Biometryczna baza danych wszystkich obywateli Izraela

Aktualizacja: 2008-08-5 12:23 pm

Rząd izraelski zaaprobował 3 sierpnia br. ustawę określającą utworzenie bazy danych dla wszystkich mieszkańców Izraela, mającą zawierać szczegółowe dane biometryczne, w tym skomputeryzowane odciski palców i cech fizycznych twarzy.

Unikalne dla każdego człowieka dane będą w zdigitalizowanej formie umieszczone na różnych dokumentach tożsamości i w paszportach.

Ustawa nakazuje Ministerstwu Spraw Wewnętrzych utworzenie bazy danych oraz opracowanie “dokumentów odpornych na próby ich podrabiania” [co jest po prostu niemożliwe i zawsze istnieje możliwość podrobienia elektronicznego dokumentu, co jest tylko kwestią nakładów finansowych – przypisek BIBUŁY] oraz pozwolą władzom na “identyfikację w przypadku gdy osoba nie posiada ze sobą żadnego dowodu tożsamości, szczególnie w przypadkach katastrof z masowymi ofiarami, gdy zajdzie potrzeba ich identyfikacji.”

Przeciwko utworzeniu biometrycznej bazy danych protestują organizacje społeczne oraz m.in. Stowarzyszenie Prawników.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2354 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]