Sąd w Waszyngtonie: Pół miliona dolarów odszkodowania dla transseksualisty za tzw. dyskryminację w pracy

Aktualizacja: 2009-05-1 3:26 pm

Sędzia federalny James Robinson wydał 29 kwietnia br. w Waszyngtonie wyrok zasądzający odszkodowanie w wysokości ponad 491 tysięcy dolarów tytułem zwrotu zaległych wypłat pensji oraz odszkodowania za “dyskryminację ze względu na płeć”, osobnikowi, który poddał się operacji tzw. zmiany płci i przez to został nie przyjęty z do pracy.

David Schroer, były dowódca jednostki specjalnej armii amerykańskiej, złożył podanie o przyjęcie do pracy w charakterze analityka ds terroryzmu w Bibliotece Kongresu. Pracę tę otrzymał, jednak gdy nowy pracodawca w dyskusji przy obiedzie dowiedział się, że kandydat jest transeksualistą planującym poddanie się operacji, następnego dnia decyzję cofnięto tłumacząc, że pozycja ta “niezbyt dobrze pasuje” do kandydata.

Pan David poddał się w międzyczasie operacji tzw. zmiany płci i już jako “Diana Schroer” otrzymał wsparcie prawne ze strony kryptożydowskiej organizacji wspamagającej lewackie inicjatywy w społeczeństwie amerykańskim –  The American Civil Liberties Union – ACLU, która za darmo sprawę prowadziła. Specjalny wydział ACLU “Praw gejów i lesbijek” oznajmił, że orzeczenie sądu jest tym bardziej znamienne, że rozpatrywane było jako naruszenie prawa federalnego, co niesie daleko idące implikacje.

Pracodawca odrzucając kandydata na tak ważną pozycję jak ekspert ds terroryzmu, obiektywnie uznał, że nie zamierza zatrudniać osobnika o zwichrowanej psychice i wielkich problemach w samookreśleniu się. Każdy podręcznik psychiatrii do lat 1970. uznawał homoseksualizm, a tym bardziej próby poddawania się tzw. operacji zmiany płci, jako chorobę psychiczną. Naciski lobby homoseksualnych oraz innych wpływowych i destrukcyjnych społecznie grup mniejszościowych, doprowadziły do politycznie poprawnego klimatu społecznego owocującego decyzjami w rodzaju wyroku sędziego Robinsona.

Opracowanie: Bibula Information Services – B.I.S. – www.bibula.com – na podstawie MDDailyRecord


Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=9047 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]