Aktualizacja strony została wstrzymana

Krajowy rejestr ujawnionych konfidentów – Wymiar Sprawiedliwości

Układ agentury będzie terytorialny i według organizacji opozycyjnych, a w przyszłości wyszukiwarka na nazwisko i pseudonim jak w http://www.cibulka.com z tym, że w odróżnieniu od wzorca czeskiego, będziemy podawali jak najobszerniejsze biogramy i historię donosicielskiej działalności. Na razie zaczynamy od kilku nazwisk ale wszystko musi mieć swój początek. Nawet już istniejące noty będziemy stale uzupełniali. Apelujemy do Czytelników o pomoc i nadsyłanie materiałów.

STAN ZAUBECZENIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI III RP

PO PRZECZYTANIU TEJ LISTY JUŹ NIKT NIE POWINIEN MIEŃ WĄTPLIWOŚCI CZYICH INTERESÓW BRONI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI III RP. Wprawdzie jest to na razie lista 235 osób (ok. 2.5 proc. złożonych oświadczeń) – byłych agentów i funkcjonariuszy, czyli ułamek Ubekistanu, który udało się wykryć w wymiarze sprawiedliwości ale nie ilość lecz miejsce zajmowane w społeczeństwie liczy się najbardziej.

SĘDZIOWIE – FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SB I INNYCH SŁUŹB

IRENEUSZ BIENIEK, s. Zbigniewa, urodzony 5 sierpnia 1963 r. w Krakowie, zamieszkały w Krakowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa; od roku 1998 jest przewodniczącym wydziału karnego Sadu Rejonowego Kraków-Śródmieście. W czerwcu 1988 roku skończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

TADEUSZ ŁOPACIUK, s. Józefa, urodzony 27 stycznia 1932 r. w Skórcu, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa.

LECHOSŁAW ŁUGOWSKI, s. Władysława, urodzony 15 sierpnia 1944 r. w Zduńskiej Woli, zamieszkały w Zduńskiej Woli, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

JERZY MISZTAL, s. Jana, urodzony 29 stycznia 1940 roku w Świetlikowej Woli, zamieszkały q Lublinie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

MARIAN STANISŁAW MIZIO, s. Stefana, urodzony 18 września 1932 r. w Źędowicach, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

MARIAN SŁOMIŃSKI, s. Marianny, urodzony 30 listopada 1933 roku w Bodzewkowie, zamieszkały w Źywcu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

GUSTAW WRÓBEL, s. Leona, urodzony 9 sierpnia 1930 roku w Bzowie, zamieszkały w Krakowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ZBIGNIEW REGULSKI, s. Jana, urodzony 17 maja 1951 r. w Legnicy, zamieszkały w Legnicy, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JANUSZ GODYŃ, s. Józefa, urodzony 22 grudnia 1949 r. w Wałbrzychu, zamieszkały w Warszawie oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

KANDYDACI NA STANOWISKO SĘDZIEGO – FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SB I INNYCH SŁUŹB

WOJCIECH GRZĘDA, s. Karola, urodzony 5 marca 1959 roku w Radomiu, zamieszkały w Krzeszowicach, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

KRZYSZTOF TARGOŃSKI, s. Jana, ur. 28 września 1959 roku w miejscowości Rychwałd, zamieszkały w Łazach, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

SĘDZIOWIE – FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SB I INNYCH SŁUŹB W STANIE SPOCZYNKU

TADEUSZ ADAMSKI, syn Michała, urodzony 16 lipca 1925 r. w Kuśniu, zamieszkały w Sieradzu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa – Służbie Więziennej – od dnia 1 kwietnia 1947 r. do dnia 21 września 1947 r. w charakterze strażnika w więzieniu w Sieradzu.

BARBARA BŁACHOWSKA, córka Józefa, urodzona 5 grudnia 1924 roku w Łowiczu, zamieszkała w Warszawie, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa – Powiatowych Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu i Radomsku – od dnia 16 kwietnia 1945 r. do sierpnia 1949 roku w charakterze maszynistki-sekretarki.

MIECZYSŁAW GAWRON, uznany 9 września 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie.

WŁADYSŁAW GRĘDZIŃSKI, syn Antoniego, urodzony 19 kwietnia 1927 roku w Przasnyszu, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa – Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Przasnyszu – od dnia 2 sierpnia 1945 r. do dnia 10 stycznia 1946 r. w charakterze wartownika.

ANNA KRASNOPOLSKA, córka Jana, urodzona 25 kwietnia 1926 r. w Ciechanowie, zamieszkała w Gdańsku, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa – Milicji Obywatelskiej – od dnia 4 kwietnia 1945 do dnia 3 listopada 1945 r. w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy MO dla m.st. Warszawy.

BOLESŁAW LESZCZYK, uznany 9 września 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie.

ZBIGNIEW MIESZKOWSKI, uznany za kłamcę lustracyjnego w pierwszej instancji, 10 listopada 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie działając jako odwoławczy utrzymał w mocy poprzednie orzeczenie.

MARIA ORZECHOWSKA, 3 marca 2005 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, iż sędzia w st. spoczynku złożyła zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, działając w usprawiedliwionym błędzie co do faktu pracy w organach bezpieczeństwa państwa.

ZDZISŁAWA PIOTROWSKA, córka Franciszka, urodzona 26 stycznia 1925 r. w Aleksandrowie Kujawskim, zamieszkała w Toruniu, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa – Milicji Obywatelskiej – od marca 1945 r. do listopada 1948 r. w charakterze maszynistki w Komendzie Miasta MO w Toruniu.

BOLESŁAW PLUTA, syn Józefa, urodzony 21 lutego 1917 r. w Wodzicznej, zamieszkały w Gdyni, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa – Milicji Obywatelskiej – od czerwca 1945 r. do listopada 1946 r. w charakterze zastępcy komendanta Posterunku nr 2 MO w Lęborku.

ALICJA RASMUSSEN, uznana 7 kwietnia 2004 roku za kłamcę lustracyjnego w pierwszej instancji, 10 listopada 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie działając jako odwoławczy utrzymał w mocy poprzednie orzeczenie.

HELENA SANECKA, córka Franciszka, urodzona 20 października 1922 r. w Długokątach, zamieszkała w Warszawie, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa – Powiatowym oraz Miejskim Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego w Pruszkowie – od dnia 2 marca 1945 r. do dnia 15 grudnia 1945 r. w charakterze maszynistki, biuralistki i buchaltera.

HENRYK STĘPIEŃ, uznany 18 stycznia 2005 roku za kłamcę lustracyjnego w pierwszej instancji przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

LUCYNA ŚNICHOTA, córka Adama, urodzona 31 marca 1935 r. w Wołowem, zamieszkała w Słupsku, oświadczyła, że pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa – Służbie Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – od dnia 1 października 1960 r. do dnia 31 sierpnia 1961 r. w charakterze funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu.

JÓZEF WILGA, uznany dniu 29 października 2003 r za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny, 25 marca 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział V Lustracyjny orzekając w postępowaniu odwoławczym utrzymał w mocy orzeczenie, 1 marca 2005 Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji stwierdzające, 15 grudnia 2004 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną.

JADWIGA ZIARNO, 16 marca 2005 Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że prokurator w stanie spoczynku złożyła zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne działając w usprawiedliwionym błędzie, czyli nie wiedziała, że trzeba było się przyznać.

