Aktualizacja strony została wstrzymana

20 lutego, 2022

Wdowa po ambasadorze oskarża Franciszka

Franciszku, Pozdrawiam Cię z wielkim smutkiem i bólem jakie kieruję wobec mojego Kościoła z powodu wiadomości, którą usłyszałam wczoraj w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć

Dziś obrazki z pandemii

Dziś będzie obrazkowo. Pojawiły się bowiem dwie tendencje. Jedna, że to już zamykamy kowidową budę i pora na podsumowanie. Druga to taka, że pojawiło się

«Acuitas Therapeutics», Pfizer i Justin Trudeau

Pfizer podpisuje umowę z Acuitas Therapeutics na system nośników opartych na nanocząsteczkach lipidowych do szczepionek i terapii mRNA: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-enters-agreement-acuitas-therapeutics-lipid Acuitas Therapeutics ma podpisane umowy z

Głęboki niepokój

W 76 lat po ostatecznym rozgromieniu band UPA przez bohaterskich Obrońców Birczy, którzy trzykrotnie pokonali przeważające siły band ukraińskich rezunów, które chciało za wszelką cenę

Vaclav Klaus: „Dosyć siania paniki”

List otwarty Instytutu Vaclava Klausa do premiera Republiki Czeskiej Petra Fiali dotyczący sytuacji na Ukrainie   Szanowny Panie Premierze, Z wielką troską śledzimy Pańską, dla

Dr Basiukiewicz obnaża rejestr NOP-ów

Na stronach rządowych opublikowano uaktualniony raport o Niepożądanych Odczynach Poszczepiennych (NOP). Dr Paweł Basiukiewicz uważa, że pokazuje on jedynie mały odsetek rzeczywistych NOP-ów. Niepożądany odczyn
Skip to content