Floryda jednak bez chrześcijańskich tablic rejestracyjnych

Aktualizacja: 2009-05-7 10:02 pm

Przedstawiona parlamentowi stanu Florydy propozycja dwóch nowych tablic rejestracyjnych zawierających wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa oraz witraż z krzyżem, została odrzucona po fali krytyki zorganizaowanej przez organizację American Civil Liberties Union – ACLU. Propozycja była wspierana przez gubernatora stanu, Charlie Crist.

W stanie Floryda dostępnych jest około sto różnych specjalizowanych tablic rejestracyjnych, jednak nie wolno prezentować na nich treści religijnych. Zdaniem Barry Lynn, dyrektora oddziału ACLU “Tablice rejestracyjne nie są po to aby rząd preferował jakąś religię.”

ACLU jest krytpożydowską organizacją walczącą środkami prawnymi oraz pozaprawnymi z przejawami religii chrześcijańskiej w życiu publicznym. Walczy o tzw. prawa dla homoseksualistów, angażowała się w ochronę pornografii w komputerach dostępnych przez dzieci w bibliotekach publicznych, uczestniczy we wszystkich lewicowych projektach destrukcji tkanki społecznej.

Opracowanie: Bibula Information Services – B.I.S. – www.bibula.com – na podstawie  USAToday


ZOB. RÓWNIEŻ:

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=9195 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]