SĘDZIOWIE – TW SB I INNYCH SŁUŹB

FRANCISZEK ALIŃSKI, s. Leopolda, urodzony 7 stycznia 1931 roku w Kolimowie, zamieszkały w Łomży, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

TOMASZ CYWIŃSKI, s. Wacława, urodzony 16 czerwca 1930 roku w Wilnie, zamieszkały we Wrocławiu, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ZYGMUNT JABŁOŃSKI, s. Wacława, urodzony 11 kwietnia 1946 r. w Lidzbarku, zamieszkały w Lidzbarku, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ROMAN KASPERKIEWICZ, s. Kazimierza, urodzony 25 października 1958 roku w Bielawie, zamieszkały w Ząbkowicach Śląskich, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ROBERT KULIŃSKI, s. Franciszka, urodzony 27 stycznia 1963 roku w Lubaczowie, zamieszkały w Źarach, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ROBERT PELEWICZ, uznany 27 września 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydz. V Lustracyjny, 26 kwietnia 2003 roku Sąd Apelacyjny V Wydział Lustracyjny w Warszawie rozpoznając po raz trzeci sprawę sędziego Roberta Pelewicza w I instancji orzekł, że lustrowany złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, jednak 27 maja 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy uchylił orzeczenie sądu pierwszej instancji stwierdzające, że sędzia Robert Pelewicz złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i sprawę tego lustrowanego przekazał sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

ZBIGNIEW RDESIŃSKI, sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie, uznany 24 września 2003 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w V Wydziale Lustracyjnym, 13 stycznia 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie, następnie odesłano sprawę do ponownego rozpatrzenia i 1 kwietnia 2005 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w pierwszej instancji uznał, że sędzia Zbigniew Rdesiński złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Orzeczenie nie jest prawomocne i było już piątym orzeczeniem w tej sprawie.

TADEUSZ RINK, Tadeusz Rink, s. Franciszka, urodzony 25 lipca 1929 roku w Chojnicach, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ELŹBIETA RÓJ-WRONA, uznana 2 marca 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 23 czerwca 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji.

ANDRZEJ ŚWIDWIŃSKI, s. Mieczysława, urodzony 23 sierpnia 1949 roku w Bartnikach, zamieszkały w Nidzicy, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

WITOLD WIECZOREK, uznany 9 listopada 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

KANDYDACI NA STANOWISKO SĘDZIEGO – TW SB I INNYCH SŁUŹB

KRYSTIAN SZULC, s. Bronisława, ur. 25 marca 1959 roku w Zabrzu, zamieszkały w Katowicach, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

PROKURATURA

PROKURATORZY – FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SB I INNYCH SŁUŹB

DANUTA BOŹYM, córka Michała, urodzona 8 marca 1946 r. w Warszawie, uznana 16 października 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny prawomocnym orzeczeniem, pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

IDZI CHWAŁOWSKI, s. Wincentego, urodzony 31 sierpnia 1931 roku w Łagiszy, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

STANISŁAW FLASIŃSKI, s. Antoniego, urodzony 1 stycznia 1937 r. w Kowali, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

STANISŁAW FUDALI, s. Jana, urodzony 13 listopada 1934 r. w Tarnopolu, zamieszkały w Ząbkowicach, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ANDRZEJ JAN GŁOWACKI, Andrzej Jan Głowacki, s. Stanisława, urodzony 23 listopada 1948 r. w Radomiu, zamieszkały w Sandomierzu, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

TOMASZ GRON, s. Aleksego, urodzony 5 października 1961 roku w Łodzi, zamieszkały w Łodzi, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JANUSZ GRYCKO, s. Mikołaja, urodzony 20 czerwca 1953 roku w Dzierzgoniu, zamieszkały w Toruniu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

EDWARD JANAS, s. Bronisława, urodzony 7 lutego 1949 roku w Strzałkowie, zamieszkały w Ustce, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

SŁAWOMIR MACIEJ KAŹMIERCZAK, s. Kazimierza, urodzony 4 lutego 1960 roku w Wieruszowie, zamieszkały w Sulejówku, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JANUSZ KONDROTEK, s. Józefa, urodzony 15 września 1951 r. w Warszawie, zamieszkały w Warszawie, przyznał się, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa, 20 maja 1999 roku został odwołany z funkcji kierownika działu w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście.

ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI, s. Zygfryda, urodzony 31 marca 1957 r. w Kętrzynie, zamieszkały w Koszalinie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JÓZEF KRÓLIKOWSKI, s. Bronisława, urodzony 9 stycznia 1930 r. w Kowale, zamieszkały w Łodzi, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

ZBIGNIEW ŁUCZYŃSKI, s. Juliana, urodzony 4 września 1954 r. w Stąporkowie, zamieszkały w Turku, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

ZBIGNIEW MŁYNARCZYK, s. Edwarda, urodzony 16 listopada 1930 roku w Warszawie, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

RYSZARD OLENDEREK, s. Wacława, urodzony 29 marca 1944 r. w Feliksowie, zamieszkały w Kaliszu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

IRENEUSZ OLSZEWSKI, s. Kazimierza, urodzony 13 października 1959 roku w Toruniu, zamieszkały w Bydgoszczy, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

STANISŁAW RUREK, s. Floriana, urodzony 26 stycznia 1960 roku w Poznaniu, zamieszkały w Poznaniu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JAN JÓZEF SKRABACZ, s. Józefa, urodzony 31 sierpnia 1930 r. Ilkowice-Tarnów, zamieszkały w Gorzowie Wlkp. oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ARKADIUSZ SOBCZAK, s. Stanisława, urodzony 28 kwietnia 1955 r. we Wrocławiu, zamieszkały w Świętej Katarzynie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

TADEUSZ TARNOWSKI, s. Mariana, urodzony 15 czerwca 1932 roku w Łomży, zamieszkały w Radomiu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ZENON EUGENIUSZ WOJTOWICZ, s. Jana, urodzony 20 lutego 1936 roku w Zdziechowicach, zamieszkały w Sopocie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

PROKURATORZY – FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SB I INNYCH SŁUŹB W STANIE SPOCZYNKU

JERZY ADAMCZYK, syn Jana, urodzony 22 kwietnia 1934 r. w Częstochowie, zamieszkały w Grójcu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa – Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego – od dnia 1 września 1956 r. do dnia 10 listopada 1956 r. w charakterze funkcjonariusza.

ARKADIUSZ GAJKOWSKI, syn Stanisława, urodzony 22 marca 1934 r. w Ząbkowicach, zamieszkały w Krakowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

KRYSTYNA JANICKA-FULARCZYK, córka Bernarda, urodzona 13 września 1930 r. w Gniewie, zamieszkała w Gdyni, oświadczyła, że była świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ZENOBIA JANKOWIAK, córka Jana, urodzona 11 czerwca 1930 r. w Zamościu, zamieszkała w Złotoryi, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa – Urzędzie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu – od dnia 1 września 1955 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. w charakterze radcy prawnego.

MICHAŁ JAROSIŃSKI, syn Adama, urodzony 30 sierpnia 1926 r. w Dobieszynie, zamieszkały w Gryficach, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa – Milicji Obywatelskiej – od dnia 20 stycznia 1947 r. do dnia 13 grudnia 1954 r. w charakterze milicjanta szeregowego, komendanta posterunku gminnego, referenta dochodzeniowego w Komendzie Powiatowej MO w Łobzie.

