Paszporty biometryczne w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Islandii już od czerwca

Aktualizacja: 2009-01-15 10:05 pm

Od czerwca, 30 krajów europejskich będzie zobowiązanych do wydawania paszportów z odciskami palców i zakodowanymi danymi pozwalającymi systemom rozpoznawania twarzy na identyfikację posiadacza dokumentu. Paszporty biometryczne zostaną wprowadzone w Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Islandii.

Dokumenty te wydawane dzieciom poniżej 12 roku życia nie muszą zawierać odcisków palców posiadacza, jednak obowiązek posiadania własnego paszportu przez nieletnich pomoże walczyć ze zjawiskiem handlu dziećmi, – uważa Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Proponowane zmiana przepisów zakłada wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń przed fałszowaniem dokumentów oraz harmonizację wymagań w zakresie elementów biometrycznych, które muszą zawierać nowe paszporty. Odciski palców nie będą jednak pobierane od dzieci poniżej 12 roku życia.

Jak okazało się bowiem na etapie rozwijania projektów pilotażowych prowadzonych w niektórych państwach członkowskich okazało się, że jakość odcisków linii papilarnych dzieci poniżej szóstego roku życia nie jest wystarczająco dobra do sprawdzenia tożsamości na podstawie porównania próbek odcisków. W związku z tym proponuje się tu dwa wyjątki z obowiązku pobierania odcisków palców – odciski linii papilarnych nie będą pobierane u dzieci poniżej dwunastego roku życia oraz od osób, od których pobranie odcisków placów jest z różnych powodów fizycznie niemożliwe. W tych przypadkach państwa członkowskie będą mogły wydać paszport tymczasowy o okresie ważności do 12 miesięcy, stosując zasadę „jedna osoba, jeden paszport”. Ma ona na celu wprowadzenie zalecenia Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, którą już stosuje większość państw członkowskich.

Dotychczas jeden paszport mógł być wydawany na posiadacza i jego dzieci z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk. Jednak dokument taki zawierał jedynie dane biometryczne rodzica, posiadacza paszportu. Tego rodzaju sytuacje mogą sprzyjać handlowi dziećmi, gdyż trudne jest skontrolowanie tożsamości dziecka w sposób wiarygodny. Dlatego wprowadza się zasadę, że każda osoba musi być posiadaczem własnego paszportu, w którym widnieć będą jej dane biometryczne.

Niektóre kraje członkowskie już wprowadza dane biometryczne w paszportach. W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku umieszczania w dokumencie odcisków linii papilarnych, ale wymagane są biometryczne fotografie posiadacza. Niemcy pobierają próbki linii papilarnych od 2007 roku, a Holandia testuje takie rozwiązanie od 2004 roku. We Francji paszporty biometryczne z odciskami palców wydawane są na życzenie. W Polsce paszporty biometryczne wydawane są od 2006 roku. Również na Litwie są już wydawane paszporty z zabezpieczeniami biometrycznymi.

Po zamachu na WTC, 11 września 2001 roku, państwa członkowskie UE zwróciły się do Komisji Europejskiej o podjęcie natychmiastowych działań w celu poprawy zabezpieczeń paszportów pozwalających na walkę z fałszowaniem dokumentów, wzmacniających skuteczność walki z przestępczością, terroryzmem i nielegalną imigracją. Zadecydowano o wprowadzeniu biometrycznych elementów identyfikacji posiadacza dokumentu, takich jak obraz twarzy i odciski palców.

europarl.europa.eu; ifpl


ZOB. RÓWNIEŻ:

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=5623 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]