Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA

Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA – komitet popierający budowę pomnika ofiar Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, zamordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1947.

Pomnik ma upamiętniać męczeństwo i śmierć zarówno Polaków jak i innym polskich obywateli: Ukraińców, którzy nieśli pomoc i ratunek swoim polskim sąsiadom i za to ginęli oraz Żydów, Rosjan, Czechów i Ormian.

Budowa pomnika autorstwa prof. Mariana Koniecznego jest w trakcie realizacji – przewidywany koszt ok. 600 tysięcy złotych. Pomnik miał stanąć na placu Grzybowskim, ale jego forma wzbudza protesty przeciwników upamiętnienia tego ludobójstwa. Obecnie jego wzniesienie planowane jest we wrześniu 2009 na placu Szembeka w Warszawie.

Pomnik Ofiar Ludobójstwa
Projekt pomnika


Apel Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA

Minęła 65. rocznica apogeum najokrutniejszego ludobójstwa, dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), ukraińskie formacje polityczne w służbie niemieckiej i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz dywizję SS Galizien na ludności polskiej Kresów Wschodnich II RP w latach 1939-1947. Tej zbrodni zapomnieć nie wolno!

O pamięć i cześć setek tysięcy niewinnych obywateli polskich: bezbronnych dzieci, kobiet i mężczyzn w tym ponad stu księży katolickich zarąbanych siekierami, zakłutych widłami i nożami, poprzerzynanych piłami, spalonych żywcem w kościołach, domach i zagrodach, topionych w bagnach, rzekach i studniach – upominamy się my, ocaleni z rzezi o pożogi, a wraz z nami nasze córki i synowie, nasze wnuki i prawnuki.

Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich nie obciążają narodu ukraińskiego. Odpowiedzialność za zbrodnię ludobójstwa ponoszą nazistowskie organizacje OUN i tzw. UPA licząca niecały 1% narodu ukraińskiego, które mają na swoim sumieniu również kilkadziesiąt tysięcy zamordowanych współrodaków – Ukraińców. Jesteśmy głęboko zainteresowani rozwojem przyjaznych stosunków z niepodległą Ukrainą, które można budować jedynie na historycznej prawdzie i pamięci narodowej! Ci, którzy usiłują usunąć tę zbrodnię z narodowej pamięci w imię doraźnych, politykierskich gier, stają się wspólnikami zbrodniarzy.

Celem Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Ludności Kresów Wschodnich II RP jest odsłonięcie monumentu w Warszawie we wrześniu 2008 roku. Pragniemy, aby ten pomnik, upamiętniał męczeństwo i śmierć zarówno Polaków jak i innym polskich obywateli: Ukraińców, którzy nieśli pomoc i ratunek swoim polskim sąsiadom i za to ginęli w męczarniach z rąk banderowskich morderców, oraz Żydów, Rosjan. Czechów i Ormian, których mordowano z tych samych powodów co Polaków.

Było to trzecie ludobójstwo dokonane na Polakach w czasie II wojny Światowej. Swoim bestialstwem przewyższało nawet ludobójstwa niemieckie i sowieckie. Również to trzecie ludobójstwo musi być potępione i nie może być zapomniane.

Budowa pomnika autorstwa prof. Mariana Koniecznego jest w trakcie realizacji – przewidywany koszt ok. 600 tysięcy złotych.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia.

Darczyńców prosimy o wpłaty na konto

Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce: PLN: PL 79 2360 0005 0000 0045 5027 1630

lub na konto Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, który jest instytucją pożytku publicznego, (można odpisać 1% w deklaracji podatkowej):

Bank Millenium 18 1160 2202 0000 0000 4263 6733 z dopiskiem: „Dar na Pomnik Kresowian”.

Z wyrazami najgłębszego szacunku

Prezes Komitetu

Jan Niewiński

Za: IV Rozbiór Polski | http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=ogolnopolski-komitet

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content