Aktualizacja strony została wstrzymana

Czyżby kolejny „dogmat” posoborowy?

Jak donosi La Croix, Abp Maurycy Gardès, metropolita Auch i przewodniczący Komisji ds. Dialogu Żydowsko-Chrzecijańskiego nie może ukryć swego zdumienia [po wypowiedziach Bpa Williamsona negujących powszechnie przyjętą skalę Holokaustu Żydów]:

Te stwierdzenia przeczą wszystkiemu, co zostało wypracowane po Soborze w stosunkach z naszymi braćmi Żydami. Nie można być chrześcijaninem jesli neguje się zagładę 6 milionów Żydów. Nasi żydowscy przyjaciele mogą się czuć zażenowani decyzją Koscioła który akceptuje w swoim gronie biskupa, który broni tez negacjonistycznych. Jakie postawiono mu wymagania? Jakie warunki? Nie mam pojęcia! Zadziwiające jest, że do dekretu nie dołączono wyraźnego oświadczenia precyzującego warunki [na jakich odbyło się zniesienie ekskomuniki]

Czekamy na kolejne doniesienia o nowych dogmatach Kościoła posoborowego. Rewolucja trwa!

 

Za: Kronika Novus Ordo, Napisał Dextimus

 

 

Czy episkopat szwajcarski składa się z samych rabinów?

Z oświadczenia Konferencji Episkopatu Szwajcarii:

 

Nous, évêques suisses, attendons qu’au cours des discussions préalables au rétablissement de la communion et à la levée des suspensions, les quatre évêques de la fraternité déclarent de manière crédible qu’ils acceptent le Concile Vatican II et en particulier la déclaration «Nostra Aetate» et qu’ils adoptent une attitude positive envers le judaïsme.

My, biskupi szwajcarscy, oczekujemy by w trakcie dyskusji poprzedzających przywrócenie łączności i zdjęcie suspensy, czterej biskupi Bractwa zadeklarowali w sposób wiarygodny, ze przyjmują Sobór Watykański II, a w szczególności deklarację «Nostra Aetate» i zajęli pozytywną postawę wobec judaizmu

Czyżby Kościół posoborowy ogłosił jakiś nowy dogmat, a my – czyżbyśmy coś przeoczyli? Czyżby rabini z Helweckiej Konferencji Episkopatu posiadali władzę nad Stolicą Apostolską?

Czyżby Kościół posoborowy ogłosił jakiś nowy dogmat, a my – czyżbyśmy coś przeoczyli? Czyżby rabini z Helweckiej Konferencji Episkopatu posiadali władzę nad Stolicą Apostolską?

Skip to content