michalkiewicz

Nur folksdojcze? – Stanisław Michalkiewicz

30 grudnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kierowane przez Grzegorza Schetynę poinformowało o odmowie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej w celu sfinansowania wierceń geotermalnych w Toruniu. Odmowa

Point de reveries? – Stanisław Michalkiewicz

Ostatni tydzień w polskiej polityce zdominowany został niemal bez reszty tak zwanym „incydentem” gruzińskim, jaki miał miejsce w pobliżu aktualnej granicy Gruzji z Osetią Południową.

Pogody jesienne – Stanisław Michalkiewicz

Nic na tym świecie nie trwa wiecznie, wszystko kiedyś się kończy. Zauważył to już dawno ksiądz biskup Ignacy Krasicki, wspominając melancholijnie „wszystko to odmienne: łaska

Freudowskie pomyłki – Stanisław Michalkiewicz

W tym celu każda z obydwu partii musi się w czymś wyspecjalizować, musi – jak to mówią w środowiskach aktorskich – wypracować sobie emploi. I wydaje się, że w ogólnych zarysach każda z obydwu partii takie emploi sobie wypracowała. Platforma Obywatelska będzie epatowała poczciwych tubylców „europejskością” i „nowoczesnością”, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość będzie prezentowało się wobec poczciwych tubylców jako nieugięty „unus defensor Patriae”, czyli obrońca interesu narodowego. Słowem – jedni będą udawać „Europejczyków”, a drudzy – „Polaków szczerych”. Jak to mówił Lech Wałęsa w swojej freudowskiej pomyłce? „Oni udawali władzę, a my – opozycję”?

Gruziński test – Stanisław Michalkiewicz

„Dziś moja moc się przesili; dziś poznam, czym najwyższy, czylim tylko dumny” – powiada Konrad w III części „Dziadów”. Wojna w Gruzji jest testem wiarygodności

Róbta tak dalej! – Stanisław Michalkiewicz

Rezolucja komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Kongresu USA niestety potwierdza podejrzenia, iż Stany Zjednoczone traktują Polskę jako kraj podbity, a nie – zaprzyjaźniony. Chodzi oczywiście
Skip to content