Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: Petycja 50. nominalnie katolickich kongresmenów do papieża Benedykta XVI, z żądaniem „odrzucenia poglądów bp. Williamsona”

Pięćdziesięciu kongresmenów określających się jako katolicy, wysłało petycję do papieża Benedykta XVI z prośbą o bezpośrednią interwencję i osobiste potępienie słów wypowiedzianych przez biskupa Bractwa świętego Piusa X, bp. Richarda Williamsona, który zanegował ludobójcze zastosowanie komór gazowych w obozach nazistowskich oraz oficjanie podawaną liczbę „6 milionów ofiar żydowskich”. Petycję przygotowała kongresmenka Adriana DeLauro.

W liście napisanym 29 stycznia 2009 roku czytamy:

„Jako katoliccy członkowie Kongresu, piszemy aby wyrazić swoje najgłębsze zatroskanie Waszą decyzją przywrócenia biskupa Richarda Williamsona do wspólnoty z Kościołem katolickim, w tym samym czasie gdy biskup Williamson publiczne zaprzecza Holokaustowi, który miał miejsce, oraz tego, że istniała taka linia polityczna pod rządami Adolfa Hitlera. Nie poddajemy w wątpliwość Waszych powodów cofnięcia ekskomuniki biskupa Williamsona ani Waszego prawa do podjęcia tej decyzji, ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć dlaczego cofnięcie ekskomuniki nie towarzyszyło stanowcze publiczne odcięcie się od negowania Holokaustu. W związku z tym, oczekujemy wyjaśnienia w tej ważnej sprawie.

Biskup Williamson powiedział ostatnio w listopadzie ubiegłego roku, że „Historyczne dowody niezwykle mocno wskazują przeciwko [twierdzeniu o] zagazowaniu sześciu milionów Żydów w komorach gazowych, jako wyniku zaplanowego programu Adolfa Hitlera”, a przecież Holokaust jest weryfikowalnym faktem i jako ludzie dobrej woli zgadzamy się, że był jednym z najczarniejszych rozdziałów naszej historii, nas jako rodzina ludzka. Cały czas jest pośród nas tysiące ludzi – Żydów i nie-Żydów – którzy mogą zaświadczyć poprzez swoje naoczne zeznania o horrorze Holokaustu. Uwagi biskupa Williamsona odnośnie do Holokaustu jest echem neonazistów, ekstremistycznych islamistów, rasistów i innych, którzy wybierają nienawiść i przemoc, a odrzucają pokojowe współistnienie ludzi wszystkich ras i pochodzenia etnicznego.

Rozumiemy to co powiedział rzecznik Watykanu, ojciec Federico Lombardi, że sprawa ta nie ma związku z przywróceniem biskupa Williamsona, i że nie podzielacie jego [bp. Williamsona] opinii. Przyjmujemy również z zadowoleniem Wasze ostatnio wygłoszone oświadczenie stwierdzające „pełną i niepodważalną solidarność” z Żydami. Ale ta sprawa jest zbyt delikatna aby nie mogła być rozpatrzona bez bezpośredniego odrzucenia poglądów biskupa Williamsona. Jako przywódca duchowy i głowa Kościoła katolickiego, wierzymy że jest to tak ważna sprawa, aby [Wasza Świątobliwość] publicznie wyraziła swoją jednoznaczną opinię w tej sprawie, celem wyjaśnienia pozycji Kościoła odnośnie do tego jednego z najważniejszych wydarzeń XX wieku. Zaniechanie uczynienia tego, umożliwia innym ukazywanie [sprawy Holokaustu] w sposób dowolny, co utrudni prowdzony w ostatnich latach rozwój w kierunku harmonii i pojednania.

Dziękujemy za rozpatrzenie tej sprawy.

Adriana Surfas, DeLauro, 202-225-3661
Rory Sheehan, Delahunt, 202-225-3111
Danielle Lee, Eshoo, 202-225-8104
John Schadl, Oberstar, 202-225-6211
Nick Choate, Stupak, 202-225-4735
Caley Gray, Pascrell, 973-523-5152
Rebecca Gale, Carney, 202-225-3731
George Burke, Connolly, 202-225-1492
Jeff Lieberson, Hinchey, 202-225-6335
Bret Rumbeck, Costa, 202-225-3341
Tim Schlittner, Hare, 202-225-5905
Angela Barranco, Crowley, 202-225-3965
Ron Kreskey, DeFazio, 202-225-6416
Molly Simmons, DeFazio, 202-225-6416
Kerrie Bennett, Kennedy, 202-225-4911
Nathaniel White, Kucinich, 202-225-5871
Austin Durrer, Jim Moran, 202-225-4376
Steven Engelhardt, Clay, 202-225-2406
William Tranghese, Neal, 202-225-5601
Erica Daughtrey, Sires, 202-225-7919
Paul Heintz, Welch, 202-225-4115
Brad Bauman, Tim Ryan, 202-225-5261
Jessica Barba, Perriello, 202-225-4711
Marsha Catron, Linda Sánchez, 202-225-6676
Rebecca Dreilinger, Gutierrez, 202-225-8203
Jamie Radice, Shea-Porter, 202-225-5456
Matt Dinkel, Doyle, 202-225-2135
Mike Jensen, Cardoza, 202-225-6131
Emily Barocas, Larson, 202-225-2265
Fabiola Rodriguez, Becerra, 202-225-6235
Amy Peake, Miller, 202-225-2095
Tali Israeli, Pallone, 202-225-4671
Cleve Mesidor, McCollum, 202-225-6631
Michael Mershon, McGovern, 202-225-6101
Mike Larsen, Speier, 202-225-3531
Phil Putter, Carolyn McCarthy, 202-225-5516
Dan Reilly, Markey, 202-225-2836
Gail O’Connor, Velazquez, 202-225-2361
Meaghan Maher, Lynch, 202-225-8273
Philip Schmidt, Serrano, 202-225-4361
Vincent Perez, Reyes, 202-225-4831
Natalie Luna, Grijalva, 202-225-2435
John Lowrey, Baca, 202-225-6161
Caitlin Wolf, Higgins, 202-225-3306
Laurel Brown, M. Thompson, 202-225-3311
David Gillies, J. Costello, 202-225-5661
Paula Negrete, Loretta Sanchez, 202-225-2965
Dorinda White, Watson, 202-225-7084
Jessica Kershaw, Boccieri, 202-225-3876


