Piosenkarka Madonna-Estera przygotowuje się na oczekiwanie przyjścia “Mesjasza” w Izraelu

Aktualizacja: 2006-03-4 12:00 am

Znana piosenkarka Madonna zamierza zakupić dom w izraelskiej miejscowości Rosh Pina, czyli w miejscu gdzie żydowska tradycja kabały oczekuje na przyjście Mesjasza na końcu świata.

100-letni, 5-sypialniowy dom z widokiem na Jezioro Generazet (Morze Galilejskie) ma być odrestaurowany i urządzony jako centrum studiów nad kabałą. Madonna zainteresowała się kabałą w 1997 roku poprzez kalifornijskie Centrum Kabały, a dwa lata temu przybrała imię Estera (Ester) i obchodzi cotygodniowe żydowskie święta Szabat, chociaż, jak twierdzi, oficjalnie nie przeszła na Judaizm. Jeden z ostatnich utworów Madonny “Isaac” nazwany został ku czci znanego kabalisty rabina Isaac Louria żyjącego w XVI wieku w miejscowości Safed.

 

KOMENTARZ BIBUŁY:

Judaizm pobiblijny, nauka Faryzeuszy wzbogacona Talmudem i mistyką kabały, jest przepełniony astrologią, wróżbami, gemetrią, nekromancją, magią, numerologią, demonologią, czyli tymi elementami, które chrześcijaństwo bazując na Objawieniu, logice i Rozumie jednoznacznie umiejscawiają w obszarach wpływów szatańskich. Jeśli przez stulecia te marginalne i niebezpieczne wątki były trzymane w odizolowaniu i nie zagrażały szerokiemu ogółowi społeczeństw, tak w czasach dzisiejszych, w których odbywa się judaizacja życia społecznego, są one wpajane w główny nurt życia.

W tym celu wykorzystuje się ikony pop-kultury, przemawiające do młodego pokolenia, propagując zainteresowania eterycznymi religiami wschodnimi, mistyką judaizmu czy wprost satanizmem. Posiadając tak wielki wpływ na życie społeczne poprzez kontrolę nad środkami masowej komunikacji czy nawet rządami (vide rządy USA), przy osłabionych strukturach Kościoła i niskim morale społeczeństw Zachodu, siły te mogą przystąpić do zrealizowania swojego – być może ostatecznego – celu. A cel jest jeden i ten sam od dwóch tysiącleci: zniszczenie Chrześcijaństwa i wprowadzenie kultu Antychrysta. Odbudowa świątyni jerozolimskiej i “przyspieszenie” nadejścia Mesjasza jest esencją kultu żydowskiego oraz opętanych “urodzonych-ponownie” pro-syjonistycznych protestantów amerykańskich. Śpiewaczka Madonna-Estera jest kolejną ofiarą tego obłędu.

 

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=130 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]