Aktualizacja strony została wstrzymana

24 listopada, 2014

Zmarł współpracownik św. Maksymiliana

W prefekturze Nagasaki w Japonii wczoraj zmarł brat Roman Władysław Kwiecień, franciszkanin, ostatni współpracownik św. Maksymiliana Kolbego w Kraju Kwitnącej Wiśni. W maju br. skończył

Gender na niemieckiej sygnalizacji świetlnej?

Niemieccy politycy chcą, aby światła na skrzyżowaniach były bardziej… kobiece. Czy na niemieckich skrzyżowaniach zawita gender? 50 lat temu, w byłej NRD na światłach pojawiły

Pierwsza krzyżowa

Któż z nas nie zetknął się z określeniem „pierwsza krzyżowa”. Jest ono oczywiście bardzo wieloznaczne, bo równie dobrze może oznaczać pierwszą wyprawę krzyżową, ogłoszoną w

Wzrasta aktywność ukraińskich nacjonalistów na krańcach Polski

„Rzecz­po­spo­li­ta” in­for­mu­je, że pol­skie służ­by spe­cjal­ne przy­glą­da­ją się ukra­iń­skim na­cjo­na­li­stom. Ich ak­tyw­ność na po­łu­dnio­wo-wschod­nich krań­cach na­sze­go kraju miała ostat­nio znacz­nie wzro­snąć. Członkowie Prawego Sektora (Foto:
Skip to content