Wielka Brytania: Sąd orzekł o nieważości nakazu aresztowania dr. Tobena

Australijski naukowiec dr Gerald Toben, oskarżony o „negowanie Holokaustu” i aresztowany w Londynie na wniosek niemieckiego sądu działającego pod wpływem środowisk żydowskich, wygrał w sądzie proces o ekstradycję do Niemiec. Sędzina Daphne Wickham orzekła 29 października br. przeciwko Europejskiemu Nakazowi Aresztowania wydanemu przed trzema laty, uznając go za nieważny gdyż „nie zawierał wystarczających szczegółów dotyczących przestępczych czynów”. „Przytoczone [w nakazie aresztowania] szczegóły są mętne i nieprecyzyjne i uważam nakaz za nieważny, przez co zwalniam oskarżonego” – powiedziała sędzina Wickham. 64-letni dr Toben, nękany od wielu lat przez środowiska żydowskie w Australii, ściagny był za publikowanie na swojej stronie internetowej materiałów podważających oficjanie głoszoną wersję wydarzeń dotyczącą tzw. zagłady Żydów podczas II Wojny Światowej. Sędzina Wickham wydając wyrok warunkowo zasądziła zwolnienie dr. Tobena z aresztu, pod warunkiem uiszczenia poręcznia w wysokości 100 tysięcy funtów oraz nałożyła ograniczenia, m.in. zakaz opuszcznia miejsca zamieszkania, zakaz udzialania wywiadów i zakaz korzystania z Internetu. Licznie zgromadzeni na sali sądowej magistratu miasta Westiminster, w większości zwolennicy dr. Tobena,  przyjęli wyrok z zadowoleniem. Dr filozofii Frederick Toben, wykładowca na wielu uniwerstytetach na świecie i twórca Instytutu Adelajdy (Adelaide Institute), od 1996 roku nękany jest przez „demokratyczne” środowiska w Australii niestannymi procesami sądowymi. Na swojej stronie internetowej (www.adelaideinstitute.org) przypomina on, że wydany przez australijski sąd federalny wyrok zabrania mu zadawania pytań i negowania:
„trzech podstwowych legend/mitów Holokaustu-Shoah: [że]
  1. Podczas II Wojny Światowej Niemcy kierowały się eksterminacyjną polityką przeciwko europejskim Żydom;
  2. Których zginęło 6 milionów;
  3. Używając jako narzędzia zbrodni komór gazowych.
Jest niemożliwe dyskutowanie o >Holocauście< mając nałożone te ograniczenia. Zatem jedynie co robię, to zwyczajnie przekazuję (referuję) te sprawy, których nie mam prawa stwierdzić. Dla przykładu: jeśli stwierdzę, że >Holokaust< jest:
  1. kłamstwem;
  2. 6 milionów Żydów nie zginęło, lub że
  3. Komory gazowe nigdy nie istniały, to wtedy będę jedynie relacjonował to co eksperci rewizjonistyczni, tacy jak profesorowie Butz czy Faurisson i inni, stwierdzają publicznie.
Dr. Toben ostrzega na swojej stronie internetowej, że „Ktokolwiek kto odrzuci wiarę w te trzy filary [oficjalnej wersji wydarzeń], narażony jest na zorganizowane w skali światowej działania grup nacisku, które wykorzystają każdą metodę do zniszczenia niezależnego głosu. Niedawnymi ofiarami odmowy uwierzenia w oficjalną wersję „Holokaust-Shoah” są Germar Rudolf i Ernest Zündel w Niemczech i Siegfried Verbeke w Belgii, Wolfgang Fröhlich i Gerd Honsik w Austrii. Jeśli chciałbyś zwątpić w opowieść o >Holokaust-Shoah<, musisz być przygotowany na osobiste poświęcenie, musisz być przygotowany na rozbicie Twojej rodziny i małżeństwa, na utratę kariery zawodowej, pracy i więzienie. Dzieje się tak dlatego, że ruch rewizjonistyczny rozbija wielki, wielomiliardowy „Przemysł Holokaustu-Shoah”, jak również podważa egzystencję tworu rasistowskiego syjonizmu – Izraela.” ZOB. RÓWNIEŻ: Na podstawie: telegraph.uk.co
Skip to content