Organizacje żydowskie żądają od rządu Danii cofnięcia grantu przyznanego historykowi “negującemu Holokaust”

Aktualizacja: 2007-07-22 12:00 am

Syjonistyczna organizacja o nazwie “Centrum im. Szymona Wiesenthala” z siedzibą w Los Angeles, wydała oświadczenie wzywające rząd Danii do wycofania grantu przyznanego duńskiemu historykowi Erikowi Haaest, z przeznaczeniem na badania historyczne dotyczące II Wojny Światowej.

Organizacja żydowska protestuje przeciwko wspieraniu Erika Haaest przez rządową radę do spraw sztuki Danish Arts Council, która po raz kolejny przyznała grant, tym razem na badania nad udziałem Duńczyków w formacjach SS. W latach 2004-2006 Haaest otrzymał od rządu duńskiego grant w wysokości 100 tysięcy koron na podobne badania historyczne.

Strona żydowska określa Erika Haaest mianem “negocjonisty” (“Holocaust denier“), gdyż ośmiela się stwierdzać, że tzw. “Dzienniki Anny Frank są fałszerstwem”. Haaest odmawia też wycofania się ze swoich wcześniejszych stwierdzeń mówiących, iż w obozach koncentracyjnych nie było komór gazowych oraz że podawana oficjalna liczba ofiar “Holokaustu” jest bardzo zawyżona.

Rządowa Danish Arts Council odpowiada stronie żydowskiej, iż nie współuczestniczy w cenzurze i że “naszym zadaniem nie jest ocenianie czyjejś opinii”.

Organizacje żydowskie z ubolewaniem stwierdzają, że tzw. negowanie Holokaustu nie jest w Danii objęte zakazem.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1122 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]