25 listopada, 2009

O rzekomym „katolickim terrorze”

Od dawna wiadomo, że literatura typu „political fiction” dobrze się sprzedaje, ale pozwala też urabiać sobie szeroką opinię publiczną, która często taką lekturę traktuje serio

Poznaj Prezydenta Europy

Herman Van Rompuy. Zapamiętaj to nazwisko. Jest to pierwszy Prezydent Unii Europejskiej, która to Unia wraz z ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego przez wszystkie 27 państw członkowskich

Wrocław: figura Matki Bożej sprofanowana

W nocy z 14/15 listopada uszkodzona została figura Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju stojąca przed wrocławską katedrą. Władze kościelne wciąż nie wydały oświadczenia w tej

Potępienie UPA i pamięć ofiar – Uchwała sejmiku opolskiego

Prężnie działający pod przewodnictwem p. Witolda Listowskiego Kędzierzyńsko-Kozielski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich osiągnął kolejny sukces w postaci doprowadzenia do szczęśliwego zakończenia batalii
Skip to content