Watykan zmusił trapistów do zamknięcia klasztoru w Mariawald

Aktualizacja: 2018-01-23 3:31 pm

Mnisi z niemieckiego Mariawald jako jedni z nielicznych w świecie sprawowali Najświętszą Ofiarę wyłącznie w tradycyjnym rycie. Wiele wskazuje, że ich wspólnota właśnie przechodzi do historii. Watykańska Kongregacja ds. Instytutów Źycia Konsekrowanego zmusiła zakon trapistów do zamknięcia klasztoru, który w przyszłym roku obchodziłby 110. rocznicę działalności.

Watykan zmusił trapistów do zamknięcia klasztoru w Mariawald

Fot. Daniel Tibi (Dti) (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Trapiści przybyli do Mariawald na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii w 1909 roku. Przez ponad wiek żyli według surowej reguły swego zakonu. Prowadzili klasztorne gospodarstwo, swe produkty sprzedawali nie tylko na miejscu, lecz także w sklepie internetowym.

W swym liście datowanym na 21 listopada 2008 roku Ojciec Święty Benedykt XVI przyznał opactwu przywilej przywrócenia dawnych zwyczajów Zakonu Trapistów w liturgii i życiu monastycznym. Dotyczyło to zwłaszcza powrotu do czcigodnego Starego Rytu Najświętszej Ofiary. Papież upatrywał w tym kroku przejawu odnowy Kościoła w duchu Tradycji – przypomina portal rorate-caeli.blogspot.

Zgodnie z artykułem 3. motu proprio Summorum Pontificum, dom zakonny w Mariawald, jako jeden z niewielu w świecie, sprawuje Mszę świętą wyłącznie w tradycyjnym rycie. Niestety, już niedługo.

„Stary klasztor opactwa trapistów w Mariawald w Niemczech zostanie zamknięty. Watykan, zakon trapistów i diecezja Aachen, na której terytorium znajduje się opactwo, ogłosiły to w Mariawaldzie” – czytamy na łamach cytowanego tu portalu. Dziesięciu mnichów trafić ma do innych klasztorów. Wszystkie posiadłości należące do wspólnoty zostaną przekazane diecezji w Akwizgranie.

Jeszcze w ostatnich tygodniach wydawało się, że klasztor jednak ocaleje. Trwały w tym czasie rozmowy na temat przyszłości Mariawald. Ojciec Bernardus Peeters z holenderskiego Konigshoeven Abbey, któremu w strukturze zakonu bezpośrednio podlegał niemiecki klasztor, przystał na utrzymanie jego działalności. Dom miał być wprawdzie formalnie zamknięty, a mnisi przyłączeni do alzackiego opactwa Oelenberg, jednak fizycznie mogliby pozostać w Mariawaldzie i kontynuować życie zakonne tak jak dotychczas.

Zakon trapistów zgodził się na wspomniane rozwiązanie, a nawet kazał klasztorowi przyjąć nowicjuszy i wzrastać jako wspólnota kultywująca ryt tradycyjny. Jednak kierowana przez brazylijskiego kardynała João Bráz de Aviza watykańska Kongregacja ds. Instytutów Źycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Źycia Apostolskiego postawiła weto porozumieniu.

W zeszłym tygodniu Dom Bernardus poinformował mnichów, że opactwo zostanie zamknięte.

Źródło: gloria.tv, rorate-caeli.blogspot.com

RoM

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=99313 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]