Wypowiedź biskupa Richarda Williamsona została instrumentalnie wykorzystana przez środowiska żydowskie oraz pozostające w ich rękach bądź pod ich wpływami główne media o zasięgu globalnym, celem wywarcia nacisku na papieża Benedykta XVI aby nie doprowadzić do cofnięcia zaciągniętej w 1988 roku ekskomuniki latae sententiae na Bractwo św. Piusa X. Przeprowadzony dwa miesiące wcześniej wywiad, o którym nikt nie słyszał, został nagłośniony w mediach na całym świecie w zaledwie dwa dni po pojawieniu się pogłosek o możliwości cofnięcia ekskomuniki. W wyniku tego, że naciski na papieża nie odniosły skutku, wzmocniono „protesty” i inne formy nacisku, tym razem posługując się argumentem o „negowaniu Holokaustu” przez biskupa Williamsona.

68-letni biskup Richard Williamson, jeden z czterech biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, w wywiadzie udzielonym w listopadzie zeszłego roku szwedzkiej telewizji Sveriges Television SVT przedstawił swój stosunek do oficjalnej wersji wydarzeń określanych mianem Holokaustu. Biskup Willimson powiedział między innymi, że „Historyczne dowody niezwykle mocno wskazują przeciwko [twierdzeniu o] zagazowaniu sześciu milionów Żydów w komorach gazowych, jako wyniku zaplanowego programu Adolfa Hitlera”. Na bezpośrednie prowokujące pytanie prowadzącego: „Zatem – nie było komór gazowych?”, biskup Williamson odpowiedział: „Wierzę w to, że nie było komór gazowych. […] W takim stopniu jak badałem dowody i w stopniu w jakim je rozumiem, wydaje mi się, że […] w nazistowskich obozach koncentracyjnych zginęło 200- 300 tysięcy Żydów. Ale ani jeden w komorach gazowych.”

W wywiadzie biskup zwrócił uwagę na badania eksperta od komór gazowych – inżyniera Freda Leuchtera, który jako specjalista od projektowania komór gazowych i innych narzędzi wykonywania kary śmierci w amerykańskich więzieniach stanowych, po badaniach tzw. komór gazowych w obozach koncentracyjnych położonych na terenie Niemiec oraz pozostałościach budynku określanego jako komora gazowa w KL Auschwitz, wskazał w swoim raporcie, że przeprowadzenie masowego gazowania w tych miejscach było niemożliwe. Tzw. Raport Leuchtera, powstały jako jeden z pierwszych obszernych opracowań na temat tzw. komór gazowych, został znacznie poszerzony i poprawiony przez doktoranta niemieckiego Instytutu Maxa Plancka – Germara Rudolfa [zob. Fakty]. Inżynier Rudolf skazany został w marcu zeszłego roku na 30 miesięcy pozbawienia wolności za tzw. negowanie Holokaustu i odbywa wyrok w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Mannheim, umieszczony w jednoosobowej celi. W Niemczech oraz innych krajach świata tzw. negowanie Holokaustu, czyli wypowiadanie opinii podważających oficjalną wersję wydarzeń, jest surowo karane. W związku z tymi ograniczeniami, wielu naukowców, również tych nie związanych z tzw. ruchem rewizjonistycznym, nie może prowadzić swobodnych badań historycznych.

Osoby związane z tzw. ruchem rewizjonistycznym wskazują od wielu lat na słabość oficjalnej wersji wydarzeń określanej mianem Holokaustu, nie zgadzając się z trzema filarami oficjalnej teorii. Wskazują oni, że 1) liczba ofiar żydowskich jest co najmniej 10- 20-krotnie zawyżona (na przykład według przedstawianych przez nich dokumentów, w KL Auschwitz zginęło maksymalnie 120-150 tysięcy osób); 2) w obozach koncentracyjnych nie istniały komory gazowe służące do uśmiercania ludzi; 3) nie istniała żadna decyzja najwyższych władz niemieckich o likwidacji Żydów.

Biskup  Williamson w przeszłości wypowiedział się na temat innej ważnej i kontrowersyjnej kwestii twierdząc, że wydarzenia 11 września były przeprowadzone przy udziale czynników rządowych.

Nagonka na tradycycjonalistycznego biskupa Williamsona jest elementem szeroko zakrojonej walki z katolicyzmem, polegającej na wyeliminowaniu z życia publicznego zasad nauki katolickiej. W miejsce wytworzonej próżni, środowiska żydowskie w konsekwentny sposób wprowadzają etykę i prawo wyrosłe na gruncie rabinackiego judaizmu. Podstawy wiary katolickiej mają być zastąpione nienaruszalnymi dogmatami „religii holokaustu”, opierającej się na niemożliwości kwestionowania podstawowych jej założeń.


Zobacz:


ZOB. RÓWNIEŻ:


Skip to content