south america

Wenezuela zakazuje pornografii

Wenezuelski Sąd Najwyższy ustanowił zakaz treści pornograficznych i seksualnych w krajowych mediach. Zakaz dotyczy także reklam. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że prawo dotyczące wolności słowa

Myśliciel nieprzekupny

Niemal dokładnie dwadzieścia lat temu – 17 maja 1994 roku – zmarł wybitny kolumbijski myśliciel polityczny Nicolas Gomez Davila. Określał siebie mianem reakcjonisty. Sławę zyskały

Książę pisze do Ojca Świętego

Książę Bertrand Orleans Braganza skierował do Ojca Świętego obszerny list „pełen synowskiego zatroskania”. Wyraził w nim swój niepokój z powodu wspierania przez Stolicę Apostolską marksistowskich

Nobel za legalizację narkotyków

Prezydent Urugwaju, Jose „Pepe” Mujica jest kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla. Jakie zasługi na rzecz pokoju odniósł prezydent? Zalegalizował marihuanę (sic!). Prezydent Urugwaju Jose „Pepe”

„Czarna lista” Sikorskiego nadal działa…

Do jawnego bojkotu naszych rodaków przez polską placówkę dyplomatyczną w Chile doszło podczas VII Międzynarodowego i Interdyscyplinarnego Kongresu ku czci Aleksandra von Humboldta, Claudio Gaya

Boliwia: prezydent tworzy Kościół narodowy

Pre­zy­dent Evo Mo­ra­les two­rzy Ko­ściół na­ro­do­wy w Bo­li­wii – alar­mu­je or­dy­na­riusz Oruro, bp Krzysz­tof Bia­ła­sik. Cho­dzi o tzw. Od­no­wio­ny Apo­stol­ski Ko­ściół Ka­to­lic­ki Wie­lo­na­ro­do­we­go Pań­stwa. –

Poligamia to jest to!

Papież Franciszek powiedział: Nie można zrozumieć Kościoła bez kobiet, ale kobiet aktywnych w Kościele, ze swoim własnym profilem, prowadzących ku przyszłości. Myślę o przykładzie, który

Nieoczekiwani sojusznicy komunizmu

Źeby dobrze pojąć użyteczność strategii wojny psychologicznej, jaką komuniści i ich sojusznicy stosowali wobec katolickich społeczeństw, warto przyjrzeć się konkretnemu przykładowi i przeanalizować sytuację w

Peruwiański Kongres chce szybkich rozwodów

Kongres Republiki Peru podjął inicjatywę, zmierzającą do ustanowienia prawa, pozwalającego na szybkie uzyskanie rozwodu – donosi portal LifeSiteNews.com. Jeśli ustawa zostanie przyjęta – drugie czytanie
Skip to content