STANISŁAW KANIEWSKI, uznany 6 lutego 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział V Lustracyjny.

MARIAN MICHALAK, syn Leona, urodzony 8 czerwca 1924 r. w Ostrowie Wielkopolskim, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa – Milicji Obywatelskiej – od dnia 23 stycznia 1945 r. do dnia 30 kwietnia 1947 r. w charakterze funkcjonariusza.

STANISŁAW MODRZEJEWSKI, syn Stanisława, urodzony 1 maja 1929 r. w Raciążu, zamieszkały w Kikole, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

WIESŁAW PIOTROWSKI, syn Władysława, urodzony 12 marca 1942 r. w Bochni, zamieszkały w Bochni, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa – Służbie Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – od dnia 1 sierpnia 1966 r. do dnia 15 lutego 1968 r. w charakterze inspektora śledczego Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.

BOLESŁAW SIEMIENIA, syn Tomasza, urodzony 26 października 1911 r. w Tryńczy, zamieszkały w Tryńczy, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa – Milicji Obywatelskiej – od 1944 r. do marca 1946 r. w charakterze zastępcy komendanta Posterunku MO w Tryńczy.

HALINA STAŃCZYK, uznana 17 marca 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 8 września 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako sąd odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie i 14 kwietnia 2005 roku Sąd Najwyższy odrzucił jako bezzasadne kasację wniesione przez obrońców prokurator.

EDWARD STEFAŃCZY, syn Franciszka, urodzony 20 listopada 1925 r. w Ostoi, zamieszkały w Radomsku, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

STANISŁAW SZCZEPAŃSKI, syn Jana, urodzony 22 sierpnia 1925 r. we Wroczynach, zamieszkały w Mrągowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa – Milicji Obywatelskiej – od dnia 15 lipca 1945 r. do dnia 3 marca 1947 r. w charakterze wartownika i dyżurnego Komendy Miejskiej MO w Olsztynie oraz zastępcy komendanta Posterunku MO w Suszu.

KAZIMIERZ WISZOWATY, uznany 5 lutego 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny. 25 stycznia 2005 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie działając jako odwoławczy uchylił orzeczenie sądu I. instancji.

PROKURATORZY – TW SB I INNYCH SŁUŹB

MICHAŁ BEREŹNICKI, s. Józefa, urodzony 14 grudnia 1933 r. w Dzwiniaczce, zamieszkały w Tychach, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

DANUTA BOŹYM, uznana 16 października 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 28 lutego 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydz. V Lustracyjny utrzymał w mocy orzeczenie wydane w pierwszej instancji.

ADAM CZARNECKI, syn Mieczysława, urodzony 6 grudnia 1942 r. w Krakowie, uznany 12 października 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, albowiem był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, 4 września 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny w drugiej instancji utrzymał w mocy orzeczenie i 15 kwietnia 2004 roku Sąd Najwyższy uznał kasację prokuratora za oczywiście bezzasadną.

KALINA CIAŚ-WAŹNY z d. Ciaś, c. Henryka, urodzona 8 grudnia 1961 r. w Kielcach, zamieszkała w Wołominie, oświadczyła, że była tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

STANISŁAW KANIOWSKI, uznany 6 lutego 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 13 września 2004 roku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekający w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie, które jest prawomocne.

RUDOLF MARKOWSKI, s. Rudolfa, urodzony 13 stycznia 1930 roku w Krakowie, zamieszkały w Krakowie, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

MAREK RYNKIEWICZ, s. Zygmunta, urodzony 6 grudnia 1959 r. w Teklinowie, zamieszkały w Kozienicach, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ANNA SIERADZKA-ŹUKOWSKA, uznana 25 września 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 15 stycznia 2002 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekający w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie, które jest prawomocne.

GRZEGORZ SOCZKA, s. Franciszka, urodzony 7 kwietnia 1957 roku Połajewie, zamieszkały w Połajewie, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

STANISŁAW THIEL, s. Józefa, urodzony 7 maja 1946 roku w Poznaniu, zamieszkały w Iławie, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

UBIEGAJĄCY SIĘ O NOMINACJĘ PROKURATORSKĄ FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SB I INNYCH SŁUŹB

ANDRZEJ FICOŃ, s. Jana, urodzony 23 czerwca 1961 roku w Wieprzu, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ZENON KUŹMICKI, s. Stanisława, urodzony 1 sierpnia 1960 roku w Piszu, zamieszkały w Toruniu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ANDRZEJ PARYS, s. Jerzego, urodzony 6 sierpnia 1948 roku w Wołominie, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JACEK PISKLEWICZ, s. Edwarda, urodzony 10 września 1961 roku w Wałbrzychu, zamieszkały we Wrocławiu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

UBIEGAJĄCY SIĘ O NOMINACJĘ PROKURATORSKĄ TW SB I INNYCH SŁUŹB

MAREK SZYMKOWIAK, s. Jana, urodzony 14 czerwca 1959 roku w Szamotułach, zamieszkały w Pile,oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

PALESTRA

ADWOKACI – FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SB I INNYCH SŁUŹB

LEOKADIA BIAŁOPIOTROWICZ, c. Jana, z d. Górzyńska, urodzona 6 sierpnia 1922 roku w Kozietułach, zamieszkała w Warszawie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

MARIA BEBAK z d. Bebak, c. Wojciecha, urodzona 1 lutego 1938 roku w Sosnowcu, zamieszkała w Źaganiu, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

JÓZEF BIENIEWSKI, s. Kazimierza, urodzony 12 stycznia 1927 roku w Jastrzębnej, zamieszkały w Nidzicy, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ZYGFRYD BINKO, s. Zygfryda, urodzony 23 stycznia 1929 roku. w Berezie Kartuskiej, zamieszkały w Krakowie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

JERZY BIŃCZYCKI, nie należy mylić ze znanym aktorem (już nie żyjący), który miał to samo imię i nazwisko (grał Bogumiła Niechcica w „Nocach i dniach”), s. Tadeusza, urodzony 4 stycznia 1932 roku w Pabianicach, zamieszkały w Sieradzu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

WANDA BOBEK z domu Nalepa, córka Andrzeja, urodzona 13 czerwca 1929 roku w Niechorzu, zamieszkała w Rzeszowie, w 1999 oświadczyła, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

MAREK BONIKOWSKI, s. Stanisława, urodzony 27 lutego 1948 roku w Łowiczu, zamieszkały w Olsztynie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ZDZISŁAW CHMIELOWSKI, s. Teodora, urodzony 10 kwietnia 1930 roku w Auxonne, zamieszkały w Krakowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JAN CZARNECKI, s. Józefa, urodzony 29 marca 1940 roku w Innowrocławiu, zamieszkały w Źaganiu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

TADEUSZ JÓZEF DADOS, s. Józefa, urodzony 18 listopada 1933 roku w Motyczu, zamieszkały w Lublinie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

MAREK DUBIENIECKI, s. Marcela, urodzony 8 maja 1954 roku w Kwidzynie, zamieszkały w Kwidzynie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

HENRYK GIBASIEWICZ, s. Henryka, urodzony 14 lipca 1932 r. w Bartoszówce, zamieszkały w Warszawie oświadczył, że pracował oraz był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

