Pod naciskiem grup żydowskich, Wydział Psychologii Cal State probuje zdystansować się od „antysemickich poglądów” prof. Kevina MacDonalda

Wydział Psychologii uniwerstytetu California State Universtity – Long Beach w Kalifornii, rozpoczął proces „odcięcia się od kontrowersyjnego” profesora Kevina MacDonalda, znanego z naukowej krytyki zachowania się etnicznej grupy żydowskiej.

Profesor Kevin MacDonald, autor wielu opracowań naukowych ukazujących behawioralne aspekty grup etnicznych, badający również zachowanie się diaspory żydowskiej, oskarżony został przez grupy żydowskie oraz ośrodki w rodzaju Southern Poverty Law Center – SPLC, o „antysemityzm” oraz o „neonazistowską propagandę”. Pod naciskiem tych grup, władze Wydziału Psychologii kalifornijskiego uniwerstyteu zebrały się w grudniu ubiegłego roku, aby przedyskutować program „zdystansowania się” od prof. MacDonalda.

Najsłynniejsze książki prof. MacDonalda: (1) A People That Shall Dwell Alone: Judaism as a Group Evolutionary Strategy, (2) Separation and Its Discontents: Toward an Evolutionary Theory of Anti-Semitism, i (3) The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements, wywołały wielką wrzawę, gdyż w naukowy i systematyczny sposób ukazują proces dominacji Żydów w społeczeństwach nieżydowskich. Jak twierdzi prof. antropologii Ron Loewe, jeden z krytyków prof. MacDonalda, „MacDonald próbuje wykazywać, że Żydzi podkopują podwaliny społeczeństw zachodnich, poprzez wspieranie radykalnych ideologii i radykalnego ruchu politycznego.” Według prof. Loewe, prof. MacDonald miał również dyskutować w swoich pracach „Jak Żydzi wspierają imigrację mniejszości […], i jak niszczą dominację Białych w Ameryce.”

We wtorek, 5 lutego br. prof. MacDonald odpowiedział na serię pytań zadanych przez prof. Martina Fieberta, które dotyczyły zagadnień i jego nastawienia wobec „antysemityzmu i jego udzialu w wspieraniu [rzekomych – przyp. Red.] grup extremistycznych”.

Prof. MacDonald przyznał, że opublikował zarzuty, iż rasa żydowska wywiera negatywne skutki dla cywilizacji zachodniej. „Osoby, które silnie identyfikują się jako Żydzi, były głównymi siłami stojącymi za wieloma najważniejszymi ruchami intelektualnymi, które równocześnie naparły swoimi radykalnymi krytykami na kulturę zachodnią, powodując kontynuację identyfikacji żydowskiej. […] Razem ujmując, ruchy te naruszyły fundamentami moralnymi, politycznymi i ekonomicznymi Zachodu.”

Komitet Doradczy Wydzialy Psychologii spotka się ponownie w 11 lutego br. celem przedyskutowania „sposobów odcięcia się” od prof. MacDonalda, jakkolwiek trzy dotychczasowe oświadczenia opublikowane na stronie internetowej Wydziału, „nie stanowią wystarczających podstaw do zdystansowania się Departamentu z poglądami [prof.] MacDonalda” – pisze daily 49er, oficjalnie pismo internetowe Wydziału Psychologii.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

oraz

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content