Aktualizacja strony została wstrzymana

Dr Basiukiewicz obnaża rejestr NOP-ów

Na stronach rządowych opublikowano uaktualniony raport o Niepożądanych Odczynach Poszczepiennych (NOP). Dr Paweł Basiukiewicz uważa, że pokazuje on jedynie mały odsetek rzeczywistych NOP-ów.

Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące w określonym czasie po iniekcji pogorszenie stanu zdrowia, może mieć łagodną, poważną lub ciężką postać.

Większość zgłoszonych dotąd po szczepieniu przeciw COVID-19 odczynów była – wedle oficjalnych źródeł – łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.

Zgodnie z rządowym raportem od momentu rozpoczęcia covidowych szczepień zgłoszono 18 199 niepożądanych odczynów.

Odczyny – poza łagodnymi – jakie zgłoszono, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy. Ich dokładnej liczby nie podano, tak jak nie wyjaśniono ile rzeczywiście było tych „łagodnych odczynów”.

Analizując rejestr, dr Basiukiewicz stwierdza, że może on pokazywać zaledwie 1 proc. rzeczywistych problemów.

Lekarz wskazuje, że spośród pięciu rozpoznanych w danym okresie zatorowości płucnych, on sam zgłosił trzy, a jednego z nich na pewno nie widzi w raporcie.

Ten rejestr nie pokazuje nawet 1% (NOP-ów – red.)” – uważa dr Basiukiewicz.

 

Za: Najwyższy Czas! (20 lutego 2022)

 

 


 

.