Beatyfikacja Jana Pawła II – Komunikat Dystryktu Niemiec Bractwa św. Piusa X

Aktualizacja: 2011-02-21 10:06 am

Dodano: 2011-02-21 10:06 am

Co myśleć o tak szybkiej beatyfikacji? Często słyszy się uwagi w rodzaju “Odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny”, albo nawet “Bardzo jasno stawiał kwestię obrony życia ludzkiego”, ale czy to wystarczy, aby całość pracy Jana Pawła II miała stanowić wzór dla współczesnego Kościoła?

Na pontyfikacie Jana Pawła II cieniem kładzie się ekumenizm. Przejdzie on do historii jako papież humanizmu i braterstwa religii.

Jan Paweł II głosił, że istnieje specjalna droga zbawienia ludu Starego Testamentu, publicznie ucałował Koran i używał wyrażeń głęboko raniących wiernych katolików, takich jak “Niech Święty Jan Chrzciciel chroni islam”.

Zgromadzenie zwołane przez niego w Asyżu stało się symbolem spotkania wszystkich religii i wprowadziło “wartości” wolnomyślicielskie w umysły chrześcijan, gdzie się głęboko zakorzeniły. Twierdzenie, że wszystkie religie prowadzą do Boga może wyglądać na herezję, jako że jest diametralnie sprzeczne z Pismem Świętym: “Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 16,16)

Nie wolno zapominać o gigantycznych koncelebracjach, ani nie powinniśmy zaprzeczać nadużyciom liturgicznym podczas mszy pontyfikalnych, które, do pewnego stopnia, spowodowały załamanie liturgiczne o niespotykanych dotychczas rozmiarach i propagowanie wołających do nieba nadużyć liturgicznych w lokalnych Kościołach.

Czy to jest pontyfikat zasługujący na beatyfikację?

Obrona Wiary przed błędem w każdych okolicznościach i jednoczenie w ten sposób Chrystusowej owczarni oraz przewodzenie jej – to dane Świętemu Piotrowi przykazanie Pana, aktualne jest również dzisiaj.

Na wyniesienie do chwały ołtarzy zasługują inne osoby, na przykład Papież Pius XII.

Bractwo św. Piusa X Dystrykt Niemiec

Stuttgart, 15 stycznia 2011

(Za: www.dici.org)

Źródło informacji: http://radix.blog.onet.pl

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=32987 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]