USA: kolejne konwersje na katolicyzm

10 amerykańskich zakonnic przechodzi 3 września z Kościoła episkopalnego do katolickiego. W konwersji towarzyszy im również ich kapelan pastor Warren Tange. O przejściu na katolicyzm siostry myślały od 7 lat. Jak wyznaje przełożona wspólnoty Zgromadzenia Ubogich Sióstr od Wszystkich Świętych, do zmiany Kościoła skłoniła je postępująca liberalizacja wspólnoty episkopalnej, a w szczególności kapłaństwo kobiet i homoseksualizm biskupów. „Ludzie patrzyli na nas z wyrzutem, jakbyśmy zgadzały się z tym wszystkim, co dzieje się w Kościele episkopalnym – wyznaje matka Christina Christie. – Dlatego postanowiłyśmy być świadkami prawowierności.”

Droga do konwersji była długa. Siostry dokładnie poznawały katechizm, modliły się i rozeznawały. Do Kościoła katolickiego przyjmie je metropolita Baltimore abp Edwin O’Brien. On też udzieli im sakramentu bierzmowania. Następnie w klasztornej kaplicy siostry odnowią śluby zakonne. Kapelan wspólnoty nie podjął jeszcze decyzji, czy wystąpi z prośbą o udzielenie mu święceń kapłańskich.

kb/ zenit

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content