Bractwo św. Piusa X przedstawiło w Watykanie krytyczne uwagi zapisane w 12 tomach

Kilka dni temu w Warszawie przebywał przedstawiciel Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (FSSPX ) w rozmowach ze Stolicą Apostolską, bp Alfonso de Galarreta. Hierarcha zrelacjonował przebieg i ustalenia pierwszego spotkania przedstawicieli Bractwa oraz Watykanu, które odbyło się niespełna miesiąc temu.

Obie strony rozmów ustaliły, że spotkania i dyskusje będą filmowanie i nagrywane. Ponadto, wszystko ma być udokumentowane na piśmie. – Strona watykańska zgodziła się na to, aby same teksty Soboru Watykańskiego II były przedmiotem dyskusji – pisze na portalu Konserwatyzm.pl, przełożony Bractwa na Europę Środkowo-Wschodnią, ks. Karol Stehlin.

Do tych tekstów lefebryści przygotowali 12 zagadnień krytycznych. – Każdy temat zawiera obszerną dokumentację – relacjonuje ks. Stehlin, którego źródłem informacji jest właśnie bp Galarreta. Według jego słów watykańska komisja składa się z ludzi „ bardzo konserwatywnych i mniej więcej przychylnych Tradycji”.

Tekst ks. Stehlina jest pierwszym głosem w ankiecie redakcji Konserwatyzm.pl, „Jak Twoim zdaniem zakończą się rozmowy Watykan – FSSPX?”. Do odpowiedzi na to pytanie zaproszeni zostali naukowcy, publicyści, przedstawiciele Bractwa.

Za: Fronda.pl (’Lefebryści przedstawili w Watykanie krytyczne uwagi. W 12 tomach’)


Ks. Karol Stehlin dla konserwatyzm.pl

Od Redakcji: Niedawno przeprowadziliśmy sondę „Jak Twoim zdaniem zakończą się rozmowy Watykan – FSSPX?”, której połowa uczestników (261 osób), wyraziła nadzieję, że Bractwo Św. Piusa X ureguluje swój status kanoniczny i odegra ważną rolę. Zdecydowaliśmy się zapytać o opinię w tej sprawie publicystów, ludzi nauki i przedstawiciela Bractwa. Na początek publikujemy wypowiedź ks. Karola Stehlina, przełożonego FSSPX w Europie Środkowo – Wschodniej. /am/

Ks. Karol Stehlin: Ks. biskup Alfonso de Galarreta, którego gościliśmy w Warszawie parę dni temu, mówił nam o tych rozmowach. Był on bardzo zadowolony z tego pierwszego spotkania z trzech względów:

1. Strona watykańska zgodziła się na to, aby same teksty Soboru Watykańskiego II były przedmiotem dyskusji. Więc pozwalają i proszą, abyśmy przedstawili wszystkie nasze opinie krytyczne. Jest to „paczka” 12 głównych zagadnień, każda zawierająca cały stos dokumentacji.

2. Strona watykańska przyjęła propozycje, co do naszej metody i przebiegu dyskusji: wszystko ma być filmowane i nagrywane. Wszystko zostanie również udokumentowane na piśmie. Ważna część „rozmów” odbywa się przez wysłanie i studiowanie dokumentów.

3. Jeśli chodzi o skład osobowy strony watykańskiej, to biskup jest zadowolony, ze są to osoby bardzo konserwatywne i mniej więcej przychylne Tradycji.

Dlatego możemy żywić nadzieję, ze „rozmowy” i wynikające z nich dokumentacje będą monumentem doktrynalnym dla dobra całego Kościoła. Jednocześnie umożliwiają głosowi Tradycji być wysłuchanym w Rzymie i na całym świecie.

Natomiast reakcje hierarchów na dokumentacje i decyzje zwierzchników odnośnie tych tematów, nie są w naszych rękach. Tylko Bóg może nawrócić serca!

Za: konserwatyzm.pl | http://www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/4490/ | "Ks. Karol Stehlin dla konserwatyzm.pl"

Skip to content