Niemcy: Komitet Żydowski zamierza wprowadzić cenzurę w księgarniach internetowych

Oddział berliński Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego złożył do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko firmie Amazon.de mającej, według żydowskich cenzorów, łamać prawo niemieckie zabraniające rozprowadzania materiałów „negujących Holokaust”.

„Nie wolno nam pozwolić na to, aby prawo przeciwko negowaniu Holokaustu oraz przeciwko nienawiści w Niemczech było pomniejszane przez rozwój firm internetowych online” – stwierdza dyrektor American Jewish Commitee-Berlin, Deidre Berger.

W odpowiedzi na zapytanie agencji prasowej AP, Christine Hoeger, rzecznik oddziału niemieckiego amerykańskiej firmy Amazon.com napisała, że firma sprawdzi nadesłaną przez żydowską organizację listę książek mających być usuniętych ze sprzedaży, jakkolwiek zapytała się ona retorycznie: „Czy Amazon, tak jak każdy inny sprzedawca książek, powinien decydować o tym jakie książki niemiecki czytelnik ma prawo czytać?”

„Amazon jest sprzedawcą książek a nie instytucją regulującą i w naszej opinii treść mediów [książek, CD], nie powinna być oceniana przez prywatne instytucje biznesowe nie posiadające ani kompetencji ani znajomości w tej dziedzinie.” – dodała rzecznik.

Żydowska organizacja zaprotestowała przeciwko możliwości kupienia książki pt „Mit Auschwitz” (The Auschwitz Myth), pióra Wilhelma Staeglicha oraz prac Germara Rudolfa, skazanego na wiele lat więzienia za „negowanie Holokaustu” doktoranta chemii, który zajął się szczegółowo analizą fizykochemiczną możliwości stosowania tzw. komór gazowych do masowego uśmiercania ludzi. Rudolf zwolniony został z więzienia 4 lipca br. po odbyciu 30-miesięcznego wyroku więzienia.

Zapytany w rozmowie telefonicznej członek żydowskiego komitetu AJC, Benjamin Schoeler powiedział, że celem zażalenia jest spowodowanie aby firma Amazon przyjrzała się oferowanym książkom i „usunęła te pozycje, które promują negowanie Holokaustu oraz antysemityzm”. Pan Schoeler nie uzupełnił według jakich kryteriów należy oceniać tzw. antysemityzm i czy w rezultacie „ekspertami” do oceny rozprowadzanych książek nie zostaną Żydzi szukający „antysemickich spisków” w jakiejkolwiek wypowiedzi o Żydach bądź państwie Izrael.

Co ważne, książki oferowane poprzez firmę internetową Amazon.de znajdują się nie na składzie tej firmy, lecz u tysięcy prywatnych księgarzy, którzy w ten sposób znajdują możliwość znalezienia kupca, zatem wprowadzenie cenzury w firmie Amazon skutkować będzie de facto niemal całkowitym zamknięciem czytelnikowi dostępu do niektórych książek.

Książki mające podlegać cenzurze w Niemczech są swobodnie dostępne w internetowych księgarniach innych państw, np. w Stanach Zjednoczonych. W dobie globalizacji i międzynarodowych transakcji handlowych, wprowadzenie skutecznego zakazu sprzedaży w jednym kraju może spowodować lawinowy efekt powszechenego zakazu sprzedaży, niewygodnych dla niektórych środowisk książek w innych krajach.

Utworzony w 1906 roku Amerykański Komitet Żydowski przyczynił się do wielu akcji cenzurujących swobodę wypowiedzi, szczególnie w odniesieniu do jakiejkolwiek krytyki państwa Izrael oraz rasistowskiej ideologii syjonistycznej. Od początku swego istnienia dąży również do pomniejszenia roli Kościoła katolickiego uczestnicząc i sterując tzw. dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Bezpośrednie działania oraz zakulisowe naciski spowodowały utworzenie podczas Soboru Watykańskiego II rewolucyjnej Deklaracji „O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate„. Amerykański Komitet Żydowski chlubi się swoją rolą w stworzeniu tej Deklaracji, która jest dzieckiem m.in. kardynała Agostino Bea, działającego jako żydowski łącznik i odwiedzający siedzibę żydowskiego komitetu AJC w Nowym Jorku podczas prowadzenia prac nad Deklaracją.


FAKTY BIBUŁY:

Germar Rudolf (ur. 29 października 1964 roku w Limburg an der Lahn), niemiecki chemik, doktorant, znany z pracy naukowej nad zagadnieniami Holokaustu.

