Aktualizacja strony została wstrzymana

Biometryczna baza danych wszystkich obywateli Izraela

Rząd izraelski zaaprobował 3 sierpnia br. ustawę określającą utworzenie bazy danych dla wszystkich mieszkańców Izraela, mającą zawierać szczegółowe dane biometryczne, w tym skomputeryzowane odciski palców i cech fizycznych twarzy.

Unikalne dla każdego człowieka dane będą w zdigitalizowanej formie umieszczone na różnych dokumentach tożsamości i w paszportach.

Ustawa nakazuje Ministerstwu Spraw Wewnętrzych utworzenie bazy danych oraz opracowanie „dokumentów odpornych na próby ich podrabiania” [co jest po prostu niemożliwe i zawsze istnieje możliwość podrobienia elektronicznego dokumentu, co jest tylko kwestią nakładów finansowych – przypisek BIBUŁY] oraz pozwolą władzom na „identyfikację w przypadku gdy osoba nie posiada ze sobą żadnego dowodu tożsamości, szczególnie w przypadkach katastrof z masowymi ofiarami, gdy zajdzie potrzeba ich identyfikacji.”

Przeciwko utworzeniu biometrycznej bazy danych protestują organizacje społeczne oraz m.in. Stowarzyszenie Prawników.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content