4 września, 2009

USA: kolejne konwersje na katolicyzm

10 amerykańskich zakonnic przechodzi 3 września z Kościoła episkopalnego do katolickiego. W konwersji towarzyszy im również ich kapelan pastor Warren Tange. O przejściu na katolicyzm

„Rosja generalnie nie zwraca dzieł sztuki”

Polsce będzie niezwykle trudno odzyskać dzieła sztuki wywiezione przez Armię Czerwoną. Taką opinię wyrażali – pragnący zachować anonimowość – rozmówcy korespondenta Polskiego Radia w Moskwie.

„Umacnianie niemczyzny” na polskim Pomorzu

Dla przedstawienia tragedii wypędzonych Polaków z Pomorza Gdańskiego warto pokazać szerszy kontekst niemieckiej polityki narodowościowej na tym obszarze. Cele tej polityki można odtworzyć m.in. na

Wtłaczanie dzieciom ciemnoty

Mimo dwuwiekowej już tradycji naukowej badającej przebogate dokonania kultury średniowiecznej mit o „ciemnym średniowieczu”, przepełnionym fanatyzmem i okrucieństwem, nadal jest rozpowszechniany. Przykładem jest podręcznik do
Skip to content