Aktualizacja strony została wstrzymana

Kanada: Nowy kościół Bractwa Św. Piusa X

8 grudnia 2017 r. Bractwo Św. Piusa X w Kanadzie zakupiło kościół pw. św. Joanny d’Arc w Sherbrooke (Quebec), gdzie już od listopada ub.r. kapłani Bractwa odprawiali Mszę św. wszech czasów. Tamtejsza wspólnota wiernych korzystała w ostatnich latach z apostolatu Bractwa w różnych prowizorycznych kaplicach; jedną z nich był nawet garaż we wschodniej części miasta. Opatrznościowy zakup świątyni kładzie kres tej liturgicznej tułaczce, przywracając jednocześnie kościół św. Joanny d’Arc, nieczynny od 2015 r., do swego pierwotnego przeznaczenia.

Kościół pw. św. Joanny d’Arc w Sherbrooke. Foto © Spectre Média, René Marquis

W wywiadzie udzielonym 12 grudnia miejscowemu pismu „La Tribune” przełożony kanadyjskiego dystryktu, ks. Daniel Couture FSSPX stwierdził, że budynek kościelny – choć wymaga pewnych prac remontowych – jest w świetnym stanie. Wyraził również nadzieję, że godne miejsce kultu stopniowo wypełni się po brzegi wiernymi (obecnie lokalna wspólnota skupiona wokół apostolatu Bractwa liczy niecałe sto osób).

Wnętrze kościoła

Jak donosił artykuł tej samej gazety z 11 kwietnia 2017 r., władze diecezji Sherbrooke sprzedały zbudowany w 1940 r. kościół deweloperowi Réalowi Brochu za kwotę 230 000 USD; w tym czasie deweloper negocjował sprzedaż budynku lokalnej wspólnocie muzułmańskiej, zamierzającej uczynić z niego meczet, a także rozważał przekształcenie go w… kino lub cyrk. Wystawiony na sprzedaż wiosną tego roku za cenę 850 000 USD, wedle doniesień gazety budynek został ostatecznie sprzedany Bractwu za 550 000 USD. – Kanadyjski episkopat, podzielony m.in. w kwestii oceny moralnej eutanazji, jak widać na tym przykładzie jest przyćmiony nie tylko w kwestiach wiary i moralności, ale również w zakresie zarządzania majątkiem diecezjalnym…

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (4 stycznia 2018) | https://news.fsspx.pl/2018/01/kanada-nowy-kosciol-bractwa-sw-piusa-x/