Aktualizacja strony została wstrzymana

belgium

Posoborowie zdycha w Belgii

Belgijski biskup Rémy Vancottem stanął w obronie księdza, który odprawił nabożeństwo przy trumnie psa. Ordynariusz Namur wyjaśnił, że nie był to katolicki pogrzeb, a duchowny

Zniszczono bożonarodzeniową szopkę w Brukseli

Nieznani sprawcy zniszczyli tradycyjną szopkę umieszczaną w Adwencie na Wielkim Placu Brukseli. Za ekscesem najprawdopodobniej stoją anarchiści, dewastacja miała być wyrazem sprzeciwu wobec… polityki rządu.

Belgowie wybierają białych taksówkarzy

Belgowie coraz częściej żądają, by zamawiane przez nich taksówki były kierowane przez białego człowieka. Władze Brukseli są oburzone tym zjawiskiem. Ciemnoskórzy taksówkarze pracujący w Belgii

Belgia: lekarze chcą eutanazji bez zgody pacjenta

Belgia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w sprawie eutanazji. W ubiegłym miesiącu zalegalizowano tam eutanazję nieletnich. Teraz pojawił się wniosek o możliwość przeprowadzenia eutanazji bez

Idą w ślady hitlerowców

Oto jedna z najstraszliwszych zbrodni, jaką jest pozbawienie życia chorego, słabego dziecka, została w Belgii uznana za dobrodziejstwo. Dobrodziejstwo, które zostanie cierpiącej, chorej istocie udzielone,

Diabeł zamieszkał w Belgii

Dwie ko­mi­sje bel­gij­skie­go Se­na­tu po­par­ły dziś znacz­ną więk­szo­ścią gło­sów pro­jekt kon­tro­wer­syj­nej usta­wy prze­wi­du­ją­cej roz­sze­rze­nie prawa do eu­ta­na­zji na śmier­tel­nie chore osoby nie­peł­no­let­nie. Na wspól­nym po­sie­dze­niu

Prymas Belgii celebruje starą Mszę

W pierwszą niedzielę Adwentu, 2 grudnia br., arcybiskup  Leonard André-Mutien , ordynariusz Malines-Brukseli, prymas Belgii, odprawił Mszę św. w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, na zaproszenie

Belgowie złapali rosyjskiego szpiega

Belgijski dyplomata mógł przez przeszło 20 lat współpracować z wywiadem radzieckim i rosyjskim. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. 57-letni dyplomata, którego nazwiska nie ujawniono,

Belgia płaci emerytury nazistom

Około 2500 Belgów otrzymuje świadczenia socjalne z tytułu walki w armii hitlerowskiej. Są wśród nich też wdowy „bohaterów” Trzeciej Rzeszy. Sprawą zajął się syn przymusowo

Belgijski ksiądz walczy z islamską zarazą

„Znany w Belgii ksiądz Samuel (Le Père Samuel) z parafii św. Antoniego Padewskiego w Montignies-sur-Sambre jest oskarżony o znieważenie islamu. Doniesienie o popełnieniu przestępstwa złożyło