Pokłosie koncertu Madonny-Estery w Kopenhadze: „Ludzie wymiotowali, wywiązywały się bójki, wytworzyła się niemal panika”

Główny dworzec kolejowy w Kopenhadze został zablokowany przez wracających z koncertu Madonny-Estery szwedzkich fanów, którzy walczyli o miejsca w pociągach.

„Ludzie wymiotowali, wywiązywały się bójki, wytworzyła się niemal panika.” – stwierdza Marie Wernhult z duńskiej agencji prasowej TT.

Koleje duńskie zostały skrytykowane za nie udostępnienie wystarczającej liczby wagonów dla szwedzkich wielbicieli piosenkarki, jednak wydaje się, że przyczyną chaosu było zainteresowanie, które przekroczyło możliwości systemu transportowego.


Znana piosenkarka muzyki pop występująca pod pseudonimem Madonna, od kilku lat związana jest z żydowską sektą kabalistyczną, studiuje Talmud i przybrała żydowskie imię Estera (Ester). Od 2005 roku obchodzi cotygodniowe żydowskie święta Szabat, nieustannie nosi na lewej ręce czerwoną bransoletę – tak zwaną nić Racheli – mającą „oddalić moc diabelską”, w rezultacie będącą satanistycznym atrybutem.

Judaizm pobiblijny, czyli nauka Faryzeuszy wzbogacona Talmudem i mistyką kabały, przepełniony jest astrologią, wróżbami, gemetrią, nekromancją, magią, numerologią, demonologią, czyli tymi elementami, które chrześcijaństwo bazując na Objawieniu, logice i Rozumie jednoznacznie umiejscawia w obszarach wpływów szatańskich. Jeśli przez stulecia te marginalne i niebezpieczne wątki były trzymane w odizolowaniu i nie zagrażały szerokiemu ogółowi społeczeństw, tak w czasach dzisiejszych, w których odbywa się jawna judaizacja życia społecznego, są one wpajane w główny nurt życia.

W tym celu wykorzystuje się ikony pop-kultury przemawiające do młodego pokolenia, propagując zainteresowania eterycznymi religiami wschodnimi, mistyką judaizmu czy wprost satanizmem. Posiadając tak wielki wpływ na życie społeczne poprzez kontrolę nad środkami masowego przekazu czy nawet nad rządami (vide rządy USA), przy osłabionych strukturach Kościoła i niskim morale społeczeństw Zachodu, siły te mogą przystąpić do zrealizowania swojego – być może ostatecznego – celu. A cel jest jeden i ten sam od dwóch tysiącleci: zniszczenie Chrześcijaństwa i wprowadzenie kultu Antychrysta. Odbudowa świątyni jerozolimskiej i „przyspieszenie” nadejścia Mesjasza jest esencją kultu żydowskiego oraz opętanych „urodzonych-ponownie” pro-syjonistycznych protestantów amerykańskich. Śpiewaczka Madonna-Estera jest kolejną ofiarą tego obłędu i zarazem skutecznym narzędziem dechrystianizacji społeczeństw zachodnich.


ZOB. RÓWNIEŻ:Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: The Local | http://www.thelocal.se/21264/20090812/

Skip to content