STANISŁAW GLIŃSKI, s. Antoniego, urodzony 22 lutego 1927 roku w Franinie, gm. Brużyca Wielka, zamieszkały w Łodzi, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ANDRZEJ GŁOWACKI, s. Jana, urodzony 14 czerwca 1949 r. we Wrocławiu, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ZENON GNIATKOWSKI, s. Piotra, urodzony 16 maja 1921 r. w Orzechowie, zamieszkały w Poznaniu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

STANISŁAW GODLEŚ, s. Jana, urodzony 4 lipca 1924 roku w Zatorach, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

TADEUSZ JAN GRUDZIEŃ, s. Antoniego, urodzony 12 marca 1950 roku w Kurzynie Wielkiej, zamieszkały w Stalowej Woli, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

MICHAŁ HERMAN, s. Tadeusza, urodzony 29 września 1931 r. we Lwowie, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

STANISAW JAKIMA, s. Andrzeja, urodzony 24 lutego 1950 roku w Raczkowej, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

BOGDAN JANKOWSKI, s. Władysława, urodzony 12 stycznia 1927 r. w Krzemieńcu, zamieszkały w Poznaniu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JAN JAŃCZAK, s. Jana, urodzony 14 stycznia 1945 roku w Wyrzysku, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

GRZEGORZ JURA, s. Ludwika, urodzony 16 listopada 1948 r. w Bielsku-Białej, zamieszkały w Bielsku-Białej, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

JERZY KEJNA, s. Karola, urodzony 29 stycznia 1935 r. w Warszawie, zamieszkały w Legionowie oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JERZY KŁOSIŃSKI, s. Stanisława, urodzony 11 stycznia 1934 r. w Jadowie, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

MIECZYSŁAW KORCZAK, s. Franciszka, urodzony 18 stycznia 1924 roku w Połańcu-Staszowie, zamieszkały w Łodzi, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JANUSZ KORPAŁA, s. Józefa, urodzony 25 listopada 1932 roku w Warszawie, zamieszkały w Węgrzcach Wielkich, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JACEK KUBLIK, s. Aleksandra, urodzony 25 października 1932 roku w Warszawie, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

MAREK LIPIŃSKI, pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

ZYGMUNT LISOWSKI, s. Piotra, urodzony 23 listopada 1923 roku w Koko-Hucie, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

RADOSŁAW ŁUKOMSKI, s. Wacława, urodzony 4 kwietnia 1934 roku w Poznaniu, zamieszkały w Poznaniu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JERZY MAKOWSKI, s. Jana, urodzony 1 czerwca 1924 r. w Radzynie Szlacheckim, zamieszkały w Strzegowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

MARIAN MARKOWSKI, s. Jana, urodzony 16 października 1934 roku Nagórkach, zamieszkały w Bydgoszczy, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

LEONARD MILEWSKI, s. Antoniego, urodzony 12 września 1928 roku Warszawie, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

ANDRZEJ MISIAK, s. Bolesława, urodzony 3 lutego 1953 roku w Bydgoszczy, zamieszkały w Toruniu, oświadczyli, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa. Ppor. Misiak był prokuratorem wojskowym, oskarżał w Sądzie Pomorskiego Okręgu Wojskowego, m. in. w procesie przeciwko Markowi i Wiesławowi Szubrychom, Romanowi Klownowskiemu i Marii Kosickiej (styczeń 1983 rok) za kolportaż wydawnictw „S” m.in. w „Merinotexie”. Wówczas Marek Szubrych został skazany na 1,5 roku więzienia z zawieszeniem na 5 lat, Wiesław Szubrych na 2 lata więzienia z zawieszeniem na 5 lat, Marianna Kosicka na rok więzienia z zawieszeniem na 3 lata, a Roman Klonowski został uniewinniony.

STEFANIA OLAS-MATACZ z d. Olas, c. Józefa, urodzona 2 września 1934 r. w Piotrkowie Trybunalskim, zamieszkała we Wrocławiu, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

ANDRZEJ PACER, s. Henryka, urodzony 9 marca 1947 roku w Warszawie, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JERZY PAŚNIK, s. Adolfa, urodzony 2 sierpnia 1949 r. we Wrocławiu, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JÓZEF PIOTROWSKI, s. Jana, urodzony 26 sierpnia 1941 roku Medusze, zamieszkały w Gdyni, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JANINA PLISKO, c. Wiktora, z d. Daszkiewicz, urodzona 14 lipca 1914 r. w Ługańsku, zamieszkała w Płocku, oświadczyła, że pracowała w organach bezpieczeństwa państwa.

ZOFIA POLAK z domu Ogrodnik, córka Władysława, urodzona 21 lutego 1954 roku w Głobikowej, zamieszkała w Tarnowie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

ROMUALD PYFFEL, s. Wiktora, urodzony 31 lipca 1923 r. w Warszawie, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

KAZIMIERZ ROJEWSKI, s. Franciszka, urodzony 5 sierpnia 1933 roku w Nieckach, zamieszkały w Radomiu, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

HENRYK RUMSZEK, (Rumscheck) s. Antoniego, urodzony 25 marca 1940 roku w Tczewie, zamieszkały w Malborku, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

MARIAN SAMITOWSKI, s. Franciszka, urodzony 6 września 1924 r. w Knihyniczach, zamieszkały w Krakowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

PAWEŁ SIWIŃSKI, s. Kazimierza, urodzony 11 lipca 1949 roku w Świnicach Warckich, zamieszkały w Łodzi oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

JAN STACHURSKI, 23 maja 2002 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie umorzył postępowanie lustracyjne, ponieważ Stachurski został skreślony z listy adwokatów przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Podstawą orzeczenia jest art. 18a ust. 5 ustawy z 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.).

EUGENIUSZ JAN STUDZIŃSKI, s. Szymona, urodzony 1 czerwca 1929 r. w Czaplach Małych, zamieszkały w Krakowie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

MARIAN SZWĄDERSKI, s. Tadeusza, urodzony 8 grudnia 1926 r. w Łodzi, zamieszkały w Warszawie oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ZYGMUNT ŚLIWIŃSKI, s. Franciszka, urodzony 2 lutego 1922 r. w Dąbrowie Górniczej, zamieszkały w Sosnowcu oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

RYSZARD ŚWIĄTKOWSKI, s. Władysława, urodzony 1 lutego 1931 r. w Worowicach, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ANDRZEJ TRYBULEC, s. Edwarda, urodzony 25 maja 1937 r. w Krakowie, zamieszkały w Sopocie, oświadczył, że pracował w organach bezpieczeństwa państwa.

JÓZEF TYSZKIEWICZ, s. Lucjana, urodzony 13 marca 1936 r. w Łodzi, zamieszkały w Łodzi, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

WŁADYSŁAW ULICKI, s. Stanisława, urodzony 16 czerwca 1925 r. w Nieborzynie, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JAROMIR WASILEWSKI, s. Mariana, urodzony 1 czerwca 1948 r. w Szczecinie, zamieszkały w Ełku, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

CZESŁAW WDOWIAK, s. Michała, urodzony 14 sierpnia 1943 r. w Zagorzycach, zamieszkały w Gdyni, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

APOLINARY ŹURAWSKI, 5 czerwca 2003 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w Wydziale V Lustracyjnym wydał orzeczenie stwierdzające, że adwokat Apolinary Źurawski złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, ponieważ działał w błędzie co do obowiązującego stanu prawnego, czyli np. nie wiedział o podporządkowaniu UB jednostki dla której pracował. 25 września 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział V Lustracyjny rozpoznał odwołanie wniesione przez Rzecznika Interesu Publicznego.

