3 stycznia, 2012

Słyszę, jak biją kresowe dzwony

Polskość jest czymś więcej niż Polską. Jest głosem, który woła, pieśnią, która przekracza granice, muzyką, którą niesie ptak, rzeka i wiatr. Polskość nie zna granic

Niezwykłe plakaty powitalne na lotniskach Ghany

Szczęśliwy kraj! Mieszkańcy Ghany nie muszą przejmować się  wszechobecną w Europie poprawnością polityczną. Udowadniają to plakaty powitalne na tamtejszych lotniskach, najpewniej inspirowane chęcią wyraźenia solidarności

Przez unię zdrożeją jajka

W 2012 r. spad­nie pro­duk­cja jaj. Bę­dzie ich mniej, bo na­dal ok. 140 pro­du­cen­tów nie ulep­szy­ło, zgod­nie z wy­mo­ga­mi Unii, kla­tek dla kur. Podwyżka może
Skip to content