fsspx

Merci, Monseigneur !!

Pamiętam tę wiadomość. Byłem wtedy bardzo uwrażliwiony na tematykę śmierci, bo moja Babcia chorowała bardzo ciężko, umierając 5 tygodni później. Pamiętam informację, szokować mającą, iż

Rocznica śmierci abp. Lefebvra

Dwadzieścia lat temu, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w trzynastym roku pontyfikatu Jana Pawła II, zmarł abp Marcel Lefebvre. Czy bez niego w Katechizmie Jana Pawła

List Stowarzyszenia Paix Liturgique

Publikujemy kolejny list przekazany nam przez Stowarzyszenie, tym razem zatytułowany jest on „Forma nadzwyczajna w świecie w świetle liczb”. Od ostatniego lata, czyli zakończenia trzeciego roku obowiązywania

Kazanie na Niedzielę Siedemdziesiątnicy

Drodzy wierni, W dniu dzisiejszym przypada niedziela zwana Septuagesima, co po łacinie oznacza siedemdziesiąt dni przed Zmartwychwstaniem Pańskim. Wkraczamy w okres przygotowania na przyjęcie łask

Źycie bojownika – Tomasz Terlikowski

Fascynujące wprowadzenie w życie i duchowość arcybiskupa Marcela Lefebvre’a odbiera nadzieję na widzialną jedność. Tak najkrócej podsumować można książkę „Marcel Lefebvre. Źycie” pióra biskupa Bernarda

Kazanie na 1. niedzielę Adwentu

Drodzy Wierni, Mamy dzisiaj pierwszą niedzielę Adwentu, początek nowego roku liturgicznego, roku łaski, podczas którego obchodzimy tajemnice Zbawiciela, a Kościół czyta nam stosowne ustępy Pisma

5 Niedziela pozostała po Objawieniu Pańskim

Drodzy wierni, Z ust Zbawiciela słyszymy dziś jedną z najważniejszych przypowieści, jakie wygłosił On podczas całego swego życia publicznego. Chrystus Pan często przemawiał w przypowieściach,

Jubileusz Bractwa św. Piusa X

Na jubileuszowej konferencji „Angelus Press” z okazji 40. rocznicy powstania Bractwa  św. Piusa X, która odbyła się w dniach 15-17 października br. Jego Ekscelencja, biskup

Św. Brunona

Drodzy uczniowie, drodzy wierni, Opatrzność chciała, by właśnie w życiu wspominanego w dniu dzisiejszym Brunona z Kolonii szczególnie widoczne stało się działanie darów Ducha Świętego,
Skip to content