WIESŁAW PIOTR ŹURAWSKI, s. Zbigniewa, urodzony 4 kwietnia 1947 roku w Gdańsku, zamieszkały w Lęborku, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ZENON ŹYŁA, s. Piotra, urodzony 30 kwietnia 1940 r. w Chodzieży, zamieszkały w Chodzieży oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SB I INNYCH SŁUŹB UBIEGAJĄCY SIĘ O WPIS NA LISTĘ ADWOKATÓW

TEOFIL GŁĘBOCKI, s. Stefana, urodzony 25 kwietnia 1949 r. w Osmolicach, zamieszkały w Rzeszowie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JERZY JANKOWSKI, służył w organach.

MAREK KOZŁOWSKI, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa oraz, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

WIESŁAW MICHNO, s. Edwarda, urodzony 1 marca 1958 r. w Jędrzejowie, zamieszkały w Katowicach, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

ANDRZEJ ZALEWSKI, s. Stanisława, urodzony 14 maja 1950 roku w Warszawie, zamieszkały w Łomiankach, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

PIOTR ŹAKOWIAK, s. Henryka, urodzony 10 sierpnia 1961 r. w Zielonej Górze, zamieszkały w Krośnie Odrzańskim, oświadczył, że pełnił służbę oraz był świadomym i tajnym współpracownikiem w organach bezpieczeństwa państwa.

ADWOKACI – TW SB I INNYCH SŁUŹB

PRZEMYSŁAW ANDERS, s. Brunona, urodzony 10 stycznia 1941 r. w Łodzi, zamieszkały w Gdańsku, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

LESZEK BAGIŃSKI, uznany za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 22 kwietnia 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział V Lustracyjny w drugiej instancji utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji. Bagiński współpracował z Krajową Partią Emerytów i Rencistów, obecnie jest doradcą Samoobrony (2004-2005), połowie lat 1990-tych prezes firmy Fidelia, która usiłowała uruchomić fundusz powierniczy. Bezskutecznie, bo Komisja Papierów Wartościowych kilkakrotnie odmawiała zgody na to przedsięwzięcie dopóki we władzach był Bagiński, założył Spółdzielcze Towarzystwo Inwestycyjne „Nestor”, którego działalnością zajęła się prokuratura, bo w grudniu 1996 r. Komisja Papierów Wartościowych doniosła, że Nestor bez zezwolenia działa jak normalny fundusz powierniczy.

WANDA BARCISZEWSKA, córka Zygmunta, urodzona 31 stycznia 1921 r. w Bydgoszczy, zam. w Warszawie, broniła kapitana dyplomowanego rezerwy inż. Jana Józefa Podolskiego, uznana 3 lipca 2003 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydz. V Lustracyjny, 21 października 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie.

IRENA BEREŹKA, uznana 21 października 2004 roku za kłamcę lustracyjnego w pierwszej instancji przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

ANDRZEJ BETCHER, s. Bronisława, urodzony 3 września 1948 r. w Łodzi, zamieszkały w Konstantynowie Łódzkim, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, posiada kancelarię adwokacką w Zgierzu (adres: 95-100 Zgierz, ul. Długa 37, tel: (042) 716-65-45). oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

WANDA BOBEK, uznana za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy utrzymał orzeczenie w mocy, 10 października 2000 roku Sąd Najwyższy uznał kasację byłej adwokat jako oczywiście bezzasadną.

BOLESŁAW BORDEL, uznany za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydz. V Lustracyjny, 11 września 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie.

JÓZEF BORODA, s. Tadeusza, urodzony 10 sierpnia 1926 r. w Białymstoku, zamieszkały w Warszawie, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

MARIAN BUBAK, s. Franciszka, urodzony 23 marca 1949 r. w Koźlu, zamieszkały w Brzegu,działa w Brzegu, województwo opolskie, członek Okręgowej Rady Adwokackiej, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

LESŁAW ĆWIOK, s. Tadeusza, ur. 16 grudnia 1930 r. w Krośnie, uznany 28 lutego 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 18 czerwca 2001 roku Sąd Apelacyjny jako sąd drugiej instancji utrzymał w mocy orzeczenia.

HENRYK DIAKON, s. Mariana, urodzony 31 marca 1928 r. w Budzanowie, zamieszkały w Zakopanem, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

MAKSYMILIAN DOMAGAŁA, uznany 22 stycznia 2005 roku za kłamcę lustracyjnego w pierwszej instancji przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

TADEUSZ DZIĄÄ†KO, s. Stanisława, urodzony 26 marca 1935 r. w Wilkowicach, zamieszkały w Kaliszu, gdzie posiada kancelarię adwokacką (adres: 62-800 Kalisz, ul. Wolności 9 m. 2a, Tel.: (062) 767-10-15), oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

MAREK EILMES, s. Leona, urodzony 11 lipca 1941 roku w Tuchowie, zamieszkały w Nowym Sączu, gdzie prowadzi praktykę adwokacką (adres: Ul.Hoffmanowej 3 Nowy Sącz 33-300 tel./fax: 018-443-82-64 e-mail: eilmes@kki.net.pl), oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

MARIAN FALANA, s. Witolda, urodzony 14 sierpnia 1957 r. w Radomsku, zamieszkały w Częstochowie, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

HENRYK GIBASIEWICZ, s. Henryka, urodzony 14 lipca 1932 r. w Bartoszówce, zamieszkały w Warszawie, pracuje w Zespole Adwokackim Nr 15 ul. Wilcza 60 m. 14, 00-679 Warszawa, Tel./Fax: 628 08 58, oświadczył, że pracował oraz był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

KAZIMIERZ GÓRNY, uznany 9 marca 2005 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

ANDRZEJ GRZYWACZ, uznany 8 lutego 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 18 lipca 2001 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie i 12 lutego 2002 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację obrońcy b. adwokata.

LESZEK JACEK HOFMAN, syn Franciszka, urodzony 31 stycznia 1955 roku w Warszawie uznany 17 listopada 1999 roku prawomocnym wyrokiem za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie, 26 marca 2002 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie przy ponownym rozpoznaniu sprawy raz jeszcze uznał Hofmana za kłamcę lustracyjnego, albowiem był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, 3 października 2002 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie działając jako sąd drugiej instancji utrzymał w mocy orzeczenie, jeden z sędziów złożył zdanie odrębne i wreszcie 15 kwietnia 2004 roku Sąd Najwyższy uznał kasację adwokata za oczywiście bezzasadną.

JERZY HORSKI, syn Henryka, urodzony 29 sierpnia 1909 r. w Warszawie, uznany 20 stycznia 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie. Morski maturę zrobił w roczniku 1929/30, w czasie II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 73 Pułku Piechoty na froncie od Śląska do Tomaszowa Lubelskiego, minister finansów Rządu Polski Podziemnej, uczestnik Powstania Warszawskiego.

KAZIMIERZ JACHOWICZ, uznany 28 listopada 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Sąd Apelacyjny w Warszawie.

BARBARA JARMUŁOWICZ-DĄBROWSKA, uznana 12 czerwca 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie jako sąd pierwszej instancji, 9 stycznia 2002 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako sąd odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie i 11 września 2002 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację obrońców b. adwokat.

