Rząd Litwy przedstawił organizacjom żydowskim plan wypłaty „odszkodowania za utracone mienie” w wysokości 41 milionów dolarów

Rząd Litwy zgodził się na wypłacenie żydowskim organizacjom 113 milionów Litów (około 41 milionów dolarów), tytułem „kompensacji za mienie żydowskie zagarnięte przez nazistów podczas II Wojny Światowej.” – informuje rosyjska agencja Novosti.

Zgodnie z planami Ministerstwa Sprawiedliwości, tzw. kompensacja będzie wypłacana począwszy od 2011 roku przez okres 10 lat w ratach dostosowanych do  „możliwości finansowych państwa”.

Propozycja rządu Litwy zostanie teraz „przesłana do trzech żydowskich organizacji do zaaprobowania”. Simonas Gurevicius, przedstawiciel jednej z tych organizacji powiedział, że „nie jest w stanie w tej chwili dokonać oceny projektu aż do czasu przeanalizowania metod szacowAnia wartości nieruchomości”.

„Zobaczymy i porównamy czy wszystko zostało zrobione w ten sam sposób, co oceny nieruchomości dokonywane dla innych wyznań.” – powiedział Gurevicius.

Synagogi na Litwie zostały zwrócone środowiskom żydowskim kilka lat temu, ale nie zadowoliło to grup żydowskich, które naciskały na zwrot budynków należących wcześniej do Żydów lub wypłacenie odszkodowania.

Źądania o jeszcze większym zakresie wysuwane są przez światowe organizacje żydowskie również wobec Polski. Źądania tego typu nie mają żadnych podstaw prawnych, gdyż w większości przypadków legalni spadkobiercy nieruchomości już nie żyją. Szczególnie drastycznym przypadkiem łamania prawa bądź naginania go z pobudek ideologicznych, jest przyznawanie tzw. odszkodowań organizacjom żydowskim, które nie mają żadnego związku z nieruchomościami.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) – www.bibula.com – na podstawie RIA Novosti


ZOB. RÓWNIEŻ:


Skip to content