Aktualizacja strony została wstrzymana

Kanada dyskryminuje posiadaczy nie-biometrycznych paszportów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przypomina, że od 1 stycznia 2009 roku na terytorium Kanady bez wizy będą mogli wjechać tylko obywatele RP legitymujący się posiadaniem paszportów biometrycznych.

Z początkiem roku 2009 zmianie ulegają zasady bezwizowego wjazdu obywateli RP na terytorium Kanady, zwalniając z obowiązku posiadania wiz tych osób, które posiadają paszporty biometryczne. Posiadacze ważnych paszportów lecz wydanych przed 28 sierpnia 2008, kiedy to rozpoczęto wydawanie paszportów biometrycznych, będą musieli uzyskać wizę kanadyjską.

Paszporty biometryczne posiadają wbudowany mikroprocesor, a na okładce wydrukowany jest charakterystyczny znak o zainstalowanym procesorze.

Specjaliści od lat apelują o nie wprowadzanie technologii biometrycznej z wykorzystaniem mikroprocesorów RFID, stosowanych m.in. w polskich paszportach, z uwagi na możliwość bezprzewodowej kradzieży informacji zawartych w chipie i możliwości podrobienia paszportu. Zarzuca się również, że lobby dążące do wydawania tego typu paszportów posługuje się nieprawdziwymi twierdzeniami jakoby biometryczne paszporty przyspieszają obsługę lotniskową. Krytycy wskazuję, iż elektroniczne paszporty służą jedynie do ustanowienia powszechnej kontroli nad obywatelami, a przykład wprowadzenia przez Kanadę dyskryminacyjnego przepisu o pozbawieniu możliwości swobodnego bezwizowego wjazdu dla posiadaczy ważnych paszportów, lecz pozbawionych biometrycznego mikroprocesora, świadczy dobitnie o jedynie ideologicznym aspekcie tego typu technologii.

Redakcja BIBUŁY zwracała się z apelem do posłów RP poprzedniej kadencji, aby zapobiec wydawaniu przez MSWiA paszportów i innych dowodów identyfikacyjnych zawierających mikroprocesor RFID. Niestety, na apel odpowiedział jedynie jeden poseł (poseł Artur Zawisza), reszta zignorowała realne zagrożenia związane z wykorzystaniem zawodnej technologii RFID do tego celu. Należy również podkreślić, że pomysł wprowadzenia paszportów z chipami RFID, bez oglądania się na wątpliwości specjalistów w dziedzinie kryptografii, był jednym z naczelnych programów MSWiA pod kierownictwem ówczesnego ministra Ludwika Dorna.


Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniają się zasady bezwizowego wjazdu obywateli RP na terytorium Kanady. Ze zwolnienia z obowiązku posiadania wiz będą mogły korzystać wyłącznie osoby posiadające paszporty biometryczne (wydawane od 28 sierpnia 2006 r.). Pozostałe osoby, które nie posiadają paszportów biometrycznych, zobowiązane będą do uzyskania wizy celem wjazdu na terytorium Kanady.

Przypominamy, że polskie paszporty biometryczne są wydawane od 28 sierpnia 2006 r. – dokument ma bordowe okładki, na okładce napis w języku polskim „Unia Europejska” oraz „Rzeczpospolita Polska”, na środku umieszczone jest godło RP, a w dolnej części okładki napis po polsku „Paszport”, angielsku „Passport”  i francusku  „Passeport”.

Elementem wskazującym, że dokument posiada cechy biometryczne jest charakterystyczny znak w dolnej części okładki:

Jedynie tego typu paszport będzie uprawniał jego posiadacza do bezwizowego wjazdu na terytorium Kanady z dniem 1 stycznia 2009 r.

Paszporty tymczasowe (wydawane w kraju przez wojewodę i za granicą przez konsula) nie posiadają cech biometrycznych i w związku z tym nie będą uprawniały do bezwizowego wjazdu na terytorium Kanady.

Skip to content