SYLWESTER JAROMSKI, s. Adama, urodzony 28 lutego 1927 r. w Chodeczku, zamieszkały w Wołominie, posiada firmę: Kancelaria Radcowska ADVOCATUS, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

HENRYK JASIŃSKI, uznany 8 marca 2001 za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, przy czym uznał, iż współpraca z organami bezpieczeństwa państwa została wymuszona poprzez groźbę utraty życia.

TOMASZ MAREK JAWORSKI, uznany 22 marca 2005 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

JANUSZ JESIONKIEWICZ, syn Bolesława, urodzony 21 czerwca 1925 r. w Warszawie, uznany 27 listopada 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydz. V Lustracyjny, 19 lutego 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie i 7 kwietnia 2004 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez adwokata jako oczywiście bezzasadną.

ZBIGNIEW JÓŹWIAK, uznany za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 11 maja 2001 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację b. adwokata.

WOJCIECH JURGOWIAK, s. Leonarda, urodzony 9 czerwca 1958 r. we Wrocławiu, zamieszkały we Wrocławiu, wieloletni wrocławski sędzia, a obecnie adwokat, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa. A tak sam o tym opowiada: „Ponad 20 lat temu, kiedy byłem studentem drugiego roku, zostaliśmy z kolegą zatrzymani przez milicję, w związku z jakimś incydentem ulicznym. Funkcjonariusz, który zagroził mi wydaleniem z uczelni, zażądał jednocześnie, abym spotykał się z nim, jeśli chcę utrzymać się na studiach. Wymuszonych w taki sposób spotkań – wyłącznie w okresie studiów – było co najwyżej kilkanaście. Pytano mnie np. o atmosferę na uczelni. Podkreślam stanowczo, że nigdy na nikogo nie doniosłem, ani nie otrzymałem żadnej korzyści finansowej czy innej. Później, czyli już od 20 lat, nigdy nie miałem żadnych kontaktów z tajnymi służbami. Kontaktów takich nie było później w całym moim życiu zawodowym”.

WACŁAW KALANDYK, s. Jana, urodzony 30 czerwca 1950 r. w Rzeszowie, zamieszkały w Rzeszowie, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

TADEUSZ KAMIŃSKI, uznany 17 września 2003 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny, 26 lutego 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie i 4 października 2004 roku Sąd Najwyższy oddalił jako oczywiście bezzasadną kasację wniesioną przez obrońców Kamińskiego; orzeczenia Sądu Najwyższego nie podlegają zaskarżeniu. Senator z województwa tarnowskiego, kandydat Komitetu Wyborczego Partii Chrześcijańskich Demokratów (1990-1993), przedstawiany jako reprezentant rzemieślników, przy poparciu Kościoła, zdobył mandat bez trudu. W tym czasie burmistrzem Dębicy został jego brat, Antoni Kamiński. Tadeusz Kamiński, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej, członek Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa, starosta powiatu dębickiego, członek Partii Chrześcijańskich Demokratów. To on był autorem sukcesu wyborczego Andrzeja Brzeskiego, posła na Sejm z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, właściciela Zakładu Pracy Chronionej „Abpol” z Podlesia Machowskiego. W rokku 1999 jego wpływy sięgały ministerialnych gabinetów, wiele miał do powiedzenia także w powiecie i jego poszczególnych gminach (Obserwator Lokalny nr 1(1)/1999).

ZOFIA KAŃSKA, córka Jana, urodzona 2 marca 1923 r. w Sosnowcu, uznana 20 lutego 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie.

MIECZYSŁAW KASPRZYK, uznany 2 kwietnia 2003 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Sąd Apelacyjny w Warszawie, 17 grudnia 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako sąd odwoławczy uchylił w dniu orzeczenie sądu pierwszej instancji stwierdzające, że adwokat Mieczysław Kasprzyk złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i na podstawie art. 414 §1 kpk (niepoczytalność osoby lustrowanej w dacie składania oświadczenia) w zw. Z art. 17 §1 pkt.2 kpk umorzył postępowanie w sprawie. Oznacza to, że Kasprzak nie jest kłamcą lustracyjnym, gdyż gdyby był poczytalny w momencie składania oświadczenia, przyznałby się do współpracy.

KONRAD KIEŁCZEWSKI, s. Edmunda, urodzony 15 kwietnia 1956 r. w Warszawie, zamieszkały w Warszawie, posiada firmę: Konrad Kiełczewski & Partnerzy – Adwokacka Spółka Komandytowa w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka 15/4: 00-511 Warszawa, tel.: (22)6256525, 6256620, Fax: (22)6218408), oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

MARIA KIJOWSKA-GÓRSKA, córka Władysława, urodzona 16 lipca 1932 r. w Berechach Dolnych, zam. w Rabce, województwo małopolskie, uznana 5 listopada 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, jednak 17 stycznia 2002 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy uznał, że oświadczenie jest zgodne z prawdą. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RIP i uchylił to orzeczenie Sądu Apelacyjnego i skierował sprawę do Sądu Apelacyjnego jako odwoławczego; wreszcie 7 kwietnia 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji stwierdzające, że adwokat Maria Kijowska-Górska jest kłamcą lustracyjnym. Orzeczenie jest prawomocne. 27 lutego 2004 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację Górskiej.

JAN KILISZKOWSKI, s. Czesława, urodzony 22 lutego 1949 r. w Ścinawce, zamieszkały w Jeleniej Górze, radca Urzędu Miasta, nadworny prawnik Józefa Kusiaka, prezydenta Jeleniej Góry, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

BRONISŁAW ZBIGNIEW KOCH – TW „MECENAS”, doktor nauk prawnych, chluba bydgoskiej palestry, jego oficerem prowadzącym był kpt. H. Skibiński, donosił na członków „Ruchu”, m. in. jako obrońca jednego z nich.

IRENEUSZ KOKSZTYS, s. Eugeniusza, urodzony 1 stycznia 1959 r. w Oleśnicy, zamieszkały we Wrocławiu, posiada firmę: Koksztys i S-ka Kancelaria Prawa Gospodarczego spółka komandytowa Amadeusz Krawczyk Ireneusz Koksztys 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 61, tel.: (0-71) 335 14 500, (0-71) 335 15 40 www.koksztys.pl kancelaria@koksztys.com.pl ; oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

JAN KOŁKIEWICZ, s. Franciszka, urodzony 10 maja 1912 r. w Jędrzejowie, zamieszkały w Jędrzejowie, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

MAREK KORALEWSKI, syn Leszka, urodzony 22 listopada 1955 r. w Białymstoku, zam. Zambrów województwo podlaskie, uznany 16 października 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydz. V Lustracyjny, 16 maja 2003 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie i 20 października 2003 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez adwokata jako oczywiście bezzasadną.

MIECZYSŁAW KOZIERADZKI, syn Franciszka, urodzony 27 czerwca 1921 r. w Kobylanach Kozach, zam. we Wrocławiu, uznany 27 sierpnia 2003 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 2 września 2004 roku Sąd Najwyższy uznał kasację Kozieradzkiego za oczywiście bezzasadną. W latach 1944 – 1945 Kozieracki pełnił służbę w organach MO.

