Aktualizacja strony została wstrzymana

Knowania grup żydowskich celem zablokowania regulacji statusu Bractwa św. Piusa X, czyli biskup Williamson „neguje Holokaust”

W zaledwie dwa dni po ujawnieniu przez dziennikarzy możliwości uregulowania statusu Bractwa św. Piusa X przez Stolicę Apostolską, środowiska żydowskie oraz sprzyjające im siły nagłośniły wywiad udzielony przez jednego z biskupów Bractwa kilka miesięcy temu, w którym wypowiedział się on dobitnie na temat swoich przemyśleń dotyczących istnienia tzw. komór gazowych oraz zakwestionował oficjalną liczbę zamordowanych w obozach koncentracyjnych Żydów.

68-letni biskup Richard Williamson, jeden z czterech biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, w wywiadzie udzielonym w listopadzie zeszłego roku szwedzkiej telewizji Sveriges Television SVT przedstawił swój stosunek do oficjalnej wersji wydarzeń określanych mianem Holokaustu. Biskup Willimson powiedział między innymi, że „Historyczne dowody niezwykle mocno wskazują przeciwko [twierdzeniu o] zagazowaniu sześciu milionów Żydów w komorach gazowych, jako wyniku zaplanowego programu Adolfa Hitlera”. Na bezpośrednie pytanie prowadzącego: „Zatem – nie było komór gazowych?”, biskup Williamson odpowiedział: „Wierzę w to, że nie było komór gazowych. […] W takim stopniu jak badałem dowody i w stopniu w jakim je rozumiem, wydaje mi się, że […] w nazistowskich obozach koncentracyjnych zginęło 200- 300 tysięcy Żydów. Ale ani jeden w komorach gazowych.”

Biskup następnie zwrócił uwagę na badania eksperta od komór gazowych – inżyniera Freda Leuchtera, który jako specjalista od projektowania komór gazowych i innych narzędzi wykonywania kary śmierci w amerykańskich więzieniach stanowych, po badaniach tzw. komór gazowych w obozach koncentracyjnych położonych na terenie Niemiec oraz pozostałościach budunku określanego jako komora gazowa w KL Auschwitz, wskazał w swoim raporcie, że przeprowadzenie masowego gazowania w tych miejscach było niemożliwe. Tzw. Raport Leuchtera, powstały jako jeden z pierwszych obszernych opracowań na temat tzw. komór gazowych, został znacznie poszerzony i poprawiony przez doktoranta niemieckiego Instytutu Maxa Plancka – Germara Rudolfa. Inżynier Rudolf skazany został w marcu zeszłego roku na 30 miesięcy pozbawienia wolności za tzw. negowanie Holokaustu i odbywa wyrok w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Mannheim, umieszczony w jednoosobowej celi.

Osoby związane z tzw. ruchem rewizjonistycznym wskazują od wielu lat na słabość oficjalnej wersji wydarzeń określanej mianem Holokaustu, nie zgadzając się z trzema filarami oficjalnej teorii. Wskazują oni, że 1) liczba ofiar żydowskich jest co najmniej 10- 20-krotnie zawyżona (na przykład według przedstawianych przez nich dokumentów, w KL Auschwitz zginęło maksymalnie 120-150 tysięcy osób); 2) w obozach koncentracyjnych nie istniały komory gazowe służące do uśmiercania ludzi; 3) nie istniała żadna decyzja najwyższych władz niemieckich o likwidacji Żydów.

Biskup  Williamson w przeszłości wypowiedział się na temat innej ważnej i kontrowersyjnej kwestii twierdząc, że wydarzenia 11 września były przeprowadzone przy udziale czynników rządowych.

Przywołana przez media wypowiedź biskupa Williamsona kwestionująca komory gazowe, niewątpliwie ma posłużyć  jako środek do zablokowania uregulowania przez Watykan statusu Bractwa św. Piusa X. Jak podaje włoski dziennik La Repubblica, przedstawiciele niemieckiej społeczności żydowskiej wykorzystując wypowiedź bp. Williamsona wezwali Papieża „aby nie znosił ekskomuniki”.

 

FAKTY BIBUŁY:

Germar Rudolf (ur. 29 października 1964 roku w Limburg an der Lahn), niemiecki chemik, doktorant, znany z pracy naukowej nad zagadnieniami Holokaustu.

