Muzeum Żydowskie w Baltimore otwiera wystawę upamiętniającą papieża Jana Pawła II

Dodano: 2010-08-26 10:22 pm

Muzeum Żydowskie w Baltimore przygotowuje się do otwarcia wystawy mającej upamiętnić postać papieża Jana Pawła II.

„Papież Jan Paweł II zachowany jest w sercach wielu Żydów” – mówi Karen Falk, kurator wystawy pt „Błogosławieństwo dla każdego: Jan Paweł II i lud żydowski”, która czynna będzie w The Jewish Museum of Maryland w dniach od 2 września do końca roku. Eksponaty sprowadzono z Polski, Włoch i Izraela i mają na celu podkreślić te aspekty postaci papieża Jana Pawła II i jego pontyfikatu, które wskazują na fakt, iż pontyfikat ten stał się „przełomowym w stosunkach katolicko-żydowskich”. Jak stwierdzają dziennikarze opisujący wystawę, był on pierwszym papieżem, który „złożył oficjalną wizytę w Izraelu i pierwszym, który poprosił o przebaczenie za traktowanie w przeszłości Żydów przez Kościół katolicki.”

Jednym z doradców zespołu określającego formę wystawy był kardynał William Keeler, dziś emerytowany biskup Archidiecezji Baltimore, który podczas swej długiej działalności sprawował m.in. funkcję przewodniczącego Komitetu do Spraw Ekumenicznego i Międzyreligijnego Dialogu Konferencji Biskupów Amerykańskich. To właśnie postać i działalność kard. Keelera na wieki pozostanie jedną z największych skaz w historii Kościoła. Zasługi kilkudziesięcioletniej działalności kard. Keelera, przepojone czołobitnymi kontaktami z różnorakimi grupami żydowskimi oraz heretykami protestanckimi, osiągnęły swą kulminację w postaci stworzenia słynnego dokumentu negującego wprost i bez ogródek konieczność przyjęcia Chrystusa przez żydów celem osiągnięcia Zbawienia. Za całokształt pro-żydowskiej działalności judaizującej katolików, kard. Keeler otrzymał specjalną nagrodę żydowskiej organizacji syjonistycznej Syjoniści Okręgu Baltimore (Baltimore Zionist’s District – BZD ). Reklamy obwieszczające przyznanie tej nagrody umieszczone były na  billboardach przy głównych autostradach (zob. zdjęcie poniżej).

Wystawa sponsorowana jest przez żydowski tygodnik The Baltimore Jewish Times oraz oficjany tygodnik archidiecjezji The Catholic Review, a stworzona została wspólnie przez „katolicki” uniwersytet Xavier University oraz Hillel Center of Cincinnati, czyli syjonistyczną organizację działającą w przeszło 500 uczelniach na świecie, będącą narzędziem masońskiej żydowskiej sekty B’nai B’rith.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Piątek, 27 sierpnia 2010, Nr 200 (3826)The Catholic Review | http://www.catholicreview.org/subpages/selectedstory.aspx?action=8650

Skip to content