To była pierwsza taka Msza święta w Warszawie od pół wieku

W piątek w Oktawie Wielkanocy, 6 kwietnia 2018 r., w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Warszawie odprawiona została Msza święta pontyfikalna w klasycznym rycie rzymskim. Celebransem był ks. dr Jan Sikorski, protonotariusz apostolski. Była to pierwsza Msza pontyfikalna w Warszawie od czasu Soboru Watykańskiego II.

Msza pontyfikalna to najbardziej uroczysta forma Mszy świętej w tradycyjnym rycie. Celebrować mogą ją wyłącznie biskupi oraz kapłani, którzy otrzymali z rąk papieża tytuł protonotariusza apostolskiego, w Polsce nazywani tradycyjnie infułatami. W czasie Mszy pontyfikalnej celebransowi usługują, obok ministrantów, tzw. lewici: diakon, subdiakon, niekiedy również archiprezbiter. Sam celebrans ubrany jest w szaty pontyfikalne, z których najbardziej rzuca się w oczy szczególne nakrycie głowy – mitra. W przypadku Mszy odprawianej przez protonotariusza apostolskiego jest ona zawsze koloru białego. Dawniej białą mitrę nazywano infułą – stąd wzięło się określenie infułat.

Właśnie taką uroczystą liturgią uczczono w Warszawie Zmartwychwstanie Pańskie, celebrując ją w Oktawie Wielkanocy.

Organistą był dr Bartosz Izbicki, śpiewał prowadzony przez niego zespół wokalny Jerycho. Wykonane zostały łacińskie śpiewy chorałowe: części stałe (ordinaria) i zmienne (propria) Mszy, a także kilka łacińskich i polskich pieśni, wśród których nie brakowało kompozycji wielogłosowych. Polifonia – tym razem improwizowana – towarzyszyła również śpiewowi wielkanocnej sekwencji Victimae Paschali laudes.

Ks. Jan Andrzej Sikorski urodził się 12 listopada 1935 r. w Kaliszu. Jest kapłanem archidiecezji warszawskiej, posiada tytuł doktora teologii. Przez wiele lat sprawował urząd proboszcza warszawskiej parafii pw. św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Zdobył sobie wówczas ogromne uznanie wiernych, którym dał się poznać jako gorliwy kapłan i wspaniały duszpasterz. Wprowadził w parafii trwającą do dziś nieustanną Adorację Najświętszego Sakramentu. W czasie 60 lat kapłaństwa pełnił także m.in. funkcje Naczelnego Kapelana Więziennictwa RP oraz ojca duchownego duchowieństwa archidiecezji warszawskiej. Od 1981 r. był duszpasterzem internowanych w więzieniu na Białołęce, a w 1984 r., po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, został celebransem słynnych Mszy świętych w intencji Ojczyzny. W 2011 r. ks. Sikorski otrzymał z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI godność protonotariusza apostolskiego.

Była to już druga Msza pontyfikalna odprawiana przez ks. Sikorskiego. Pierwszą celebrował w IV Niedzielę Wielkiego Postu – Laetare w Sanktuarium św. Józefa Kaliszu, a więc w kościele, w którym sześćdziesiąt lat temu odprawił swoją Mszę prymicyjną.

dam/informacja prasowa

Za: Fronda.pl (18.04.2018)

 


 

Msza Pontyfikalna 6.04.2018

Obszerną galerię zdjęć z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj

 


 

Ze skrzynki pocztowej BIBUŁY:

Msza św. odprawiona przez ks. Sikorskiego nie była pierwszą Mszą św. pontyfikalną w klasycznym rycie rzymskim odprawioną w Warszawie po II Soborze Watykańskim. Takie msze WIELOKROTNIE były odprawiane w siedzibie FSSPX w Warszawie-Radości. Odprawiali je biskupi FSSPX, którzy czasem przyjeżdżają do Warszawy i praktycznie za każdym razem w czasie swojego pobytu sprawują czcigodną przedsoborową uroczystą Mszę św.

Przykre, ze taki błąd popełnia redakcja Bibuły, która na co dzień bardzo sympatyzuje z FSSPX i obszernie informuje o działaniach Bractwa (dzięki!).
Należy uważać co się przedrukowuje z Frondy, bo jest to portal obecnie mało wiarygodny – to nie ta Fronda co kiedyś.
Pozdrawiam
(Imię i nazwisko znane Redakcji)

ODPOWIEDŹ BIBUŁY: Dziękujemy PT Czytelnikowi za zwrócenie nam uwagi. Oczywiście jest to nasze przeoczenie, że w/w tekst z tak mylącym tytułem ukazał się bez komentarza. Postaramy się zwracać jeszcze baczniejszą uwagę.

 


 

Skip to content