Aktualizacja strony została wstrzymana

Vaclav Klaus: „Dosyć siania paniki”

List otwarty Instytutu Vaclava Klausa do premiera Republiki Czeskiej Petra Fiali dotyczący sytuacji na Ukrainie

 

Szanowny Panie Premierze,

Z wielką troską śledzimy Pańską, dla nas niezrozumiałą, bierność wobec tego, co dzieje się na Ukrainie i wokół niej. Prawdopodobnie zgodzi się Pan z nami, że sytuacja jest niestabilna i wyjątkowo niebezpieczna dla wszystkich. Konflikt na Ukrainie jest w dłuższej perspektywie największym zagrożeniem bezpieczeństwa na naszym kontynencie. Ciągła militarna eskalacja sytuacji zagraża całej Europie, w tym Republice Czeskiej. Chociaż nasza opinia publiczna zdaje się nie dostrzegać nadciągającego niebezpieczeństwa, możliwość otwartego konfliktu zbrojnego w naszym sąsiedztwie jest bardzo realna.

Największą ofiarą zaostrzającej się obecnie sytuacji jest i będzie sama Ukraina. Trwające tam starcie supermocarstw – z USA i Wielką Brytanią po jednej stronie i Rosją po drugiej – nie leży w interesie mieszkańców tego kraju. Nie jest i nie może być w interesie Ukraińców konflikt zbrojny na ich terytorium. Kosztem wojny pomiędzy Ukrainą (reprezentowaną przez Stany Zjednoczone) a Rosją na terytorium Ukrainy, dla Ukraińców, będą dalsze zawirowania gospodarcze, destabilizacja społeczna i całkowita utrata niepodległości.

Zabawa najnowocześniejszą bronią nie jest niewinną grą komputerową. Nie można beztrosko polegać na założeniu, że w napiętej sytuacji i w niebacznym momencie, błąd nie może wkraść się do takich gier. Taki błąd wywołałby niekontrolowany rozwój wypadków, którego spontaniczna dynamika byłaby niemożliwa do zatrzymania. Nie byłby to pierwszy taki przypadek w historii.

Chociaż Rosja bez wątpienia realizuje własne interesy, które nie są identyczne z interesami innych stron konfliktu, jej obawy są uzasadnione i należy je traktować poważnie. Bez Rosji i kosztem Rosji nie da się rozwiązać obecnego konfliktu. [wytł. – AŚ]

Nie możemy i nie chcemy dłużej milczeć. Mamy dość gier politycznych, siania paniki i dolewania oliwy do ognia. Odrzucamy próby angażowania Republiki Czeskiej w militarną eskalację konfliktu, w proces dostarczania broni na Ukrainę, w przyczynianie się do wzrostu napięć, jak również nadużywania konfliktu ukraińskiego w wewnętrznych sporach politycznych i tworzenia atmosfery, w której dopuszczalna jest tylko jedna „prawidłowa” opinia. Nie twórzmy wrogów z tych, którzy widzą to inaczej.

Apelujemy do Pana, Panie Premierze, aby poszczególni członkowie Pańskiego rządu postępowali w tej sprawie odpowiedzialnie i z godnością, a także domagali się poważnych i odpowiedzialnych negocjacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami w celu realizacji porozumień mińskich oraz wypracowania gwarancji dla wszystkich stron konfliktu.

W imieniu Instytutu Václava Klausa

Václav Klaus

14 lutego 2022 r.

Tłum. Adam Śmiech

 

Za: Myśl Polska (18-02-2022) | https://myslpolska.info/2022/02/18/vaclav-klaus-dosyc-siania-paniki/

Skip to content