Na krakowskim Kazimierzu rozpoczęła się muzyczna wersja judaizacji Polaków

Na krakowskim Kazimierzu rozpoczął się dziś, już po raz dwudziesty Festiwal Kultury Żydowskiej, określany jako „jedna z najważniejszych tego typu imprez na świecie.”

Przez dziesięć dni Kraków wypełni się koncertami, spektaklami, projekcjami filmowymi i warsztatami, prezentującymi skrzywiony obraz tzw. kultury żydowskiej. W rezultacie, tego typu imprezy organizowane są celem przemiany osobowości Polaków, przyswojenia obcej kultury jako własnej oraz szerzej – jako socjoteczniczny proces judaizacji społeczeństwa.

Prymitywne odmiany tak zwanej muzyki klezmerskiej funkcjonowały w zamkniętych gettach żydowskich, choć dziś muzyka ta prezentowana jest fałszywie jako efekt wieluset lat owocnej koegzystencji w Polsce różnych religii, narodów i kultur. W rzeczywistości, muzyka w dzisiejszym brzmieniu powstała w Stanach Zjednoczonych, gdy emigranci żydowscy pracujący w Hollywood skomercjalizowali i stworzyli wersję muzyki, zapożyczając wiele elementów z innych obszarów ludowych i popularnych rytmów muzyki zachodniej. Żydzi zamieszkiwali w Polsce skupiając się dobrowolnie głównie w gettach, co było efektem rabinackiej i talmudycznej dyscypliny. W Rzeczpospolitej diaspora żydowska rządziła się swoimi prawami do tego stopnia, że gminy posiadały swoje własne, niezależne od Państwa sądy.

Tegoroczny festiwal żydowski zbiega się w czasie z drugą turą wyborów prezydenckich oraz z organizowaną w Krakowie międzynarodową konferencją z okazji 10-lecia Wspólnoty Demokracji, w której weźmie udział dyplomacja ponad stu krajów, w tym Sekretarz Stanu USA, Hillary Clinton. Możliwości sfotografowania się z wieloma gośćmi ze świata nie odmówił również pełniący obowiązki Prezydenta RP – lecz uzurpujący sobie prawo ponad te niezbędne obowiązki – Bronisław Komorowski. Goście odwiedzający Polskę otoczeni będą więc atmosferą żydowską, co przez wielu dygnitarzy, najczęściej nie mających większego pojęcia o historii Polski, będzie odebrane jako ludowa muzyka polska.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: rp.pl | http://www.rp.pl/artykul/9131,498956.html

Skip to content