USA: kolejne konwersje na katolicyzm

Aktualizacja: 2009-09-4 2:59 pm

10 amerykańskich zakonnic przechodzi 3 września z Kościoła episkopalnego do katolickiego. W konwersji towarzyszy im również ich kapelan pastor Warren Tange. O przejściu na katolicyzm siostry myślały od 7 lat. Jak wyznaje przełożona wspólnoty Zgromadzenia Ubogich Sióstr od Wszystkich Świętych, do zmiany Kościoła skłoniła je postępująca liberalizacja wspólnoty episkopalnej, a w szczególności kapłaństwo kobiet i homoseksualizm biskupów. „Ludzie patrzyli na nas z wyrzutem, jakbyśmy zgadzały się z tym wszystkim, co dzieje się w Kościele episkopalnym – wyznaje matka Christina Christie. – Dlatego postanowiłyśmy być świadkami prawowierności.”

Droga do konwersji była długa. Siostry dokładnie poznawały katechizm, modliły się i rozeznawały. Do Kościoła katolickiego przyjmie je metropolita Baltimore abp Edwin O’Brien. On też udzieli im sakramentu bierzmowania. Następnie w klasztornej kaplicy siostry odnowią śluby zakonne. Kapelan wspólnoty nie podjął jeszcze decyzji, czy wystąpi z prośbą o udzielenie mu święceń kapłańskich.

kb/ zenit

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=13618 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]