Rudolf studiował chemię w latach 1983-1989 na Uniwerstytecie w Bonn. Ukończył studia z największym wyróżnieniem summa cum laude i uzyskał tytuł dyplomowanego chemika (Dipl.-Chem.). W latach 1989-1990 odbył służbę wojskową w niemieckich siłach powietrznych. Podczas pisania pracy doktorskiej pracował w latach 1990-1993 jako chemik w renomowanym Instytucie Plancka w Stuttgarcie (Max-Planck-Institut für Festkörperforschung – ang. Max Planck Institute for Solid State Physics). W tym czasie zainteresował się opracowaniem znanym jako Raport Leuchtera (Leuchter Report), który ukazuje wyniki badań specjalisty od komór gazowych stosowanych w amerykańskich więzieniach, inżyniera Freda Leuchtera, nad zagadnieniem masowego uśmiercania ludzi w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, Birkenau i Majdanek. Widząc niedokonałości stworzonego w 1988 roku Raportu Leuchtera, Rudolf zajął się zagadnieniem i opracował naukową interpretację, którą opublikował w styczniu 1992 roku pod tytułem: „Techniczny Raport dotyczący tworzenia się i możliwości detekcji związków cyjanowych w „komorach gazowych w Auschwitz””. Publikacja ta znana jest jako Raport Rudolfa. Stała się ona podwaliną do kilkusetstronicowej książki Dissecting the Holocaust (Dyssekcja, szczegółowa analiza Holokaustu).

Pomimo wystawienia przez promotora pracy doktorskiej doskonałej oceny, Uniwersytet w Stuttgarcie wycofał w 1993 roku stypendium, co spowodowało niedopuszczenie do obrony pracy doktorskiej. Pod naciskiem środowiska żydowskiego, Rudolf został również wydalony z pracy w Instytucie Plancka.

W latach 1993-1995 policja niemiecka przeprowadziła kilka rewizji mieszkania Rudolfa. W dwóch przypadkach rodzina Rudolfa została wyrzucona z zajmowanego mieszkania, za każdym razem w czasie gdy żona Rudolfa była w ciąży. Malżeństwo Rudolfa nie wytrzymało próby i rozpadło się.

W 1994 roku sąd w Stuttgarcie skazał Rudolfa na karę 14 miesięcy więzienia, 30 tysięcy marek, zakazał rozprowadzania wydawanych przez Rudolfa publikacji i rozporządził spalenie wszystkich kopii Raportu Rudolfa. Określił go również jako „antysemitę, fanatycznie oddanego sprawie zaprzeczania Holokaustu”. Chcąc uniknąć odsiadywania wyroku jako więzień polityczny, Rudolf zbiegł w 1996 roku z Niemiec do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a później do Stanów Zjednoczonych.

W Stanach Zjedczonych, Rudolf rozwinął działalność założonego w Anglii wydawnictwa Castle Hill Publishers, które od 2003 do 2005 roku w formie drukowanej wydawało obszerny kwartalnik „Rewizjonista” (The Revisionist) (ISSN: 1542-376X).

Przebywając w Stanach Zjednoczonych, Rudolf ożenił się ponownie. Jako mąż obywatelki Stanów Zjednoczonych, wniósł 11 września 2004 roku w Chicago podanie o azyl polityczny. 19 października 2005 roku, podczas trwania procesu o azyl, Rudolf został aresztowany przez amerykańskie służby imigracyjne i 15 listopada 2005 roku deportowany do Niemiec. Aresztowany na lotnisku przez policję niemiecką, został osadzony w jednoosobowej celi w więzieniu w Badeni-Wirtembergii.

W międzyczasie, w roku 1996 oraz w roku 2004 Rudolf został zaocznie skazany przez sądy niemieckie, a wyrok sądu w Mannheim z sierpnia 2004 roku przejął całe bankowe konto Germara Rudolfa i jego wydawnictwa Castle Hill Publishers.

14 listopada 2006 przed sądem w Mannheim rozpoczął się proces przeciwko Germarowi Rudolfowi.

Wyrokiem sądu w Mannheim, Germar Rudolf został 15 marca 2007 roku skazany na 30 miesięcy pozbawienia wolności.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

oraz

 

Skip to content