Londyn: Aresztowanie australijskiego „negocjonisty Holokaustu”

Brytyjska policja posługując się europejskim nakazem aresztowania i działając na zlecenie policji niemieckiej, aresztowała na londyńskim lotnisku Heathrow 64-letniego Geralda Fredricka Tobena, obywatela Australii, pod zarzutem „publikowania i rozpowszechniania antysemickich materiałów oraz zaprzeczania Holokaustowi”.

Dr Frederick Toben, twórca Instytutu Adelajdy (Adelaide Institute), od 1996 roku nękany jest przez „demokratyczne” środowiska w Australii niestannymi procesami sądowymi. Na swojej stronie internetowej (www.adelaideinstitute.org) przypomina, że wydany przez australijski sąd federalny wyrok zabrania mu zadawania pytań i negowania:

„trzech podstwowych legend/mitów Holokaustu-Shoah: [że]


  1. Podczas II Wojny Światowej Niemcy kierowały się eksterminacyjną polityką przeciwko europejskim Żydom;
  2. Których zginęło 6 milionów;
  3. Używając jako narzędzia zbrodni komór gazowych.

Jest niemożliwe dyskutowanie o >Holocauście< mając nałożone te ograniczenia. Zatem jedynie co robię, to zwyczajnie przekazuję (referuję) te sprawy, których nie mam prawa stwierdzić.

Dla przykładu: jeśli stwierdzę, że >Holokaust< jest:

  1. kłamstwem;
  2. 6 milionów Żydów nie zginęło, lub że
  3. Komory gazowe nigdy nie istniały, to wtedy będę jedynie relacjonował to co eksperci rewizjonistyczni, tacy jak profesorowie Butz czy Faurisson i inni, stwierdzają publicznie.

Dr. Toben ostrzega na swojej stronie internetowej, że „Ktokolwiek kto odrzuci wiarę w te trzy filary [oficjalnej wersji wydarzeń], narażony jest na zorganizowane w skali światowej działania grup nacisku, które wykorzystają każdą metodę do zniszczenia niezależnego głosu. Niedawnymi ofiarami odmowy uwierzenia w oficjalną wersję „Holokaust-Shoah” są Germar Rudolf i Ernest Zündel w Niemczech i Siegfried Verbeke w Belgii, Wolfgang Fröhlich i& Gerd Honsik w Austrii. Jeśli chciałbyś zwątpić w opowieść o >Holokaust-Shoah<, musisz być przygotowany na osobiste poświęcenie, musisz być przygotowany na rozbicie Twojej rodziny i małżeństwa, na utratę kariery zawodowej, pracy i więzienie. Dzieje się tak dlatego, że ruch rewizjonistyczny rozbija wielki, wielomiliardowy „Przemysł Holokaustu-Shoah”, jak również podważa egzystencję tworu rasistowskiego syjonizmu – Izraela.”

Do listy aresztowanych/więzionych za przekonania w „wolnym świecie”, dołączył dzisiaj i Gerald Toben.


ZOB. RÓWNIEŻ:


Skip to content