Aktualizacja strony została wstrzymana

Kapłani religii Holokaustu: „Negowanie Shoah nie jest wyrażaniem opinii, lecz przestępstem”

Przywódcy Światowego Kongresu Żydów w dyskusji przeprowadzonej 9 lutego br. z przedstawicielami Watykanu  oświadczyli, że „negowanie Holokaustu nie jest wyrażaniem opinii lecz przestępstwem” – pisze izraelski dziennik Haaretz.

Spotkanie miało miejsce w trzy dni po powzięciu przez papieża Benedykta XVI decyzji o cofnięciu, zaciągniętej w 1988 roku przez czterech biskupów Bractwa św. Piusa X, ekskomuniki. „Z całą stanowczością podkreślamy dzisiaj, że negowanie Shoah nie jest wyrażaniem opinii, lecz przestępstwem” – powiedział Richard Prasquier, prezydent francuskiego oddziału żydowskiej organizacji CRIF. Richard Prasquier wraz z Maram Stern, zastępcą sekretarza Światowego Kongresu Żydów prowadzili rozmowy z kardynałem Walterem Kasper, przewodniczącym Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan.

Ronald Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów ostrzegł Watykan słowami: „Chcemy aby Watykan zrozumiał, iż poprzez przyjmowanie takich antysemitów jak Williamson, osiągnięcia czterech dziesięcioleci katolicko-żydowskiego dialogu, staną pod znakiem zapytania.”

Biskup Richard Williamson w wywiadzie udzielonym w listopadzie ubiegłego roku powiedział, że nie wierzy w ludobójcze wykorzystanie komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz zakwestionował oficjalną liczbę „6 milionów ofiar żydowskich”. Poddawanie w wątpliwość oficjalnej wersji Holokaustu, wiąże się za każdym razem z rzucaniem przez środowiska żydowskie oskarżeń o „antysemityzm”. Prawo wielu krajów świata w ramach tzw. kłamstwa oświęcimskiego zabrania pod karą wysokich wyroków więzienia, poddawania w wątpliwość oficjanej wersji tzw. Holokaustu, przedstawiania faktów, jakiejkolwiek innej niż usankcjonowana przez środowiska żydowskie interpretacji faktów, dokumentów i zeznań świadków oraz prowadzenia swobodnej, naukowej dyskusji.

Wypowiedź biskupa Williamsona – upubliczniona po pierwszych sygnałach możliwości cofnięcia ekskomuniki  – wykorzystana została przez wrogie środowiska do walki z papieżem, Bractwem św. Piusa X i całym środowiskiem tradycyjnych katolików. Pod wpływem nagonki medialnej, nacisków środowisk żydowskich, filosemickich klakierów oraz różnego rodzaju tzw. autorytetów kierujących się oficjalną wersją wydarzeń II Wojny Światowej, Watykan wydał oświadczenie wzywające aby „Szoah [był] dla wszystkich ostrzeżeniem przed zapomnieniem, przed negacją bądź redukcjonizmem”.

Watykan wycofał się z możliwości wysłania sygnału wskazującego na dwuznaczość oficjalnej wersji wielu aspektów II Wojny Światowej, co chwilowo uspokoiło środowiska żydowskie. Lauder w oświadczeniu napisał: „Wierzymy, że nasze przesłanie zostało zrozumiane. Kontrowersyjna debata, która miała miejsce w ciągu ostatnich 3 tygodni, wywarła pewne pozytywne znacznie.”

W okresie posoborowym przywódcy Kościoła katolickiego odeszli od 2000-letniej tradycji, dyscypliny i nadkruszyli doktrynę, zezwalając na modernistyczną interpretację ambiwalentnych dokumentów Soboru Watykańskiego II. Okres zamętu skwapliwie wykorzystały grupy antychrześcijańskie pragnące od wieków zmniejszyć znaczenie Kościoła w życiu religijnym, społecznym i politycznym.

Dzisiejszy konflikt wskazuje na to, że próby skorzystania przez obecny Pontyfikat z pomocy środowisk tradycyjnych katolików, które mogą w znaczny sposób wskrzesić iskrę nadziei na rozkwit Kościoła, spotykają się z zajadłą wrogością tych, którzy przykładali rękę do destrukcji Kościoła, i którzy pragnęliby Jego unicestwienia, a najlepiej samozagłady.ZOB. RÓWNIEŻ:Skip to content