ZBIGNIEW KRAJEWSKI, s. Zdzisława, urodzony 27 marca 1955 r. w Biedrzykowicach, zamieszkały w Olkuszu, mgr prawa, radca prawny specjalność: prawo handlowe, spółdzielcze, członek Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

TEODOR KRAWCZYK, syn Jana, urodzony 14 lutego 1941 r. w Racławicach, zam. w Świeciu, województwo kujawsko-pomorskie, członek Okręgowej Rady Adwokackiej, uznany 25 września 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 3 lipca 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie i 2 września 2004 roku Sąd Najwyższy uznał kasację Kozieradzkiego za oczywiście bezzasadną.

HENRYK KRÓLIKOWSKI, 15 czerwca 2003 roku uznany za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny, 21 września 2004 roku Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie orzekając jako sąd drugiej instancji utrzymał w mocy orzeczenie i wreszcie 15 lutego 2005 roku Sąd Najwyższy uznał wniosek Królikowskiego o kasację za całkowicie bezzasadny.

KRZYSZTOF KRÓLIKOWSKI, s. Tadeusza, urodzony 25 maja 1947 roku w Kielcach, zamieszkały w Kielcach, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

PIOTR KRÓL, uznany 8 października 2003 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie.

ANDRZEJ KRYGIER z Iławy województwo warmińsko-mazurskie, były prokurator w Nowym Mieście Lubawskim, uznany 25 kwietnia 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie, 5 marca 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie i 6 października 2003 roku Sąd Najwyższy uznał kasację wniesioną przez adwokata za oczywiście bezzasadną. Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie zwlekała aż do 30 kwietnia 2005 roku z wykreśleniem Krygiera z listy adwokatów. Mimo, że jako kłamca lustracyjny utracił prawo wykonywania zawodu, nadal czynnie występował jako adwokat, w tym m.in. bez rezultatu bronił skazanego burmistrza Iławy Jarosława M. (SLD), który został uznany za winnego i skazano go na karę 10 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata za poświadczenie nieprawdy w dokumentach (fałszerstwo) i przekroczenie uprawnień (nadużycie władzy). Prokuratura Rejonowa w Ostródzie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie bezprawnego wykonywania zawodu przez Krygiera.

ZBIGNIEW KRZYCKI, uznany 28 sierpnia 2003 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 23 marca 2004 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w innym składzie orzekającym i 3 września 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako sąd pierwszej instancji ponownie uznał Krzyskiego za kłamcę lustracyjnego.

STANISŁAW KUBIAK, uznany 5 marca 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 16 czerwca 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział V Lustracyjny, orzekając w drugiej instancji, utrzymał w mocy orzeczenie, 7 kwietnia 2005 Sąd Najwyższy oddalił kasację Kubiaka jako oczywiście bezzasadną.

TOMASZ KWIATKOWSKI, uznany 27 czerwca 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie, 16 maja 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie.

MARIA LANGE-DUDZIŃSKA, córka Jana, urodzona 9 kwietnia 1939 r. w Warszawie, uznana 6 grudnia 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

ZBIGNIEW LEWECKI, s. Władysława, urodzony 22 października 1925 roku w Sosnowcu, zamieszkały w Poznaniu, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

JANUSZ LEWKOWICZ, s. Zygmunta, urodzony 30 października 1937 roku w Białymstoku, zamieszkały w Białymstoku, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

BOGDAN LISOWSKI, s. Andrzeja, urodzony 1 grudnia 1928 r. w Warszawie, zamieszkały w Łodzi, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ZBIGNIEW LUBOCH, uznany 25 października 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie i 14 kwietnia 2005 roku Sąd Najwyższy odrzucił jako bezzasadną kasację wniesioną przez obrońcę adwokata.

ANDRZEJ MAJKOWSKI, s. Tadeusza, urodzony 8 września 1939 r. w Warszawie, zamieszkały w Konstancinie-Jeziornej, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

RYSZARD MARCINIAK, Warszawa, 7 listopada 2001 roku Sąd Apelacyjny ustalił, że Marciniak złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, na skutek odwołania Rzecznika Interesu Publicznego Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy uchylił 16 stycznia 2002 roku to orzeczenie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji przez inny skład orzekający; 10 kwietnia 2002 roku Sąd Apelacyjny orzekł, że Marciniak złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, działając w nieusprawiedliwionym błędzie, ponieważ nie zapoznał się z przepisami ustawy, 27 czerwca 2002 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako sąd drugiej instancji utrzymał w mocy orzeczenie, iż Marciniak jest kłamcą lustracyjnym. 14 maja 2003 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację obrońcy adwokata Ryszarda Marciniaka od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 czerwca 2002 r., wydanego w postępowaniu odwoławczym, utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu Apelacyjnego wydane w pierwszej instancji 10 kwietnia 2002 roku.

SŁAWOMIR MARZEC, s. Zdzisława, urodzony 27 sierpnia 1961 r. w Toruniu, zamieszkały w Toruniu, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

STANISŁAW MEDYCKI, s. Józefa, urodzony 13 listopada 1944 r. we Lwowie, zamieszkały w Bolesławcu, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ANDRZEJ MIARA, s. Zdzisława, urodzony 9 września 1946 roku w Bobrownikach, zamieszkały w Bielsku-Białej, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ANDRZEJ MIĄSIK, s. Marcina, ur. 12 listopada 1938 r. w Rzeszowie, uznany 6 kwietnia 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Sąd Apelacyjny w Warszawie, 18 lipca 2001 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie i 15 maja 2002 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez obrońcę b. adwokata uznając ją za oczywiście bezzasadną. Miąsik zam. w Stalowej Woli województwo podkarpackie, jest Przewodniczącym Prezydium Rady Programowej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych ds. Szkoleń, Dyrektorem Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Miasta Rzeszowa, prezesem Przedsiębiorstwa Odzieżowego Conres, posiada Kancelarię Adwokacką Iwona & Andrzej Miąsik, 37-450 Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 6, Tel: (015) 842-79-54.

KAZIMIERZ MICHALAK, s. Romualda, urodzony 10 lutego 1935 roku w Poznaniu, zamieszkały w Poznaniu, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

MARIAN MIREK, s. Bronisława, urodzony 11 lutego 1945 roku w Spytkowicach, zamieszkały w Nowym Targu, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

JAN MOSKWA, s. Jana, urodzony 21 stycznia 1938 r. w Brzeżanach, uznany 3 lipca 2000 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny, albowiem był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

WITOLD NACZAS, s. Zygmunta, urodzony 30 stycznia 1946 r. w Trzemesznie, zamieszkały we Włocławku, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

STANISŁAW OSTAFIL, s. Romana, urodzony 12 października 1936 r. w Jaśle, zamieszkały w Rzeszowie, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ADAM OSTASZEWSKI-CIURA, s. Teodora, urodzony 1 lutego 1933 roku w Warszawie, zamieszkał w Warszawie, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

MARIAN PAULUS, s. Antoniego, urodzony 17 stycznia 1932 roku w Nowym Mieście Lubawskim, zamieszkały w Toruniu, pracuje w Toruniu, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

TOMASZ PAWYZA, s. Ziemowita, urodzony 9 sierpnia 1960 r. we Wrocławiu, zamieszkały w Jeleniej Górze, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

RYSZARD PODLIPNIAK, s. Franciszka, urodzony 2 stycznia 1930 r. w Radomiu, zamieszkały w Kielcach, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

IZABELA POLANOWSKA, urodzona 10 stycznia 1927 r. w Buszówce, uznana 9 października 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 19 lutego 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie i 6 października 2003 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację Polanowskiej.