Rudolf studiował chemię w latach 1983-1989 na Uniwerstytecie w Bonn. Ukończył studia z największym wyróżnieniem summa cum laude i uzyskał tytuł dyplomowanego chemika (Dipl.-Chem.). W latach 1989-1990 odbył służbę wojskową w niemieckich siłach powietrznych. Podczas pisania pracy doktorskiej pracował w latach 1990-1993 jako chemik w renomowanym Instytucie Plancka w Stuttgarcie (Max-Planck-Institut für Festkörperforschung – ang. Max Planck Institute for Solid State Physics). W tym czasie zainteresował się opracowaniem znanym jako Raport Leuchtera (Leuchter Report), który ukazuje wyniki badań specjalisty od komór gazowych stosowanych w amerykańskich więzieniach, inżyniera Freda Leuchtera, nad zagadnieniem masowego uśmiercania ludzi w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, Birkenau i Majdanek. Widząc niedokonałości stworzonego w 1988 roku Raportu Leuchtera, Rudolf zajął się zagadnieniem i opracował naukową interpretację, którą opublikował w styczniu 1992 roku pod tytułem: „Techniczny Raport dotyczący tworzenia się i możliwości detekcji związków cyjanowych w „komorach gazowych w Auschwitz””. Publikacja ta znana jest jako Raport Rudolfa. Stała się ona podwaliną do kilkusetstronicowej książki Dissecting the Holocaust (Dyssekcja, szczegółowa analiza Holokaustu).

Pomimo wystawienia przez promotora pracy doktorskiej doskonałej oceny, Uniwersytet w Stuttgarcie wycofał w 1993 roku stypendium, co spowodowało niedopuszczenie do obrony pracy doktorskiej. Pod naciskiem środowiska żydowskiego, Rudolf został również wydalony z pracy w Instytucie Plancka.

W latach 1993-1995 policja niemiecka przeprowadziła kilka rewizji mieszkania Rudolfa. W dwóch przypadkach rodzina Rudolfa została wyrzucona z zajmowanego mieszkania, za każdym razem w czasie gdy żona Rudolfa była w ciąży. Malżeństwo Rudolfa nie wytrzymało próby i rozpadło się.

W 1994 roku sąd w Stuttgarcie skazał Rudolfa na karę 14 miesięcy więzienia, 30 tysięcy marek, zakazał rozprowadzania wydawanych przez Rudolfa publikacji i rozporządził spalenie wszystkich kopii Raportu Rudolfa. Określił go również jako „antysemitę, fanatycznie oddanego sprawie zaprzeczania Holokaustu”. Chcąc uniknąć odsiadywania wyroku jako więzień polityczny, Rudolf zbiegł w 1996 roku z Niemiec do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a później do Stanów Zjednoczonych.

W Stanach Zjedczonych, Rudolf rozwinął działalność założonego w Anglii wydawnictwa Castle Hill Publishers, które od 2003 do 2005 roku w formie drukowanej wydawało obszerny kwartalnik „Rewizjonista” (The Revisionist) (ISSN: 1542-376X).

Przebywając w Stanach Zjednoczonych, Rudolf ożenił się ponownie. Jako mąż obywatelki Stanów Zjednoczonych, wniósł 11 września 2004 roku w Chicago podanie o azyl polityczny. 19 października 2005 roku, podczas trwania procesu o azyl, Rudolf został aresztowany przez amerykańskie służby imigracyjne i 15 listopada 2005 roku deportowany do Niemiec. Aresztowany na lotnisku przez policję niemiecką, został osadzony w jednoosobowej celi w więzieniu w Badeni-Wirtembergii.

W międzyczasie, w roku 1996 oraz w roku 2004 Rudolf został zaocznie skazany przez sądy niemieckie, a wyrok sądu w Mannheim z sierpnia 2004 roku przejął całe bankowe konto Germara Rudolfa i jego wydawnictwa Castle Hill Publishers.

14 listopada 2006 przed sądem w Mannheim rozpoczął się proces przeciwko Germarowi Rudolfowi.

Wyrokiem sądu w Mannheim, Germar Rudolf został 15 marca 2007 roku skazany na 30 miesięcy pozbawienia wolności. Większość wyroku odbył osadzony w jednoosobowej celi.

4 lipca 2009 roku został zwolniony z więzienia w Mannheim.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Haaretz | http://haaretz.com/hasen/spages/1102688.html

Skip to content