tridentine

Diabeł nienawidzi Mszy trydenckiej!

Dodano: 2014-05-5 4:37 pm Chciałem odprawić Mszę trydencką bardzo poprawnie, miałem świadomość, że to jest coś wielkiego, przeczuwałem również, że rozpoczną się cierpienia i dokuczanie,

Posoborowy Duch czuwa…

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości z przykrością informuje, że planowana na sobotę Msza św. w nadzwyczajnym rycie rzymskim (tzw. Trydencka) nie odbędzie się. Informujemy, że o godz.

Polacy w tradycyjnych seminariach 2017/2018

Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Seminarzyści proszą

Efekt … Benedykta XVI ?!

Zapewne wszyscy pamiętacie entuzjazm polskich katolickich środowisk konserwatywnych, jaki nastał po objęciu Tronu Świętego Piotra przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Było to dla nas trochę

Rygorystyczni młodzi ludzie i Msza tradycyjna

Papież Franciszek znów skrytykował 'rygorystycznych młodych ludzi’ (ang. rigid). Kościół jest wielką przestrzenią i jestem pewien, że papieska krytyka jest trafna względem niektórych. Sprawa hipokryckich

Msza Prymicyjna ks. Tymoteusza Szydło – Bielsko-Biała

Msza Prymicyjna ks. Tymoteusza Szydło – Bielsko-Biała Więcej na: https://www.facebook.com/Msza-Trydencka-w-Bielsku-Bia%C5%82ej-189969744348428/ https://www.facebook.com/189969744348428/photos/rpp.189969744348428/1565545743457481/?type=3&theater
Skip to content