ANDRZEJ PURZYCKI, uznany 29 września 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

JERZY STANISŁAW RELIGA, s. Józefa, ur. się w 23.05.1947 w Kozienicach, mieszka w Bełchatowie, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ROMUALD RESZCZYŃSKI, s. Ludwika, urodzony 22 września 1936 roku w Katowicach, zamieszkały w Katowicach, członek Okręgowej Rady Adwokackiej, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

WIESŁAW ROGOWSKI, s. Antoniego, urodzony 22 stycznia 1938 roku w Jeziornie Oborskiej, zamieszkały w Cieszynie, praktykuje w Jastrzębiu Zdrój, członek Okręgowej Rady Adwokackiej, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ZYGMUNT RUSIECKI, s. Franciszka, urodzony 26 grudnia 1911 r. w Warszawie, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

WIESŁAW RYNKOWSKI, Wiesław Rynkowski s. Bogusława, urodzony 17 listopada 1949 r. w Ignacowie, zamieszkały w Woli Uhruskiej, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

JERZY SADZYŃSKI, uznany 7 października 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie.

FRANCISZEK SKIBA, uznany 5 maja 2004 za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie i 11 lutego 2005 roku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny.

JERZY SKŁADOWSKI, uznany 4 listopada 2004 roku za kłamcę lustracyjnego w pierwszej instancji przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

JACEK SKOWRONEK, s. Rudolfa, urodzony 16 sierpnia 1958 roku w Katowicach, zamieszkały w Katowicach, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ZBIGNIEW SKÓRCZYŃSKI, s. Zygmunta, urodzony 16 czerwca 1958 roku w Warszawie, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ROMAN SMYCZ, uznany 10 grudnia 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie. Było to trzecie orzeczenie w tej sprawie. Pierwsze orzeczenie wydane 25 października 2001 r., stwierdzające zgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego, zostało uchylone 15 maja 2002 roku w postępowaniu odwoławczym, przy czym sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. 14 stycznia 2004 roku Sąd Apelacyjny V Wydział Lustracyjny w Warszawie orzekając w postępowaniu odwoławczym utrzymał w mocy orzeczenie wydane ponownie w pierwszej instancji stwierdzające, że adwokat Roman Smycz złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne.

MARIUSZ STAWIARCZYK, s. Stanisława, urodzony 26 sierpnia 1959 r. w Łodzi, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

EDWARD SZUBA, s. Wincentego, urodzony 18 października 1923 r. w Izdebkach, zamieszkały w Warszawie, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

ZBIGNIEW SZYMCZAK, s. Leona, urodzony 21 marca 1935 r. w Katowicach, zamieszkały w Katowicach, oświadczył, że był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

JANUSZ ŚLEDZIŃSKI, syn Władysława, urodzony 23 września 1922 r. w Warszawie, uznany za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie, 22 października 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie i 23 września 2004 roku Sąd Najwyższy oddalił jako bezzasadną kasację obrońcy lustrowanego.

RYSZARD ŚWIĄTKOWSKI, uznany 25 listopada 1999 roku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny za kłamcę lustracyjnego, albowiem był zarówno pracownikiem, jak i świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

KRZYSZTOF ŚWIERCZEWSKI, syn Lecha, urodzony 3 grudnia 1953 r. w Krakowie, zam. w Rzeszowie, uznany 26 listopada 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydz. V Lustracyjny, 3 kwietnia 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie i 7 kwietnia 2004 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez adwokata jako oczywiście bezzasadną.

TADEUSZ ŚWIERKOCKI, uznany 21 kwietnia 2004 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny, 7 września 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako sąd odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie i 15 lutego 2005 roku Sąd Najwyższy uznał wniosek o kasację za całkowicie bezzasadny.

STANISŁAW URBANIAK, uznany 18 stycznia 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydz. V Lustracyjny, 24 września 2002 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie.

MARCELI WAJSBARD, syn Jakuba, urodzony 16 czerwca 1919 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, prowadzi kancelarię adwokacką (adres: 33-100 Dąbrowa Tarnowska ul. Grunwaldzka 1, tel.: (014) 642-27-73), uznany 18 września 2003 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 14 stycznia 2004 roku Sąd Apelacyjny V Wydział Lustracyjny w Warszawie orzekając w postępowaniu odwoławczym utrzymał w mocy orzeczenie i 4 października 2004 roku Sąd Najwyższy oddalił jako oczywiście bezzasadną kasację wniesioną przez obrońców Wajsbarda; orzeczenia Sądu Najwyższego nie podlegają zaskarżeniu.

GRAŹYNA WISŁOCKA-AUGUSTYN, c. Władysława, ur. 23 czerwca 1952 r. we Wrocławiu, członkostwo: radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kozienicach województwo mazowieckie, uznana 17 stycznia 2001 roku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny prawomocnym orzeczeniem za kłamcę lustracyjnego, albowiem była świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

FRANCISZEK WIŚNIEWSKI, urodzony 4 lutego 1949 roku. w Łazarze, Rzeszów, uznany 22 maja 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 5 października 2001 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie.

JÓZEF WITKOŚ, uznany 26 lutego 2002 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Sąd Apelacyjny w Warszawie, 7 sierpnia 2002 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie jako odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie.

STANISŁAW WYLEŹYŃSKI, uznany 21 listopada 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Sąd Apelacyjny w Warszawie.

LESZEK WYSZKOWSKI, syn Stanisława, urodzony 17 grudnia 1941 r. w Śmiecinie, uznany 23 października 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydz. V Lustracyjny, 6 października 2003 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając w postępowaniu odwoławczym, utrzymał w mocy orzeczenie i 15 kwietnia 2004 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez adwokata.

BRONISŁAW ZABŁOCKI, s. Wawrzyńca, ur. 24 listopada 1924 r. w Nowym Polu, uznany za kłamcę lustracyjnego w pierwszej instancji przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, 20 marca 2001 roku Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy orzeczenie. Wyrok jest prawomocny. Zabłocki posiada kancelarię adwokacką w Białymstoku (adres: 15-224 Białystok, ul..Parkowa 6 A m 24, Tel: (085) 741-50-71).

EUGENIUSZ ZASADZIEŃ, s. Stanisława, urodzony 26 maja 1924 r. w Ząbkowicach, uznany 28 listopada 2000 roku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny prawomocnym orzeczeniem za kłamcę lustracyjnego, albowiem pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa.

JERZY ZIĘBA, s. Władysława, urodzony 27 marca 1951 roku w Cieszynie, zamieszkały w Cieszynie oświadczył, że był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa.

JAN ŹRÓDLEWSKI, syn Jana, urodzony 20 kwietnia 1933 r. w Duisburgu, zam. w Szczecinie, uznany 13 lutego 2001 roku za kłamcę lustracyjnego przez Sąd Apelacyjny Wydział V Lustracyjny w Warszawie, jednak 31 maja 2001 roku Sąd ten ze względów proceduralnych uchylił orzeczenie i przekazał sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, 17 stycznia 2002 roku Sąd Apelacyjny w po raz drugi w pierwszej instancji utrzymał orzeczenie, 20 grudnia 2002 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji uznające adwokata za kłamcę lustracyjnego. I wreszcie 1 października 2003 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację adwokata jako oczywiście bezzasadną.

Za: abcnet | http://www.abcnet.com.pl/node/1109

Skip to content