlone zostaną filmy o bł. ks. Emilianie Moczu, proboszczu z Majdanka oraz o rodzinie Ulmów z Markowej, którzy poświęcili życie, ratując Żydów w czasie II wojny światowej.

W niedzielę 16 stycznia o godz. 16.30 w archikatedrze przemyskiej nastąpi wspólne nabożeństwo Słowa Bożego z udziałem m.in. abp. Józefa Michalika i Michaela Schudricha, naczelnego rabina Polski, rabina Warszawy i Łodzi.

Niedzielny ranek wypełni otwarcie wystawy „Żydzi w Przemyślu” w Ratuszu Miejskim oraz wystawy poświęconej osobom ratującym Żydów w katedrze Kościoła Greckokatolickiego. O godz. 11.15 Jacek Błoński wygłosi w ratuszu wykład pt. „Sytuacja Żydów w kontekście wielonarodowej wspólnoty Przemyśla”.

O godz. 12.30 przewidziana jest konferencja prasowa w ratuszu.

Następnie o godz. 13.15 na przemyskim Kirkucie przy ul. Słowackiego odbędzie się modlitwa za zmarłych.

O godz. 17.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego nastąpi otwarcie wystawy poświęconej rodzinie Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej koło Łańcuta, która w czasie wojny ukrywała członków żydowskich rodzin Szallów i Goldmanów, za co zostali zamordowani 24 marca 1944 r. Ich proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 r.

Następnie w tym samym miejscu odbędzie się panelowa dyskusja, prowadzona przez red. Zbigniewa Nosowskiego, wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Wezmą w niej udział: bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski, Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Piotr Kadlcik, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, Boaz Pasch, Naczelny Rabin Krakowa, prof. Jan Grosfeld z UKSW, ks. Stefan Batruch z Kościoła greckokatolickiego, ks. Prof. Stanisław Haręzga, biblista i Rober Choma, prezydent Przemyśla.

Obchody Dnia Judaizmu zakończy uroczysty koncert przemyskiego zespołu „Family Klezmer Band” na Zamku Kazimierzowskim o godz. 20.

Dzień Judaizmu poprzedzi wydanie specjalnego numeru kwartalnika „Przemyski Przegląd Kulturalny”, w całości poświęconego kulturze żydowskiej, wystawy i koncerty w niektórych miastach archidiecezji przemyskiej oraz specjalne katechezy w szkołach poruszające problematykę judaizmu i dialogu między chrześcijaństwem a judaizmem.

Organizatorami XIV Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce są: Metropolita Przemyski obrządku łacińskiego abp Józef Michalik, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz Komitet ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest inicjatywą Konferencji Episkopatu Polski. Został ustanowiony w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r.

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, powołany w 1996 r., prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu, a jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich.

Poprzedni, XIII Dzień Judaizmu odbył się 17 stycznia 2010 r. w Tarnowie.

Za: ekai

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów autorskich
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=29856 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]